15 vedtak du bør få med deg fra Høyres landsmøte

GARDERMOEN (Aftenposten): Alt fra øldrikking i parken til størrelsen på forsvarsbudsjettet skapte debatt. Slik gikk det.

Partileder Erna Solberg, med sønnen til rådgiver Sigbjørn Aanes på fanget, og nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie voterer på Høyres landsmøte fredag.

Søndag formiddag avsluttet Høyre et fire dager langt landsmøte med konfettikanoner.

Med det har partiet fullført sitt nye program for de neste fire årene. Til sammen stemte de 1100 ganger. Her er noen av de viktigste vedtakene og endringene:

1. Ny kurs i narkotikapolitikken

I stedet for å straffe dem som tas for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, vil Høyre at de skal følges opp av helsetjenesten. Partiet vil også vurdere om fastleger kan starte behandling med Subutex og Subuxsone utenom Lar-programmet (legemiddelassistert rehabilitering). Det går også inn for at tunge rusmisbrukere skal kunne få heroinassistert behandling.

2. Vil ha «pils i park»

Høyre vil at det ikke lenger at det skal være forbudt å drikke alkohol i parken og at alkoholinnhold på 5,5 prosent skal kunne kjøpes i butikk. «Pils i Park»-vedtaket var blant dem som ble møtt med mest glede og entusiasme i salen. Forslaget gikk igjennom med knapp margin: 170 mot 173 stemmer.

3. Ja til dobbelt statsborgerskap

Som kommunalminister strammet Erna Solberg inn muligheten for dobbelt statsborgerskap. Anført av Unge Høyre vedtok landsmøtet å gå motsatt vei igjen, mot statsministerens stemme. Landsmøtet vil også vurdere å innføre foreldelsesfrist i saker der man skal fratas statsborgerskapet.

4. Skjøt ned kulturkanon

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gikk ut i Aftenposten og foreslo å lage en «oversikt over de mest betydningsfulle delene av norsk kulturarv». Men Isaksen fikk ikke selv med seg voteringen, og kanonen ble nedstemt.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk ikke stemt for sitt eget forslag om å lage en norsk kulturkanon.

5. Vil ha «moderate» skattelettelser

De neste fire årene skal Høyre gå inn for «moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået» og «redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital», samt øke bunnfradraget.» På «lengre sikt» vil Høyre fjerne formuesskatten. Det var debatt om ordet «moderate».

6. Vil se på sykelønnen

Alle forslag om konkrete innstramminger ble nedstemt, men landsmøtet sa ja til å sette ned et utvalg som «vurderer sykelønnsordningen».

7. Utsatte betent eggdonasjonskrangel

Partiledelsen sa de ville ha en bredere debatt, og fikk utsatt hele spørsmålet om eggdonasjon skal tillates.

Tidligere Høyre-statsminister Kåre Willoch advarte mot å fjerne barnetrygden. Og ble hørt.

8. Status quo for barnetrygden

Etter at Høyre-nestor Kåre Willoch hadde talt varmt for barnetrygden og parlamentarisk leder Trond Helleland hadde advart mot å snikinnføre obligatorisk barnehage og heldagsskole, sa landsmøte ja til fortsatt barnetrygd og nei til gratis barnehage og SFO.

9. Fant kompromiss om forsvaret

Et gryende forsvarsopprør ble stagget med et kompromiss. Mange fylkeslag ville at Høyre skulle slå fast at Norge innen få år skulle forplikte seg til å bruke 2 prosent av BNP (bruttonasjonalprodukt) på forsvar. De mente det opprinnelige forslaget var for uforpliktende. Til slutt vedtok landsmøtet et kompromiss, der de sier at Norges forsvarsbudsjetter gradvis skal økes opp mot NATOs 2-prosentsmål «i løpet av et tiår».

Høyre forplikter seg til å bruke minst 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer. Det vil blant blir brukt til å bytte ut disse F16-flyene med milliardinvesteringen i F-35.

10. Snudde om fedrekvote

Høyre har siden 2010 vært motstander av fedrekvote i foreldrepermisjonen. Nå er partiet for dagens «pappaperm» på ti uker. Snuoperasjonen begrunnes med at fedrene tar ut mindre pappaperm etter at kvoten ble redusert.

11. Selvstendig opptjeningsrett for far

Høyres landsmøte går inn for at fedre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon. I dag er far avhengig av at mor er i jobb eller utdanning for at han skal kunne benytte permisjonsordningen.

12. Ulveforliket skal gjennomføres

I landsmøtets aller korteste uttalelse sier landsmøtet at ulveforliket «skal gjennomføres», at bestandsregulering i ulvesonen «må iverksettes» og at nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres.

Ulven har skapt strid også i Høyre, men fikk ikke mye plass på landsmøtet.

13. Vil gi støtte til kollektiv-månedskort

Mot anbefalingen gikk Erna Solberg, Jan Tore Sanner og Bent Høie inn og bidro til et flertall på Høyres landsmøte for at ansatte skal få kollektiv-månedskort skattefritt av arbeidsgiveren sin.

14. Vil bygge ut vassdrag

Høyre vil «åpne for utbygging av nye vassdrag for å sikre tilgang til ren og fornybar energi». Vedtaket erstattet et forslag om å åpne for «skånsom utbygging i nye vassdrag forutsatt at viktige verneintereser ivaretas».

15. Vil erstatte flypassasjeravgiften

Høyre vil fjerne flypassasjeravgiften og erstatte den med en annen avgift «med klar miljøeffekt». Avgiften var en el av budsjettavtalen mellom Regjeringen og Venstre og Kristelig Folkeparti i 2015. Men det er høyst uklart om og når en ny avgift vil kunne komme.

  • Podkasten Aftenpodden har med Høyres Tina Bru denne uken, i en Høyre-spesial om blant annet landsmøtet, ny Høyre-politikk og 8. mars. Abonner i Itunes her, eller lytt i spilleren under: