Hvert sjette Ap-medlem har svart på hva som gikk galt i valgkampen

Partisekretær Kjersti Stenseng sendte ut 55.000 e-poster til partimedlemmene. 9530 hadde svart da fristen gikk ut mandag kveld.

Partisekretær Kjersti Stenseng leder etterarbeidet med Aps valgfiasko.
  • Alf Ole Ask

– Vi er fornøyd med antall svar, og det er stort engasjement, skriver partiets kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i en sms til Aftenposten.

Nå starter arbeidet med å gå igjennom det store materialet av innkomne innspill fra partiets grasrot. Langerud opplyser at partisekretær Kjersti Stenseng ikke vil kommentere tilbakemeldingene før alle henvendelsene er behandlet.

Det er sentralstyret i Ap som har ansvaret for partiets evaluering, og som også hadde ansvaret for valgkampen. Partisekretær Kjersti Stenseng har det daglige ansvaret for evalueringen.

Håpet på ærlig tilbakemelding

Det er få, men åpne spørsmål, fordi vi vil ha mest mulig ærlige tilbakemeldinger og ikke legge lokk på noe. Vi vil vite hva medlemmene mener gikk galt, men også hva som gjorde at folk stemte på oss. Men vekten kommer til å bli lagt på det som har gått galt, sa partisekretær Kjersti Stenseng til Aftenposten da spørreundersøkelsen ble sendt ut.

Blant de mer konkrete tingene som Ap-ledelsen ville høre medlemmenes syn på, var hvilke partier de mente man skulle samarbeide med og hvilke en ikke skulle gå i regjering med.

Partileder Jonas Gahr Støres samarbeidsinvitt til sentrumskameratene Venstre og KrF ble et hett internt tema i valgkampen.

Sentralstyre neste mandag

Etter planen skal de innkomne svarene legges frem på Aps sentralstyremøte mandag 2. oktober. Undersøkelsen ble sendt ut på e-post 18. september, og medlemmene hadde en ukes svarfrist. Aps landsstyre diskuterte også valgkampen bak lukkede dører 19. og 20. september.

I opplegget til valggjennomgang har Ap også sagt at partiet kommer til å hente inn eksterne eksperter.

Også LO og noen av fagforbundene som var hovedsponsorer til Aps valgkamp, skal gjennomgå partiets valgkampinnsats.