Tidligere LO-ledere øker presset mot regjeringen

Fredag møtte LO-lederen statsminister Støre om lønnsoppgjøret og strømpriser. Tidligere LO-ledere presser på og mener regjeringen ikke leverer godt nok.

Tidligere LO-ledere Gerd-Liv Valla og Roar Flåthen er svært kritiske til Støre-regjeringens energipolitikk. Her fra LO-kongressen i 2005.

Statsminister Jonas Gahr Støre inviterte fredag LO, NHO og de andre medlemmene av regjeringens kontaktutvalgkontaktutvalgEn viktig del av det inntektspolitiske samarbeidet er å legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en felles forståelse av situasjonen og utviklingen i norsk økonomi. Medlemmene i utvalget er LO, YS, Unio, Akademikerne,NHO, Virke, Spekter, KS, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukerlag og Norges Fiskarlag for å diskutere vårens tariffoppgjør og de høye strømprisene.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik hadde med seg krav på vegne av 980.000 utålmodige medlemmer.

– Høye strømpriser skaper store økonomiske problemer for både folk og bedrifter. Vi har sagt at strømpakken til folk bør forbedres ytterligere. Og så må vi sikre stabile lavere priser til bedriftene, sier hun.

Tidligere LO-ledere bruker nå et tøffere språk mot regjeringen. I et innlegg i FriFagbevegelse sier Roar Flåthen at Støre-regjeringen «har gjort en stor feil» ved å integrere vannkraften i Sør-Norge med det europeiske markedet. Og at energipolitikken er «avgjørende for partiets oppslutning fremover og hvilket politisk ettermæle Støre vil få».

Roar Flåthen

LO-leder i perioden 2007–2013

– Støre tar feil

– Kjernet i problemet er prissettingen. Mange av oss mener vi er nødt til å se på prissettingen. Det er feil at vi skal følge Nordpool med referanse til høyeste prisene i Europa. Vi må se på hvordan vi priser kraften i sør. Slik at den ikke følger de høyeste prisene i Europa knyttet opp til gassprisene, sier Flåthen til Aftenposten.

Han mener Norge har et politisk handlingsromhandlingsromI den politiske diskusjonen handler det om hvor store muligheter Norge har til å lage egne regler og tiltak innenfor rammene som følger av EØS-reglene. Mindre handlingsrom gjør at man har redusert mulighet til å gjøre det man ønsker. overfor EU til å sikre lavere strømpriser.

– Støre konkluderer med at vi ikke har handlingsrom. Støre støtter systemet og mener det viktig at vi skal være fullt integrert. Det er feil. De skyver EØS-avtalen foran seg.

Tror på strømopprør

– Hva slags ettermæle vil Støre-regjeringen få hvis de ikke endrer kurs?

– Det er bare å se på meningsmålingene og folkets tillit til regjeringen.

– Blir det strømopprør på landsmøtet?

– Ja, det vil forundre meg – i den situasjonen Ap er i nå med så lav tilslutning over så lang tid – hvis ikke landsmøtet og organisasjonen stiller spørsmål om hva som til for å komme seg opp igjen og videre.

Gerd-Liv Valla

LO-leder fra 2001–2007

Bastet og bundet

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla er i dag medlem av Alternativ Energikommisjon (AEK) og enig med Flåten.

– Det er bra at Roar også er på banen. Jeg har ikke noe problem med å si det samme. Vi i AEK har sagt dette i et halvt år, sier Valla.

Hun er helt enig i at «handlingsrommet» i EØS-avtalen finnes og må utnyttes.

– Hvis vi har bastet og bundet oss så til de grader må noen gå inn og se på EØS-avtalen. Har vi laget en avtale som gjør at vi ikke kan styre en så viktig infrastruktur som kraft har vært for oss i 100 år? spør Valla retorisk.

Hun mener at det bedre å be EU om tilgivelse enn å søke tillatelse. Uansett tror Valla at Norge har en så sterk posisjon at EU ikke vil bråke om regjeringen griper inn i strømpris.

– Jeg mener vi står veldig sterkt fordi vi er så viktige med gassen vi eksporter. Frankrike og Tyskland har innført makspris. Hvorfor kan ikke vi gjøre noe? Jeg forstår ikke hvorfor ikke Jonas kan gjøre et forsøk og vise oss at vi har gjort et forsøk, sier hun.

AEK vil ha et toprissystem: En pris på strøm produsert og solgt i Norge og en annen pris på strøm som selges utenlands.

– Hvis vi holder på med dette – skyhøye strømregninger og bedrifter som går under mens regjeringen sier de snur og snur på alle steiner – ja, da kan vi se langt etter regjeringsmakt om to år, sier Valla.

Gerd Kristiansen

LO-leder fra 2013–2017.

Tidligere LO-leder Gerd Kristiansen fra Tromsø har meldt seg inn i Nidaros sosialdemokratisk forum.

Laget som ledes av Trond Giske har markert seg med vedtak om at det « må iverksettes umiddelbare tiltak for å få kontroll med den akutte strømpriskrisen».

De krever også reforhandling av kraftavtaler med andre land. Kristiansen har ikke besvart Aftenpostens henvendelse.

Yngve Hågensen

LO-leder fra 1989–2001.

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen vil ikke uttale seg offentlig om strømkrisen.

Opptrer som privatpersoner

Dagens LO-leder Peggy Hessen Følsvik er enig med forgjengerne i mye av kritikken og svarer at «tidligere LO-ledere er noe jeg som sittende LO-leder lytter til med respekt».

Peggy Hessen Følsvik

LO-leder fra 2021

Men det skinner gjennom at hun synes språkbruken fra LO-pensjonistene bærer preg av at de ikke har ansvar lenger.

– For LO er det viktig at ren og rimelig strøm skal være et gode for folk og et konkurransefortrinn for bedriftene. Da trenger vi først og fremst mer kraft i Norge. Her vet jeg at både Roar, Gerd-Liv og jeg er dønn enige.

– Men så er det slik da at de to er tidligere LO-ledere. Jeg er sittende LO-leder, og min jobb er hver dag å ivareta alle våre forbund og en million LO-medlemmer. En rolle som både Roar og Gerd-Liv har hatt og kjenner veldig godt til, men en rolle som de ikke har lenger, sier Hessen Følsvik.

Kravene ikke klare

I kontaktutvalget sa LO-lederen at bedre strømstøtte vil gjøre forhandlingene enklere.

LO mener en ordning basert på aktuelt forbruk i stedet for gjennomsnittsberegning vil treffe vanlige folk bedre.

– Krever LO å beholde eller å øke kjøpekraften?

– Så langt er vi ikke kommet i diskusjonene, svarer Hessen Følsvik.

LOs representantskap vedtar rammene for årets oppgjør 21. februar.

NHOs sjef Ole Erik Almlid sier at økte renter, skatter og avgifter gjør at «situasjonen oppleves krevende for store deler av norsk næringsliv».

– De samme utgiftsøkningene som rammer folk, rammer altså bedriftene. Og vi opplever store forskjeller mellom bransjer. Vi har vi god tradisjon for å lande fornuftige oppgjør sammen med LO også i krevende situasjoner, sier Almlid.