Politikk

Høyre-topp: SV fortier at innvandring er en hovedårsak til økende fattigdom

– Hadde Norge ført en mer liberal innvandringspolitikk, ville forskjellene i samfunnet vært større og vokst raskere, sier Høyres Stefan Heggelund. SV mener det er Høyres politikk som øker forskjellene.

Stefan Heggelund i Høyre.
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Å kjempe for mindre forskjeller mellom fattig og rik, er en av SVs kampsaker. Nå kritiseres partiet for å fortie hovedforklaringen til at forskjellene i Norge øker.

– Venstresiden snakker lite om innvandringens bidrag til ulikhet. Det til tross for at SSB i en fersk rapport fremhever nettopp innvandring som en hovedårsak til økende fattigdom og ulikhet i Norge, sier stortingsrepresentant Stefan Heggelund, som også er arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Høyre.

 • «Det er lett å føle skam, isolasjon og utilstrekkelighet som fattig blant velstående,» sier Birgit Alm. Med utgangspunkt i egne erfaringer som fattig forsørger på Nordstrand i Oslo har hun skrevet en roman om temaet.

Nesten 28 prosent under «fattigdomsgrensen»

Han viser til SSB-rapporten Aftenposten nylig omtalte. Den viser at både antall og andel på vedvarende lavinntekt, øker. Det er en indikator på økende fattigdom i Norge.

Ifølge SSB er personer med innvandrerbakgrunn «betydelig overrepresentert» i denne gruppen. Nesten 28 prosent av alle med innvandrerbakgrunn, hadde vedvarende lavinntekt i treårsperioden 2012–2014.

– Andelen har økt siden 2011, skriver SSB.

– Innvandring øker ulikhetene

– Man må stikke fingeren i jorden, og erkjenne at innvandring er med å øke ulikhetene i Norge. Hadde Norge ført en mer liberal innvandringspolitikk, med slappere krav til integrering, ville ulikhetene vokst raskere, sier Heggelund.

Han mener Norge lykkes godt med integreringen, fordi det stilles strenge krav til arbeidsdeltagelse og utdanning, og fordi vi fører en restriktiv innvandringspolitikk.

- Tar vi imot for mange, risikerer vi svenske tilstander, mener Heggelund.

SVs politikk – en oppskrift på større ulikhet

– Til sammenligning ville SVs politikk gitt dårlige incentiver til arbeid, og virket passiviserende. Det er en oppskrift på større ulikhet, sier Heggelund, som minner om at SV har vært mot flere av de viktigste innstramningene i integrerings- og arbeidslivspolitikken de senere årene.

Han nevner at SV blant annet har sagt nei til krav om fire års utdannelse eller arbeidserfaring for at det skal kunne innvilges familiegjenforening eller etablering, aktivitetsplikt for å få sosialhjelp, samt at SV har vært mot å stille strengere aktivitetskrav for å motta overgangsstønad.

Kan ikke ta inn for mange

Han mener det blir for lett å skille innvandring og integrering fra hverandre, da en stor innvandring også påvirker integreringen.

– Skal vi lykkes godt med integreringen, kan vi ikke ta imot ubegrenset antall innvandrere. Å tilby boliger, god språkopplæring og aktivitetstilbud krever store ressurser. Det er også begrenset hvor mange jobber det er å tilby til mennesker med få kvalifikasjoner. Tar vi imot for mange, risikerer vi svenske tilstander, sier han.

På spørsmål om ikke SV fremmer mange andre forslag som motvirker forskjeller, om alt fra trygdepolitikk til skattepolitikk, svarer Heggelund at den beste måten å redusere forskjeller på, er å hjelpe flest mulig til arbeidslivet, slik at man har en arbeidsinntekt.

SVs Kirsti Bergstø kaller Heggelunds kritikk et «desperate forsøk på å avlede oppmerksomhet fra Regjeringens målrettede politikk for å øke forskjellene.»

– Ikke innvandring, men Høyre som øker forskjellene

SVs sosialpolitiske talskvinne, Kirsti Bergstø, er oppgitt over Heggelunds argumentasjon. Hun mener det ikke er innvandring, men Høyres politikk som øker forskjellene i Norge.

– Det viser Heggelunds desperate forsøk på å avlede oppmerksomhet fra Regjeringens målrettede politikk for å øke forskjellene, sier Bergstø.

Hun sier Heggelund heller burde forklare hvorfor Høyre gir de aller rikeste enorme skattekutt samtidig som hans regjering kutter i støtten til uføre foreldre, funksjonshemmede, trafikkofre, enslige mindreårige asylsøkere og andre utsatte grupper.

SV: Kritikken klinger hult

– Det er ikke nytt at innvandring og fattigdom henger sammen. Dette gjelder også arbeidsinnvandring. Det nåværende systemet for arbeidsinnvandring er sosial dumping og import av fattigdom satt i system. Men Heggelunds bekymring går ikke til den siden av innvandringen. Da klinger kritikken hans hult, sier Bergstø.

Hun sier Høyre er opptatt av å få større lønnspress i arbeidslivet og at arbeidskraft skal bevege seg ukontrollert over landegrensene.

– Det er et alvorlig problem at svært mange arbeidsinnvandrere har løs tilknytning til arbeidslivet, jobber for dårlig lønn og under dårlige arbeidsforhold. Dette undergraver skikkelige lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til økte forskjeller, sier hun.

Les mer om

 1. Innvandring
 2. Fattigdom
 3. Lønn
 4. Arbeidsliv
 5. Stefan Heggelund
 6. Politikk