Politikk

Ap og Sp skal legge om kontantstøtten. Uklart når det skjer.

Barn over ett og et halvt år kommer til å miste kontantstøtten. Men barne- og familieministeren kan ikke si noe om når det vil skje.

Utformingen av en ventestøtte til barn som mister retten til kontantstøtte, må utredes.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

I oktober i fjor ble det kjent at Ap og Sp kommer til å stramme inn dagens kontantstøtteordning. Når det kommer til å skje, er imidlertid uklart.

Det skyldes at støtten skal erstattes av en ventestøtte for barn mellom ett og et halvt og to år. Foreldrene til barn i denne aldersgruppen kan i dag få kontantstøtte. Men Ap og Sp er enige om at de kun skal få det partiene kaller en «småbarnsstøtte».

Betingelsen for å få denne er at de venter på en barnehageplass de har søkt om, men ennå ikke fått.

Utredning på gang

Da Ap-Sp-regjeringen i starten av november i fjor la frem sitt forslag til statsbudsjett for i år, skrev Barne- og familiedepartementet at regjeringen utreder «å erstatte kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder med en småbarnsstøtte for dem som har søkt om, men ikke fått, barnehageplass.»

Aftenposten har spurt departementet om hvor langt det har kommet med saken, og om det er en intern eller ekstern utredning.

– En del avklaringer som må gjøres

–Jeg har satt i gang en utredning av småbarnsstøtte i Barne- og familiedepartementet, opplyser statsråd Kjersti Toppe.

– Det er en del avklaringer som må gjøres, fordi det er en ny type støtte som skal innføres, fortsetter hun.

Hun påpeker at det må utarbeides kriterier og foreslås rammer for støtten.

På spørsmål om hun regner med at endringen vil bli foreslått i budsjettet for 2023, svarer hun slik:

– Det er for tidlig å si når utredningen og eventuelle forslag til lovendringer vil foreligge. Men jeg vil gjerne få understreke at dette er et arbeid som blir prioritert av departementet. Et forslag vil bli fremmet så fort det praktisk lar seg gjøre, sier hun.

En omlegging av kontantstøtten vil kreve en lovendring. Og slike skal normalt sendes ut på høring. Høringsfristen skal normalt være tre måneder og ikke mindre enn seks uker.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier det er en prioritert oppgave å få lagt om støtten.

Omleggingen – et kompromiss

Omleggingen av kontantstøtten er et resultat av et kompromiss mellom Ap og Sp i regjeringsforhandlingene.

Ap har programfestet at de vil fjerne hele kontantstøtten og bare ha en ventestøtte, mens Sp ønsker å beholde den. Sp har imidlertid ønsket en ordning som er mer målrettet mot de aller yngste ettåringene.

Forrige gang Sp og Ap regjerte sammen, la de også om støtten. Den gang valgte de å gi mer i støtte til barn i alderen ett til et og et halvt år og litt mindre til barn mellom ett og et halvt og to.

Den modellen ble fjernet av Solberg-regjeringen, som gjeninnførte lik sum til alle.

Foretar en innstramming i august

Med dagens ordning får barn mellom ett og to år (23 md.) 7500 kroner i måneden i kontantstøtte. Støtten kan gis i 11 måneder pr. barn. For å få full støtte kan man ikke benytte seg av et offentlig støttet barnehagetilbud.

Selv om regjeringens bebudede omlegging trekker ut i tid, har regjeringen foretatt en liten innstramming allerede fra i år.

Ifølge dagens regelverk kan støtte gis til og med måneden barnet fyller 23 måneder eller til og med måneden barnet begynner i barnehage.

Regjeringen ønsker å forhindre at foreldre både kan motta et offentlig subsidiert barnehagetilbud og kontantstøtte i samme måned for samme barn. Derfor legger den om ordningen slik at det fra 1. august 2022 ikke ytes kontantstøtte den måneden barnet begynner i barnehage. Det vil kunne føre til en innsparing på drøyt 100 millioner kroner i år.

Stadig færre bruker støtten

Hva regjeringen alt i alt vil kunne spare på å legge om støtten, er uklart. Men andel barn som mottar støtten, har gått kraftig ned de siste årene. Det samme har dermed også utgiftene til ordningen.

Og mange bruker allerede støtten som en slags ventestøtte, altså mens de venter på en barnehageplass.

Ved utgangen av september i fjor var det snaut 9000 personer som mottok kontantstøtte. Det er 10 prosent færre enn i september året før.

Og dette er ifølge Nav det laveste antallet mottagere av kontantstøtte noen gang.

Ned med 3000 siste tiår

I løpet av de siste ti årene har antallet mottagere av støtten gått ned med over 3000 personer. Det tilsvarer en reduksjon på en fjerdedel.

Hvor mange som mottar kontantstøtte, varierer fra måned til måned. September er den måneden i året med det laveste antallet mottagere. Det skyldes at de som kan få kontantstøtte i september, har rett på barnehageplass i august.

Les også

  1. Ikke engang SV prioriterte å fjerne kontantstøtten

Les mer om

  1. Kontantstøtte
  2. Kjersti Toppe
  3. Barne- og familiedepartementet
  4. Barn