Rusavhengige dømmes som om Stortinget hadde vedtatt en rusreform

– Domstolene er i ferd med å foreta en dramatisk kursomlegging. Det sier forsvarsadvokat Halvard Helle til nettstedet Rett24.

Rusreformen til sittende regjering ble forkastet i Stortinget. Uavhengig av det er det gitt signaler fra et flertall om i alle fall ikke å straffe tunge rusmisbrukere.
  • Solveig Ruud

Regjeringens rusreform ble ikke vedtatt. Stortingsflertallet sa nei til generell avkriminalisering av bruk og besittelse av små mengder narkotika.

Mens den politiske debatten om en rusreform fortsetter, går sakene sin gang i rettsapparatet: straffesaker der politiet har anmeldt rusavhengige for besittelse av brukerdoser.

Det gir ifølge Rett24 stadig nye anledninger for «domstolene til å drøfte det helt usedvanlige rettskildebildet som er oppstått på feltet.»

Nettstedet skriver at straffenivået Høyesterett har satt for besittelse til eget bruk ikke lenger ser ut til å gjelde for underinstansene.

Mener synet på straffereaksjoner har endret seg

I en rekke dommer fra det siste halvåret har de lagt til grunn av lovgivers syn på straff har endret seg.

Dette har også Høyesteretts ankeutvalg gjort. Det konstaterte i starten av juli at «synet på straffereaksjoner for rusavhengige har endret seg».

Hva slags rusreform de rødgrønne partiene blir enige om, er uklart. SV støttet i utgangspunktet regjeringens reform, men det gjorde ikke Ap og Sp.

Ap har gitt tydelige signaler om at folk med «tung rusavhengighet» ikke skal møtes med straff, men med hjelp og behandling. Også Sp støtter et ønske om en slik delvis avkriminalisering.

Les også

«Politiet har et alvorlig narkotikaproblem», skriver kommentator Andreas Slettholm

Domstolen «rydder opp»

– Nå rydder domstolene på grunnplanet opp etter at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sviktet i arbeidet med rusreformen. Vi ser at domstolene er i ferd med å foreta en dramatisk og irreversibel kursomlegging nærmest over natten. Omleggingen gjelder også personer som ikke er i noen rehabiliteringssituasjon.

Det sier advokat Halvard Helle til Rett24.

Helle forsvarte nylig en langvarig rusmisbruker som ble pågrepet med 5 gram heroin, 3 desiliter GHB og to valiumtabletter. I straffeutmålingen lente Oslo tingrett seg på en nylig avsagt dom for et lignende tilfelle fra Eidsivating lagmannsrett.

Lagmannsretten påpekte bl.a.

« ... det synes å være en bred enighet på Stortinget om at i alle fall de tyngste rusmisbrukerne ikke skal møtes med straff i tilfeller hvor den straffbare handlingen gjelder bruk eller oppbevaring av mindre menger narkotika til egen bruk.»

Rusmisbrukeren Helle forsvarte, fikk 14 dager betinget fengsel. En slik straff betyr at den ikke må sones, på nærmere angitte betingelser.

Etterlyser politisk avklaring

Helle mener problemet ikke kan løses permanent ved å idømme betinget fengsel. Han etterlyser politisk avklaring i regjeringsforhandlingene.

Samtidig mener han det er naturlig at Høyesterett tar stilling til det nye straffenivået som er i ferd med å feste seg.

Les også

Aftenposten mener: Lavere narkotikastraffer er riktig

Kjerkol: Utålmodige etter å følge opp Aps vedtak

«Arbeiderpartiet er selvsagt utålmodige med tanke på å følge opp de vedtakene vi faktisk fikk flertall for i Stortingets behandling av rusreformen».

Slik svarer Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, i en SMS på spørsmål om det haster å få avklart en rødgrønn rusreform.

Hun legger til at Ap også er utålmodige når det gjelder å få satt i gang utredning og lovendringer for å sikre fritak for straff for rusavhengige – noe partiet ikke fikk flertall for.

Sps justispolitiske talsperson, Jenny Klinge, sier i en SMS at hun ikke har noen kommentar til hva som må avklares nå. Samtidig sier hun at hun har tillit til Sps forhandlere. Ellers beklaget hun fredag ettermiddag at hun ikke rakk å gå dypere inn i saken.

Venstre: Kan bare håpe på nye signaler fra Hurdal

Lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark, mener det haster å få på plass en reform. Men han har ikke spesielt store forventninger til de tre partiene som nå sitter i Hurdal og sonderer mulighetene for å bli enige.

– Jeg kan bare håpe på en ny retning etter forhandlingene. Men jeg tror det ikke før jeg får se det, sier han.

Rusreformen ble kjempet frem av Venstre. Hansmark mener Jonas Gahr Støre og Ap «drepte en reform som skulle redde liv.»

– De trosser forskningen og ropet om hjelp fra brukerne, når de vil opprettholde et strafferegime som gjør det vanskeligere å be om hjelp, sier han.

Her kan du få en kjapp oppsummering av hele prosessen rundt rusreformen og hvordan saken endte i Stortinget.