Dette må du vite om fylkessammenslåingen

Saken står nå helt stille. Alle venter på KrF. Men hvorfor? Her kan du oppdatere deg på en av de mest betente konfliktene i norsk politikk for tiden.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) står fast på at Finnmark og Troms opphører som egne kommuner 1. januar neste år. Finnmark kjemper med nebb og klør for ikke å slå seg sammen med Troms. Her fra årsmøtet i Finnmark Ap da de sa nei til avtalen om sammenslåing.

Mandag møttes kommunalminister Monica Mæland (H) og fylkesrådslederen i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), for å diskutere sammenslåingen med Finnmark.

Der ble det klart at kommunalministeren setter fylkessammenslåingen på is og kaster ballen tilbake til Stortinget.

Finnmark vil at Stortinget skal behandle saken på nytt og har ikke lagt skjul på de jobber opp mot KrF for å få dem til å snu.

Dermed venter alle på KrF som har en nøkkelrolle i konflikten.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap) etter møtet mandag.

1. Blir Troms og Finnmark sammenslått?

Uklart. Det er for tiden steile fronter.

Finnmark nektet å bli med på mandagens møte.

– Det eneste møtet vi vil stille på, er et møte der vi kan diskutere hvordan Finnmark kan bestå som eget fylke, sa fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) til Aftenposten forrige uke.

Mæland på sin side fastslår at 1. januar 2020, om 16 måneder, opphører Troms og Finnmark som egne fylker.

Helga Pedersen og resten av årsmøtet i Finnmark Ap sa nei til avtalen om sammenslåing med Finnmark og Troms i mars.

2. Hvorfor er KrF så viktige?

Kristelig Folkeparti (KrF) har hatt en nøkkelrolle.

Partiet utgjorde flertallet bak regionreformen sammen med Høyre, Frp og Venstre i forrige periode.

Etter stortingsvalget i fjor er sammensetningen endret, noe som blant annet gjorde at KrF snudde i spørsmålet om sammenslåing av kommunene Bindal og Leka.

Kommune- og regionreform har vært en svært vanskelig sak for KrFs stortingsgruppe som også er delt i synet på bruk av tvang. KrF-leder Knut Arild Hareide har tidligere sagt at regionreformen er et «uferdig produkt» og at «strukturen ikke vil stå seg i det lange løp».

I Finnmark håper man derfor KrF kan snu. KrF har så langt ikke sagt hverken ja eller nei til dette – bare at de nå avventer hvilke oppgaver Regjeringen vil overføre til regionene. Stortinget åpner igjen 2. oktober.

3. Hvor sannsynlig er det at KrF snur?

Som nevnt er sammensetningen på Stortinget endret og KrF snudde i kommunesaken. Presset er også svært stort fra flere aktører.

Men det vil være oppsiktsvekkende om KrF snudde i spørsmålet og satte hele regionsreformen i fare.

KrF står tross alt bak reformen.

Høyre og Frp vil ikke at fylkeskommunene skal eksistere i det hele tatt, men KrF forhandlet frem en løsning i forbindelse med kommunereformen. Høyre og Frp stilte da som krav at antallet fylkeskommuner måtte reduseres kraftig.

I en kort kommentar sier nestleder i KrF, Olaug Bollestad, at de er blitt enige med regjeringen om en regionreform som er behandlet to ganger i Stortinget.

– Vi har stor tro på denne reformen under forutsetning av at den gir mer folkevalgt styring og flere desentraliserte oppgaver. I oktober skal regjeringen levere tydelige oppgaver til de nye regionene, og da vil reformen gjennomføres på en god måte, sier Bollestad.

4. Kan hele regionreformen ryke?

KS-leder Gunn Marit Helgesen sa til Aftenposten fredag at hun frykter at hele regionreformen er i fare dersom Finnmark ikke blir sammenslått med Troms.

– Da vil trolig også andre fylker følge Finnmarks eksempel og si at hvis Finnmark kan få fortsette alene, så vil også vi det, sier Helgesen.

Gunn Marit Helgesen, leder i KS i debatt om fylker og regioner.

Også kommunalminister Monica Mæland (H) frykter reformen ryker dersom sammenslåingen mellom Finnmark og Troms havarerer.

– Jeg tror det kan få konsekvenser for resten av landet. Da må nok Stortinget drøfte hva de vil gjøre, sier Mæland om hva som skjer dersom Finnmark lykkes i kampen mot å bli slått sammen med Troms.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har på sin side reagert på retorikken til Mæland og kritisert kommunalministeren for å bruke sammenbrudd i regionsreformen som en trussel.

– Mælands trussel må parkeres. Finnmark er i en helt spesiell posisjon. Kommunalministeren kan ikke stille det minste og mest utsatte fylket til ansvar for hele prosessen, når alt de har gjort er å si nei til tvang, sier Støre til NTB.

5. Er Stortingets vedtak om regionreformen ulovlig?

Her er partene uenige.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 den såkalte regionreformen. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark mener vedtaket er ulovlig på grunn av utredningsplikt og har fått støtte fra jusprofessor Eivind Smith.

Ragnhild Vassvik snakker om regionformen på fylkesårsmøte i Finnmark Ap 2018.

Opposisjonen mener sammenslåingen kom til på grunnlag av et benkeforslag uten å ha blitt utredet, og at Finnmark fylkeskommune ikke har vært tilstrekkelig hørt.

Vassvik mener kontrollkomiteen på Stortinget bør inn i saken.

Men selv SVs Karin Andersen, som ikke er uenig i miths anførsler, peker på at dette dreier seg om politikk - og ikke jus.

Mandag svarte kommunalministeren, i et brev til Sp, at Regjeringens utredning og forslag om sammenslåing av Troms og Finnmark oppfyller kravene i loven.