Politikk

SV og NHO enige om klimaavtale for oljebransjen. Ap og Sp vil først utrede saken.

SV vil frita oljeselskapene for økt CO2-avgift hvis de forplikter seg til å kutte utslippene. NHO støtter forslaget, mens Ap og Sp vil utrede saken nærmere.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken får støtte fra NHO om forslag til klimaavtale for oljebransjen.
  • Thomas Spence

I budsjettforliket med Ap og Sp har SV fått gjennom et pålegg til regjeringen om å «utrede en klimaavtale med petroleumsbransjen for å redusere klimagassutslippene fra norsk olje- og gassproduksjon».

– SVs mål er at avtalen skal forplikte oljeselskapene til å kutte minimum 55 prosent av 1990-utslippene innen 2030. Da vil oljeselskapene ta sin rettmessige del av det norske målet om å kutte 55 prosent, sier SVs klimatalsperson, Lars Haltbrekken.

SV mener løsningen ligger i å kopiere NOx-avtalen mellom regjeringen og industrien. Haltbrekken karakteriserer avtalen som «en kjempesuksess».

Norge innførte avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) i 2007. Senere inngikk Klima- og miljødepartementet en avtale med 15 næringsorganisasjoner om reduksjon i utslippene.

Bedrifter som sluttet seg til avtalen, fikk fritak for avgift på utslipp av NOx. Men de betaler et beløp til NOx-fondet. Disse midlene deles ut som støtte til bedrifter og utvikling av teknologi som igjen bidrar til ytterligere kutt.

Pisk og gulrot

– Pisken overfor bedriftene er at de må betale avgift hvis de ikke blir med i avtalen. Eller hvis de ikke når målene. Norge slet i mange år med å overholde forpliktelsen. Avtalen har ført til at vi nådde forpliktelsene.

– Så her er det bare å kopiere NOx-fondet og sette i gang, sier Haltbrekken og skisserer følgende plan:

Klima- og miljødepartementet forhandler først med NHO og bransjen om et budsjett for årlige kutt frem til 2030. De enkelte oljeselskapene undertegner og forplikter seg til kutt. De som blir med, slipper økt CO2-avgift.

– Så lenge de når de årlige kuttene, holder vi politikere fingrene av fatet, lover Haltbrekken.

NHO: Ekstremt krevende

Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO er enig i at NOx-fondet er en suksess. Hun synes SV-utspillet er et «godt forslag».

– Næringslivet og petroleumsbransjen har i årevis foreslått å etablere et CO2-fond etter modell av NOx-fondet. Generelt er vi ikke glad for økte CO2-avgifter. Men hvis de kommer, bør de gå til et fond som delvis tilbakefører midlene til næringslivet og ny teknologi, sier Hauglie.

Bransjen har ifølge Hauglie «selv sagt at den vil redusere utslippene betydelig».

– Det krever store investeringer i teknologi som i dag til dels ikke finnes. Et fond vil kunne speede opp i utviklingen av ny teknologi, sier hun.

– Er petroleumsbransjen klar til å kutte 55 prosent av utslippene innen 2030?

– Petroleumsbransjen og resten av næringslivet ønsker å bidra og skal gjøre det de kan. Men det kommer til å bli ekstremt krevende. Det krever løsninger i teknologi som i dag ikke finnes. Derfor er det viktig at så mye som mulig av økningen går til fondet, sier hun.

Gleder seg til utredning

Aps finanstalsperson, Eigil Knutsen, sier på vegne av Ap og Sp at «å kutte utslippene på sokkelen er helt avgjørende for å nå klimamålene i 2030».

– Klimaavtale med næringslivet om utslippskutt er et av de sentrale virkemidlene Ap-Sp-regjeringen har sagt vi vil ta i bruk for å nå klimamålene. Ikke bare for oljebransjen, men for større deler av næringslivet, sier Knutsen.

Han vil ikke konkludere på løsningen allerede:

– Det er mange måter en slik klimaavtale med petroleumsbransjen kan utformes på. Målet er å få kuttet utslipp mest effektivt. Slike vurderinger vil komme frem i en utredning. Jeg gleder meg til den ligger på bordet, så vi kan ta fatt på arbeidet, sier Knutsen.

Bransjen vil uansett ikke slippe unna den vedtatte økningen i CO2-avgiften for 2022. Gulroten til bransjen er ifølge SV et «tilbud om å slippe de varslede fremtidige økningene».

SV vil at avgiften skal økes til 3000 kroner pr. tonn, mens regjeringen ønsker økning til 2000 kroner.

– Vi mener oljebransjen skal slippe fremtidige økninger. Det er gulroten i dette opplegget. Da samler de inn pengene selv og bestemmer selv hvilke tiltak de skal sette i verk, sier Haltbrekken.

– Dette er en metode vi vet fungerer. Dette kan gi oss fart i utslippskuttene i Norge. Oljeselskapene står for den største forurensingen av CO2 i Norge, sier han.

Les mer om

  1. CO2
  2. Klima
  3. Klimautslipp