Refser Regjeringen for raske skattekutt

Solberg og Jensen får kritikk for å kutte formuesskatten kraftig uten å vente på råd fra utvalget som har fått i oppdrag å vurdere hele skattesystemet.

Onsdag og torsdag denne uken har statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) samlet hele regjeringen til en avgjørende budsjettkonferanse på Statsministerens Kontor. Her er de to på vei inn i møtet sammen med statssekretær Sigbjørn Aanes (H).

Onsdag gikk KrF-leder Knut Arild Hareide ut i Aftenposten og advarte Regjeringen mot å komme med store skatte— og avgiftslettelser i høstens statsbudsjett. Han mener Regjeringen bør vente på Scheel-utvalgets innstilling (se faktaboks) som kommer senere i høst.

Utvalget vil foreslå reduksjoner i selskapsskatten, som også vil kreve betydelige omlegginger i personbeskatningen og i hele skattesystemet.

Hareide mener det vil være «galimatias» av Regjeringen å bruke opp det økonomiske handlingsrommet rett før et nytt skatteforlik skal spikres på Stortinget.

Nå får Hareide støtte av sentrale samfunnsøkonomer for sitt krav om en «skattepause».

— Hareides utspill er veldig fornuftig, sier NHH-professor Jarle Møen.

- Treffer de rikeste

VG skrev onsdag at Regjeringen vil redusere skattesatsen på formue fra 1,0 til 0,7 prosent, og at bunnfradraget settes opp fra 1 million til 1,2 millioner kroner.

Aftenposten får bekreftet at dette er et riktig bilde av Finansdepartementets utgangspunkt før budsjettkonferansen onsdag og torsdag denne uken.

Samlet legges det opp til skatteletter på i underkant av ti milliarder kroner.

I Høyre frykter flere at det kan bli vanskelig å gjøre noe med formuesskatten i et bredt forlik med opposisjonen neste år, og mener det er viktig å ta et betydelig jafs av skatten allerede i år.

Les også:

Les også

Jensen bruker like mye oljepenger som Stoltenberg

— Det er et poeng for å starte med dette før Scheel-utvalget, sier en kilde.

Møen sier han er overrasket over lekkasjen om formueskattekuttet.

— Lettelser i formuesskatten var forventet, men dette er en betydelig skattelette som i all hovedsak treffer store kapitaleiere. Den vil også være vanskelig å reversere siden den statlige formuesskatten fjernes helt. Når det brukes så store midler til skattelette, blir det vesentlig mindre handlingsrom til å følge opp det Scheel-utvalget vil foreslå.

— Det er jo dumt å be om råd, hvis man ikke har tid til å vente på det, legger han til.

Faglig uenighet

Møen sier han i en slik situasjon rett før skattesystemet skal endres hadde forventet at Høyre/Frp-regjeringen hadde valgt skattelettelser som ikke var politisk kontroversielle.

— I en slik situasjon, rett før skattesystemet skal endres, hadde jeg forventet at Regjeringen ga mindre skattelette og prioriterte lite kontroversielle lettelser som økt minstefradrag, økt innslagspunkt for toppskatten og økt bunnfradrag i formuesskatten. Det er ingen faglig enighet om at satsreduksjon i formuesskatten vil være spesielt vekstfremmende. Tvert imot. Høyre velger å gjøre noe som vil ha en betydelig fordelingsvirkning til fordel for deler av NHOs medlemsmasse.

Les også kommentar:

Les også

Blått sosialdemokratisk budsjett

Også professor Terje Hansen mener Regjeringen bør unnlate å gjøre store endringer, eller bruke betydelige midler på skattelettelser, rett før Scheel-utvalget kommer på banen.

— Jeg synes det er merkelig at Regjeringen ikke kan vente, sier han.

Han peker også, som Møen, på at det er «spesielt i hovedsak å gi så store skattelettelser som lekkasjene tyder på til et fåtall superrike».

Debatt om innretning

Økonomiprofessor Steinar Holden sier det vanligvis er fornuftig å lytte til råd, hvis man først ber om det.

— Men hvis Regjeringen uansett har bestemt seg, kan det være like greit å gjøre vedtak nå, uten å vente.

Også mellom regjeringspartiene er det debatt om tempo og innretning på kuttene i formuesskatten. Frp er opptatt av at store kutt i formuesskatten må balanseres av skatteletter som kommer folk flest til gode, og er mer opptatt av å kutte bunnfradraget i formuesskatten enn å redusere satsen slik Høyre prioriterer.