KrF-topp anklager regjeringen for å være taus og tafatt om de norske krigsbarna i Syria og Irak

– De må handle. Det er oppfordringen fra KrF-politiker Trude Brosvik til regjeringen. Hun beskriver regjeringens innsats overfor barna til IS-krigere som tafatt og antyder at det skyldes intern uenighet.

Trude Brosvik, 1.-kandidat på KrFs liste foran høstens valg til Vestland fylkeskommune, er sterkt kritisk til regjeringens holdning om barna til IS-krigere og deres mødre må komme seg hjem «på egen hånd.»
  • Solveig Ruud

På grasrota i regjeringspartiet KrF er ikke alle fornøyd med regjeringens arbeid med å hjelpe de norske barna til IS-medlemmer. Trude Brosvik, som topper KrFs liste foran fylkestingsvalget i den nye fylkeskommunen Vestland, er en av dem som er frustrert.

På spørsmål om regjeringen gjør nok for å hjelpe disse barna, svarer hun slik:

– Nei, det synes jeg ikke. De er for tause og for tafatte.

Brosvik sier det ikke går an «å legge armene i kors og si at de får komme hit på egen hånd».

– Og er det litt vanskelig. Hvis det er intern uenighet, bør de ikke ta påskefri før de har ordnet dette, sier hun.

Stor, synlig avstand mellom regjeringspartiene

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sier hun nå aktivt jobber med å se på mulige løsninger sammen med andre land og humanitære organisasjoner. Samtidig presiserer hun at regjeringen fastholder den linjen Erna Solberg har lagt seg på, om at det «ikke er aktuelt å hente ut disse personene.»

Ifølge VG var Søreide før påske innom gruppemøtene i de fire regjeringspartiene for å få innspill om hvordan regjeringen bør forholde seg til barna. Det er svært delte meninger partiene imellom.

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Engen-Helgheim, har uttalt at det ikke bør være noen prioritert oppgave å reise rundt og hente barn og foreldre eller «å få tilbake terrorister til Norge», mens politikere i Venstre og KrF har hatt et helt annet utgangspunkt.

– Det er vårt ansvar og vår plikt å gjøre det vi kan, uttalte konstituert KrF-leder Olaug Bollestad i mars til KrFs landsstyremøte.

Hun la imidlertid til at det vil «være svært krevende om Norge alene skulle gått inn i Syria og hentet ut disse barna». Av den grunn håper hun på en løsning sammen med land i EU.

Mener Norge må gjøre noe alene om nødvendig

Trude Brosvik var veldig glad for uttalelsene fra Bollestad, men «så ble det veldig taust», påpeker hun.

– Kan det skyldes intern uenighet i regjeringen?

– At det er intern uenighet, er jeg ganske sikker på etter å ha sett hvordan enkelte uttaler seg, sier hun.

Brosvik sier det er rystende at en ikke klarer å være enige om de avtalene Norge har inngått, og hun mener internasjonale konvensjoner tilsier at Norge skal hjelpe sine egne borgere i utlandet når liv og helse er i fare, når menneskerettigheter brytes og når mindreårige er involvert.

– Betyr det at du mener Norge bør gjøre noe uansett om man ikke kommer frem til enighet på europeisk nivå?

– Jeg mener nok det. Hvis man får til en enighet, er det veldig bra. Men det er jo europeiske land som allerede delvis har handlet uten å vente på enighet, sier hun.

For enkelte av dem haster det veldig

– Har du da noen klar mening om hva Norge bør gjøre?

– Det har jeg ikke, sier hun, men gir uttrykk for at DNA-prøvetaking er et feilspor.

– Hva er ditt råd til regjeringen nå?

– De må handle. Dette dreier seg om barn. For enkelte av dem haster det veldig. De står til stryk hvis de i denne situasjonen ikke handler.

– Og med «å handle» mener du at regjeringen må få dem hjem?

– Ja, hjelpe dem hjem og gi dem den omstillingshjelpen som må til, sier hun og presiserer at hun er enig i at foreldrenes skal straffeforfølges for det de har gjort.

Barn er uten skyld for foreldrenes valg

Aftenposten har også vært i kontakt med andre av KrFs listetopper foran årets fylkestingsvalg. De uttaler seg noe mer forsiktig om regjeringens innsats. Blant dem er Ingelin Noresjø: listetopp og fylkesleder i Nordland og foreslått som ny nestleder i KrF.

– Enn så lenge er mitt håp at man finner en internasjonal løsning i tråd med KrFs linje i denne saken. Blir det ingen løsning i løpet av de nærmeste månedene, må vi på nytt se hva vi kan gjøre, sier hun, men legger til at hun tror regjeringen er på rett spor i det den foretar seg.

– Det skjer nok en del ting i kulissene. Jeg tror mange løsninger testes, sier hun.

Konfrontert med Frps uttalelser om saken, understreker hun at barna ikke skal straffes for det foreldrene har gjort.

– Klart vi har et ansvar. De barna er våre barn og uten skyld i foreldrenes valg. Å ha en politisk holdning til at «dette skal vi ikke røre», det kan ikke være den norske holdningen, sier hun.

Bjørn Alfred Ropstad, KrFs listetopp i Agder - og forøvrig far til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, sier han tror «regjeringen håndterer saken så godt den kan.»

– Bør regjeringen strekke seg langt for å få barna hjem?

– Ja, jeg mener det, så sant det er mulig å gjøre det, sier han.