Ti medlemmer i Råde Frp melder seg ut i protest mot håndteringen av Leirstein-varsler

Hele styret i Råde Frp og alle partiets kommunestyrerepresentanter i kommunen, melder seg ut av Frp. – Partiet er mest opptatt av å skjerme Ulf Leirstein, sier varaordfører Bente Frederikke Stensrød.

En rekke lokalpolitikere i Råde Frp melder seg ut i protest fordi de mener partiet ikke har tatt varslene mot Ulf Leirstein alvorlig nok.

De er misfornøyd med partiets oppfølging av varslene mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein. Stensrød sier at ungdommen som varslet ikke «har fått den oppfølgingen de bør ha».

– Det er viktig at ungdom blir tatt på alvor når de står frem i slike saker, sier Stensrød til Aftenposten.

– Er det håndteringen av varslerne eller manglende konsekvenser for Leirstein dere reagerer mot?

– Det er todelt: Varslerne har ikke fått noen oppfølging fra partiet, ingen spørsmål om hvordan det går med dem i ettertid. Partiorganisasjonen har vært mer opptatt av å skjerme Leirstein og hans posisjoner enn å ta vare på ungdommene. Vi ser dem, og vi ønsker å gi tydelig beskjed om at vi har fokus på dem.

– Hvilke konsekvenser burde saken fått for Leirstein?

– Jeg vil ikke gå i dybden på det. Det er de prinsipielle sidene, hvordan man tar tak i dette, som opptar oss, Stensrød.

Sendte ut felles pressemelding søndag

Frp-politikerne i Råde sendte søndag ut en felles pressemelding der de opplyste om at de kollektivt meldte seg ut av partiet.

– Vi har nøye fulgt med på Frp Østfold og Frp sentralt sin behandling av varslene om Ulf Leirsteins handlinger. Vi er skuffet over at så alvorlige saker ikke er blitt tatt mer på alvor, og over at man er mer opptatt av å tilsløre og tie i hjel enn av å rydde opp i en ukultur det har vært varslet om over år, skriver de.

Blant dem er Stensrød, lokallagsleder Arild Norum og gruppeleder Kjersti Bakker i kommunestyregruppen.

Sammen med Terje Lerstein sier Stensrød til Fredriksstad Blad at det ikke er med lett hjerte de har tatt avgjørelsen.

– Vi har hatt mange møter og diskutert situasjonen mye. Men nok er nok. Vi kan ikke være medlemmer i partiet lenger, vi kan ikke stå inne for det, sier to av de utmeldte til avisen.

– I mange år har vi prøvd å finne andre utveier og løsninger. Men vi føler at vi ikke når frem. Vi er heller ikke sikre på at ting vil endre seg. Det finnes en ukultur i Østfold Frp som vi vil til livs. Mye er blitt kjent, men det er også noe som ikke er kommet frem, sier de.

Kom overraskende på lederen i Østfold Frp

Leder i Østfold Frp, Leif Eriksen, har ikke hørt noe fra partifellene i Råde før de meldte seg ut.

– De har ikke tatt kontakt med oss, men gått direkte til mediene og den sentrale partiledelsen, sier han, og legger til:

– Det er alltid trist når folk melder seg ut. Men vi lever i et demokrati, og det er fritt opp til folk hva de velger å gjøre.

– Er du fornøyd med ledelsens håndtering av saken?

– Jeg synes den er håndtert veldig bra. Jeg tror ikke vi kommer dårligere ut enn de andre partiene, sier Eriksen.

Siv Jensen beklaget i januar måten partiet har håndtert varslene mot Leirstein.

Siv Jensen: - Vi tar sakene på alvor

Frp-leder Siv Jensen sier at det er partiets Organisasjonsutvalg som håndterer disse sakene.

– Vi tar sakene på største alvor, og vi er opptatt av å ha en god organisasjonskultur. Vi har bedt alle våre lag om å sette våre retningslinjer på dagsorden for å øke bevisstheten om dette, sier Jensen, som først ble orientert om utmeldelsene søndag.

– Råde Frp mener partiet er mest opptatt av å skjerme Leirstein og hans posisjoner?

– Leirstein har ingen posisjon igjen i partiet. Jeg tar til orientering at de ser det på den måten. Vi håndterer sakene som best vi kan, og er opptatt av å ta vare på alle parter, på en ryddig, ordentlig og rettssikker måte, sier Jensen.

Foreslo trekant med mindreårig og sendte porno

Det ble i januar kjent at Ulf Leirstein hadde sendt pornografiske bilder på mail til en 14 år gammel partifelle. Han skal også ha foreslått gruppesex med en 15-årig i en dialog med en kvinne i 30-årene.

Etter at dette ble kjent, trakk Leirstein seg fra alle verv i partiet.

I etterkant er det stilt kritiske spørsmål til Siv Jensen om saken, fordi tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn har opplyst at han i 2012 skal ha varslet Jensen om Leirsteins upassende oppførsel. Jensen sier hun ikke husker å ha fått beskjed om dette.

Frp-lederen beklaget i januar måten partiet har håndtert saken på.

– Nå er det helt åpenbart at det verserte rykter og historier som vi ikke grep fatt i. Her har vi åpenbart sviktet, og det er jeg den første til å beklage, sa hun til NTB.

Bekymret for rekruttering

Politikerne i Råde gir i pressemeldingen uttrykk for at de er bekymret for at det blir vanskeligere å rekruttere unge mennesker til politiske verv.

– Når partiet nå svikter ungdommen ved å stikke hodet i sanden, kan vi ikke lenger tie stille. Vi må kunne sende våre ungdommer inn i politikken i visshet om at de blir tatt vare på, skriver politikerne i Råde i pressemeldingen.