Politikk

Høyre vil strippe staten for Nav-oppgaver

Mens regjeringspartner Frp vil gjøre Nav til en helt og fullt statlig etat, går Høyre motsatt vei. Erna Solbergs parti vil - når større kommuner er blitt en realitet - overføre alle arbeidsmarkedstiltak til kommunene.

Høyres landsmøte har overraskende fattet et vedtak som kolliderer helt og fullt med Frps politikk. Partiet vil frata staten styringen over arbeidsmarkedstiltak, og kun la staten sitte med ansvar for rettighetsfestede ytelser.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Høyres landsmøte har overraskende fattet et vedtak som kolliderer helt og fullt med Frps politikk. Partiet vil frata staten styringen over arbeidsmarkedstiltak, og kun la staten sitte med ansvar for rettighetsfestede ytelser.

Sagt med andre ord skal staten fortsatt utbetale og fatte vedtak om sykepenger, uføretrygd og dagpenger — men alle tiltakene rettet mot disse gruppene, enten det er for å få folk tiltake i jobb eller for å skolere dem, skal overføres til kommunene.

— Det er en veldig stor endring, innrømmer statssekretær Thor Kleppen Sættem. Han er Høyres statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Spennende

Han karakteriserer vdet som en «spennende tanke», men legger til at dette «uansett ikke er noe man skal ta tak i før etter kommunereformen.»

— Jeg er veldig usikker på hvordan vi skal gripe det an, sier Sætten, som altså har Frps arbeids- og sosialminister Robert Eriksson som sjef.

— Det er klart at Frp og Høyre har litt ulik tilnærming til kommunenes rolle her, sier han.

To hatter eller en?

Dagens Nav består både av en statlig og en kommunal del. Kommunene har blant annet ansvar for utbetaling av sosialhjelp og kvalifiseringsstønad, samt kvalifiseringsprogrammet som skal bidra til at folk får jobb fremfor å bli gående på sosialhjelp.

Alle andre arbeidsmarkedstiltak styres fra statens side - og staten har ansvar for alt av rettighetsfestede ytelser.

Frp er eneste parti som vil gjøre Nav til en helstatlig etat - altså legge hele Nav under en hatt.

Vedtaket på Høyres landsmøte vil innebære at den andre hatten - den kommunale - blir større enn før.

6-7 milliarder kroner

Torbjørn Sølsnæs fra Oslo, som fremmet forslaget, gir uttrykk for at forslaget vil medfører at kommunene får styring over 6-7 milliarder kroner som den statlige delen av Nav i dag har ansvaret for.

Han mener det er viktig at tilrettelegging av tiltak skjer nærmest mulig brukerne. Også han innrømmer at vedtaket vil innebære en stor endring i Nav, men han mener det er «innenfor rammen av Nav-reformen».

Må bytte arbeidsgiver

Dersom vedtaket blir til praktisk politikk, vil også en del ansatte trolig bytte arbeidsgiver fra stat til kommune.

Forslaget om økt kommunal innflytelse over Nav er blitt foreslått både i forbindelse med en uttalelse om det sosiale sikkerhetsnettet og i en uttalelse om moderne kommune. Mot et flertall i redaksjonskomiteen ble det vedtatt i uttalelsen der Høyre går inn for en «robust kommunestruktur.»

— Høyre ønsker at kommunene etter kommunereformen skal overta ansvar for tjenesteproduksjonen i Nav, mens det statlige ansvaret begrenses til rettighetsfestet ytelsesforvaltning, heter det i vedtaket.

Forsøk fra neste år

Høyres nye politikk på området skal altså ikke iverksettes før kommunereformen er gjennomført. Det kan ta tid.

I mellomtiden vil Høyre «innføre en forsøksordning hvor kommunene kan søke om ansvar for arbeidsmarkedstiltakene fra og med 1. januar 2015».

Les også:

Les også

  1. - Marerittet er å si noe som blir vridd eller vrengt på av den fjerde statsmakt

  2. Nå skal det bli lettere å bygge

  3. Han vil åpne pengesekken for kommuner i vekst

  4. - Hvilke andre av Høyres valgløfter er avlyst fordi de ikke kom fra Erna Solberg selv?

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk