Kriselov behandles i ekspressfart

I tre hektiske døgn satte det politiske Norge normal saksbehandling til side og snekret sammen koronaloven med vide fullmakter til regjeringen. Hva skjedde egentlig?

Statsminister Erna Solberg fryktet at folk ikke skulle få trygd og dagpenger og ville ha kriselov i ekspressfart.

Saken er oppdatert fredag 20. mars. I en tidligere versjon skrev vi at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har satt sitt godkjentstempel på kriseloven.

«Det medfører ikke riktighet. LO har ikke sett det som sin oppgave å ta stilling til loven som sådan, men å ivareta arbeidstakernes interesser dersom en slik lov skal vedtas. LO uttrykte imidlertid også bekymring om rekkevidden av lovens omfang. Dette er spørsmål jeg erfarer at også diskuteres i stortinget. De har saken til behandling og har ennå ikke konkludert. Om loven skal vedtas eller ikke avgjøres i Stortinget,» skriver Hans-Christian Gabrielsen i en epost til Aftenposten fredag.

– Prosessen har gått veldig fort og uten ordinær høring. Ideelt sett burde et slikt lovforslag vært fremmet av regjeringen på et mye tidligere tidspunkt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Han har forståelse for fullmaktsloven som flere jusprofessorer er kritiske til. Kritikken kommer ikke overraskende.

– Det får vi sikkert en debatt om, enten på Stortinget eller i etterkant av denne krisen, sier Gabrielsen.

Normalt tar det måneder og år før en lov vedtas.

Denne gang gikk det i ekspressfart fra søndag til onsdag ettermiddag med et lite antall aktører involvert.

– Vi får sikkert en debatt i etterkant, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Det aller meste av utspill og avklaringer ble gjort over telefon fordi sentrale aktører som justisminister Monica Mæland, arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen, LO-leder Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid alle satt i karantene.

Regjeringen startet ikke helt på bar bakke. I fjor la et utvalg frem forslag til beredskapslov med utvidede fullmakter til regjeringen nettopp i situasjoner med pandemi, flyktningstrøm eller naturkatastrofer.

Men de fleste vendte tommelen ned for forslaget. Blant dem Ap og LO, som uttalte seg slik:

En slik hjemmel vil undergrave prinsippet knyttet til fordeling av myndighet mellom Stortinget og regjeringen.

Les også

Jusprofessor om kriselov: – Åpner for å gjøre ting som vi i dag ikke kan forestille oss

Dramatiske meldinger tikket inn

Men da dramatiske meldinger om konkurs, oppsigelser og permitteringer tikket inn, ble det politiske systemet snudd på hodet:

Nav kunne knele under den nye byrden. Folk kunne miste hus og hjem mens de ventet på trygd. Økonomien var i ferd med å fryses ned.

– Hjulene må holdes i gang, forlangte NHO.

Søndag ettermiddag 15. mars klokken 14.00 inviterte en alvorstung statsminister de parlamentariske lederne til krisemøte på Statsministerens kontor.

Klokken 17.40 fikk de oversendt et forslag til lovtekst med frist for tilbakemelding klokken 22.00 samme kveld. Regjeringen håpet på rask tilslutning og la opp til at kriseloven skulle vedtas i statsråd allerede dagen etter.

Slik ble det ikke. Flere av lederne reagerte kraftig på både innhold og tidspress, og meldte innsigelsene tilbake.

Les også

Lippestad reagerer på regjeringens kriselov, mener den svekker rettssikkerheten

Støre krevde forbedringer

Klokken 22.30 sendte statsministerens stabssjef Lars Øy en ny e-post hvor han skrev at «med de betydelige innskrenkningene vil loven få langt mindre praktisk betydning enn tenkt og vil ikke kunne brukes på en lang rekke områder».

– Vi fremmer derfor ingen slik proposisjon i morgen, skrev Øy søndag kveld.

– Jeg sa at det måtte forbedringer til, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre bekrefter at han reagerte mot forslaget og at ikke LO var hørt på forhånd.

– Vi hadde interne drøftelser i Ap, konsultasjoner med blant annet LO og ga tilbakemeldinger knyttet til lovens varighet, inkluderingen av partene i arbeidslivet og behov for gode mindretallsrettigheter.

– Jeg sa at det måtte forbedringer til, sier Støre.

Han vil nå sende lovforslaget ut på en «minihøring» til juridiske ekspertmiljøer.

Les også

Få oversikt: Dette er krisefullmaktene regjeringen ber om på grunn av koronaviruset

SV: Har ikke avgjort hvordan vi vil stemme

SV-leder Audun Lysbakkens sier «at det i enkelte tilfeller kan være behov for å bedre sikre at det handles raskt, både for å beskytte folk og holde ulike samfunnsfunksjoner i gang».

– Vi har likevel ikke avgjort hvordan vi vil stemme, sier han.

Rødts leder Bjørnar Moxnes sier at loven gjør at Erna Solberg «kan ta en prat med Støre og få klarsignal til å ta fra innbyggerne rettigheter uten at Stortinget er involvert».

– Å svekke demokratiet er ikke veien å gå. Jeg er veldig skeptisk til prosessen, både hemmeligholdet og det udemokratiske hastverket, sier han.

Justisminister Monica Mæland sier at «det har vært et godt grundig arbeid i departementet».

– Karantenen har ikke påvirket det gode samarbeidet jeg har hatt med alle de parlamentariske lederne, sier hun.

Hvilke tiltak trengs?

Etter møtet søndag ble LO-leder Gabrielsen og NHO-sjef Almlid koblet på. De neste døgnene var de to mer eller mindre kontinuerlig telefonisk i kontakt med hverandre, partilederne og regjeringen.

Tirsdag klokken 13.00 innkalte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og justisminister Monica Mæland LO, og NHO til et telefonmøte.

Temaet var: Hvilke tiltak trengs og hvilke fullmakter må regjeringen ha.

I møtet med statsrådene var Gabrielsen særlig opptatt av arbeidslivsdelen.

– Vi fremhevet viktigheten av arbeidsmiljøloven, tariffavtalene og partenes rolle på både lokalt og sentralt nivå. Dette har vi hatt en dialog om, og vi opplever at vi i stor grad er blitt hørt. Vi har også adressert vår bekymring om rekkevidden av lovens omfang, sier LO-lederen.

NHO: Avgjørende at loven vedtas

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at det er «helt avgjørende at loven blir vedtatt».

– Regjeringen trenger utvidede fullmakter, blant annet for å hindre kommuner i å stanse samfunnsviktig transport av varer og personell, sier Almlid.

Så sent som klokken 11.10 onsdag sendte NHO skriftlige innspill under tittelen «Oppdaterte politiske posisjoner». Her fremmer NHO blant annet ønske om at «arbeids- og overtidsbestemmelsene må være mer fleksible, eksempelvis med mulighet til økt overtid og forkortet hviletid».

Loven behandles i Stortinget lørdag og vedtas tirsdag.