Politikk

- Man kan si det er like verdifullt å gå hjemme med barn som å jobbe – men det er det ikke

Inga Marte Thorkildsen advarer kvinner mot «deltidsfella». - Hun er kvinners verste fiende, mener Linda Hofstad Helleland (H).

Likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) mener kvinner må tenke igjennom hva de forsaker hvis de går ut i deltidsarbeid. Jo Straube

 • Marie Melgård

Det er kvinnedag og jubileumsår for kvinnelig stemmerett i et av verdens mest likestilte land. Men fra likestillingsministeren kommer det et hjertesukk.

— Jeg etterlyser at man er ærlig om hva kvinner forsaker hvis de velger å gå hjemme istedenfor å arbeide. Det er en grunn til at det er et sterkt arbeidsfokus i vårt samfunn: Det er fordi det er noen kvinner som opp igjennom historien har gjort seg noen dyrekjøpte erfaringer, sier Inga Marte Thorkildsen (SV).

Valgfrihet knyttet til økonomi

Siden krigen har flertallet av norske kvinner beveget seg fra å stå utenfor arbeidslivet til å være yrkesaktive.

For 60 år siden var det likestilling å få kvinner inn i arbeidslivet på lik linje med menn – i dag handler det om å beholde kvinnene i arbeidet.

Fremdeles jobber over 40 prosent av norske kvinner deltid.

— Man kan gjerne si at det er like verdifullt å gå hjemme med barna som det er å være i arbeid – men det er ikke. Det er bare å se på alle ordningene som er tilknyttet arbeid, og se på makten og statusen som følger med det å stå i arbeid. Samfunn som har lagt vekt på at kvinner skal være hjemme er systematisk mindre likestilt enn andre, og der har kvinnene mye dårligere valgfrihet. Lik det eller ikke: Valgfrihet er knyttet til økonomi, sier Thorkildsen.

Hjemmeværende mødre

Karrièrejag. Barnehagehenting. Fotballtreningskjøring. Overtid. Noen får ikke hverdagen til å gå opp, andre ønsker mer tid med barna, og velger derfor å slutte å jobbe eller å jobbe redusert.

I det offentlige ordskiftet den siste tiden gjør en gruppe seg hørt, nemlig mødrene som ber om aksept for at de ønsker å være hjemme.

«Jeg er ikke en dårlig feminist selv om jeg ikke velger karrière», argumenterte forfatter og blogger Karianne Gamkinn i Aftenposten i går.

- Hva tenker du om dem som lengter etter å være hjemme, og ikke vil ha likestillingspekefingeren i ansiktet?

- Jeg har forståelse for dem som sliter med tidsklemma eller som ønsker med tid med barna sine. Men de må sette seg inn i hva de forsaker, sier Thorkildsen, og utdyper:

Det er en episode som har brent seg fast hos henne. En ilter kvinne tok tak i likestillingsministeren på bussen, og ga henne en lekse. Kvinnen hadde vært hjemmeværende med barn med funksjonsnedsettelse, mannen hadde gjort karrière og tjent pengene. Så hadde mannen forlatt henne for en yngre. Kvinnen selv satt igjen som minstepensjonist.

— At kvinner tar kostnaden av at hverdagen er vanskelig å få i hop, og velger deltid, preger kvinners mulighet til økonomisk selvforsørgelse helt inn i pensjonsalder, og det setter en begrensning i deres frihet. Baserer man seg på å bli forsørget av en mann, gjør man seg sårbar. Veien til likestilling går igjennom selvstendig inntekt, svarer Thorkildsen.

Ifølge henne viser forskning at deltidsarbeid ikke nødvendigvis gjør livet enklere for kvinner, snarere tvert om.

— De bekymrer seg mer for økonomien og for å være utilstrekkelig på jobb. De får ikke kompetansepåfyll, for det henger sammen med erfaring og tilstedeværelse på jobben. Arbeidsgivers vilje til å investere i deg som arbeidstager er proporsjonal med hvor mye du jobber, derfor blir deltid også en skvis for disse damene, sier hun.

Seks timers arbeidsdag

Ifølge Thorkildsen er det heller ikke politisk vilje for at kvinner skal kunne gå hjemme. I dag kan man få kontantstøtte mens barna er små, men der stopper det.

- Det er ingen partier som har tatt til orde for å bruke milliarder av kroner på å understøtte kvinner som vil gå hjemme istedenfor å jobbe. Kontantstøtten er heller ikke spesielt høy, sier hun.

Thorkildsen mener debatten heller bør handle om hvordan man kan tilrettelegge samfunnet slik at foreldre slipper å slite seg ut i skjæringspunktet mellom familie og jobb.

— Jeg synes vi heller må diskutere om vi er villig til innføre seks timers normal arbeidsdag eller andre arbeidstidsreduksjoner, slik at kvinnene slipper å betale prisen for å ha et familieliv, sier Thorkildsen.

- Thorkildsen er kvinners verste fiende

— Det er skremmende og dramatisk at barneministeren ikke synes det er like verdifullt å passe barn som å jobbe, sier Linda Hofstad Helleland (H).

Hun mener Regjeringen har fått «tunnelsyn» i spørsmål om deltid.

— I iveren etter at Norge skal være verdens beste likestillingsland ser de ikke at det går på bekostning av barn og kvinners mulighet til å velge hvordan de skal leve livene sine, sier Hofstad Helleland.

Hun vil ha seg frabedt det hun kaller et "kvinneundertrykkende syn".

— Jeg mener Inga Marte Thorkildsen er kvinners verste fiende fordi hun tar fra oss retten og muligheten til å tørre å være hjemme med barn lengre enn dagens kvoteordning legger opp til. Som småbarnsmor synes jeg det er et forferdelig signal å sende ut til andre mødre at man ikke er en fri og selvstendig kvinne hvis man velger å være hjemme med barnet noen måneder mer enn hva Regjeringen ønsker.

Nestleder i KrF, Dagrun Eriksen mener Thorkildsen glemmer at hun i tillegg til å være likestillingsminister også er barneminister.

— Deltid er en måte å holde kontakt med arbeidslivet på. Å kjøre på som SV og Thorkildsen gjør med å kreve 100 prosent tilstedeværelse på jobb, og at man skal være en 100 prosent perfekt mor, tror jeg fører til at flere velger å stå helt utenfor arbeidslivet. Jeg synes Thorkildsens syn er gammeldags fordi det fører oss mot et samfunn hvor man må velge enten karrière eller familieliv, sier Eriksen.

Hun mener det er mulig å ha ordninger ved deltid som gjør at kvinner ikke mister økonomiske fordeler.

- KrF har foreslått en deltidspermisjon, hvor foreldre i barnets første tre år kan gå ned 20 prosent i stilling, mot at staten dekker noe av det. KrF har også vært en sterk pådriver for at omsorg med barn skal gi pensjonspoeng, sier Erikse n.

 1. Les også

  Regjeringen vil gi alle norske kvinner ammefri med lønn

 2. Les også

  Ingen steder er det så lite likestilling som på Sør- og Vestlandet

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Kraftig hopp i støtten til hjemmeværende mødre. KrF vil presse støtten ytterligere opp.

 2. KOMMENTAR

  Denne ukens mest komiske politiske debatt: Jon Helgheim (Frp) og Linda Hofstad Helleland (H) i rollene som Gubben og Gamla!

 3. KOMMENTAR

  Ikke skyv ansvaret for dårlig politikk over på folket, Helleland!

 4. POLITIKK

  Helleland snakket om personlig abortdilemma

 5. NORGE

  Regjeringen vil innføre tredelt foreldrepermisjon

 6. NORGE

  I dag øker kontantstøtten med 1500 kroner