Politikk

Vet ikke hvordan hybridkabler påvirker strømprisen. Lover løsning før påske.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) lover en løsning på striden om hybridkabler før påske.

Marte Mjøs Persen (Ap) tror det er realistisk å få på plass lønnsom havvind.
 • Thomas Spence
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Utbygging av havvind og mulige hybridkabler er en vanskelig sak for regjeringen. LO og næringslivet presser på for en hybridkabel som også åpner for krafteksport til kontinentet. Sp sier nei, mens Ap åpner for det.

Avklaringen kommer i en tilleggsmelding til Solberg-regjeringens energimelding. Der vil regjeringen komme med forslag som åpner for utbygging av flytende havvind i Sørlige Nordsjø II.

– Ja. Det er nettopp disse spørsmålene vi kommer til å omtale. Vi holder på utrede ulike virkninger av ulike tilknytningsløsninger, herunder hybridløsninger, sier Mjøs Persen.

LO og NHO presser på

Næringslivet, LO, NHO og Norges Rederiforbund presser på for klarsignal for utbygging med hybridkabler. Sp derimot sier nei til nye kabler mot utlandet som også kan eksportere kraft fra Fastlands-Norge.

Sp mener slike kabler vil gi økte strømpriser i Norge. Bransjen sier at uten slike kabler, som åpner for eksport til land med høyere kraftpriser, er flytende havvind ulønnsom.

I løpet av de neste ukene må statsråden klekke ut en løsning som både tilfredsstiller Sps politiske behov og næringslivets krav til lønnsomhet. Foreløpig holder hun kortene tett til brystet:

– Vi holder nå på med utvikling av rammeverk. Det er et nybrottsarbeid og det må gjøres skikkelig slik at vi når målene, sier hun.

– Er hybridkabel en ny utenlandskabel?

– Vi kjenner ikke de fulle implikasjoner av ulike tilknytningsformer for vindkraft til havs. Jeg stiller meg spørrende til hva som har skjedd denne vinteren som gjør at Høyre har konkludert før utredningen er på plass, sier hun.

– Kommer til å bli lønnsomt

– Men Sp, LO og NHO har også konkludert på stikk motsatt side?

– Vi skal bygge ut havvind av to årsaker: Vi har behov for mer kraft inn i systemet vårt for å møte den planlagte forbruksveksten til ny industri og kraftkrevende industri. Og havvind åpner for en ny industri og verdikjede til lands.

– Er du enig med Sp i at prisene vil øke?

– Vi skal utrede virkningene. Vi ser nå at vi trenger mer kraft inn på nettet vårt. Det handler om store volum. Derfor har vi store ambisjoner om utvikling av havvind.

– Hvordan skal du lage en levedyktig løsning som både Sp og bransjen er fornøyd med?

– Det er et utrolig spennende arbeid. Når vi kommer i gang med utbygging av havvind vil det gi stor økt kraftproduksjon. Vår ambisjon er å realisere både flytende og bunnfast havvind.

– Det kommer til å bli lønnsomt. Derfor er jeg utålmodig for å få det til. Min ambisjon er en samlende løsning, sier statsråden.

– Norge skal ha rikelig og rimelig kraft, sier Nikolai Astrup (H).

Høyre: Hybridkrig mellom Ap og Sp

Nikolai Astrup, Høyres energitalsperson, frykter at uenighet i regjeringen ødelegger havvind-eventyret før det kommer i gang:

– Vår bekymring er at denne hybridkrigen mellom Ap og Sp vil bidra til at havvindsatsingen skaleres ned og skyves ut i tid. Det vil være svært uheldig for både krafttilgang og næringsutvikling. Hvis Norge skal ta en posisjon i utviklingen av havvind må vi være fremoverlent, sier Astrup.

Han viser til at Skottland nylig tildelte lisenser til 17 havvindparker med tilsammen 25 GW installert effekt. Kraftproduksjonen herfra vil tilsvare nesten like mye som hele Norges samlede vannkraftproduksjon.

Han sier at hvis Norge skal utnytte potensialet for havvind «gir det ingen mening ikke å ha kunder til denne strømmen».

– Sps mener hybridkabler gir dyrere strøm i Norge?

– Hybridkabler må innrettes slik at virkningen for norske husholdninger ikke blir negativ. Slik at husholdninger får lave priser og kraft forblir en strategisk ressurs for å utvikle ny industri, sier Astrup.

Han sier at Sp er «hovedarkitekten bak det kraftsystemet vi har i dag»:

 • Sps oljeminister Eivind Reiten var energilovens far i 1990.
 • Sps oljeminister Terje Riis-Johansen signerte det såkalte Nordsjø-initiativet i 2008 som forpliktet Norge til å jobbe for et nettverk av kabler i Nordsjøen for å legge til rette for havvind.
 • Sps oljeminister Ola Borten Moe inngikk i 2012 avtaler om å bygge de to kablene til Tyskland og Storbritannia.
 • Sps tidligere oljeminister Marit Arnstad var nestleder i et offentlig utvalg (NOU 12:9) som konkluderte med at det var i Norges og forbrukernes interesser å bygge flere kabler til land utenfor Norden.

– At Frp senere ga konsesjon til de to kablene Sp besluttet å bygge, er å regne som melis på en kake Sp hadde bakt, sier Astrup.

Les mer om

 1. Kraftproduksjon
 2. Havvind
 3. NHO
 4. LO
 5. Marte Mjøs Persen
 6. Nikolai Astrup