Ikke et ord om sex-melding fra Sp-gjeng på hyttetur og Borten Moes nestlederpause i årsmelding

En sex-melding fra en hyttetur førte i fjor til en anmeldelse, en sykmelding og til at Ola Borten Moe tok pause fra vervet som nestleder. Men saken er helt utelatt når Sp oppsummerer 2018.

Sps årsberetning er helt taus om at nestleder Ola Borten Moe trakk seg midlertidig som nestleder under granskningen av sexmeldingen til Liv Signe Navarsete.

For ett år siden sto Senterpartiet midt oppe i en opprivende «Metoo»-sak som en periode stjal all oppmerksomhet i ledelsen. Flere på landsmøtet reagerer på at saken ikke nevnes med et ord i årsmeldingen.

Kort fortalt dreide saken seg om følgende: Hvem hadde sendt den sjikanøse meldingen «Vi har lyst på fitta di» en lørdagsnatt i februar 2016 til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsetes Messenger-konto?

Saken førte til en omfattende intern gransking i Sp.

Sp-gjeng på hyttetur

Meldingen var sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær, som var på hyttetur i Åre i Sverige med flere profilerte partikolleger. Blant dem Borten Moe, Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram og Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes.

Navarsete har sagt at hun ikke tror det var statssekretæren som sendte meldingen. Sps generalsekretær Knut M. Olsen forsøkte forgjeves å finne ut hvem i hyttegjengen som var ansvarlig. Ingen tok ansvar for meldingen.

Borten Moe tok pause fra rikspolitikken og valgte å «tre ut av vervet som nestleder».

Og Liv Signe Navarsete ble sykmeldt. Siden ingen meldte seg som synderen i saken, valgte Sps generalsekretær derfor å anmelde trakasseringsmeldingen til politiet i Lærdal, der Navarsete bor.

Men politiet henla saken. Og i begynnelsen av mai 2018 avsluttet Sps sentralstyre saken uten å ha funnet svaret på hvem som sto bak meldingen. Da opphevet Borten Moe sin selvvalgte permisjon:

– Jeg gjeninntrer som nestleder i partiet, sa Borten Moe.

Nye etiske retningslinjer

Den som måtte ønske å lese om hva som skjedde i partiet i disse dramatiske ukene, leter forgjeves i årsmeldingen fra i fjor. Der opplyses det at Sps landsstyre vedtok nye etiske retningslinjer. Ellers omtales Metoo i generelle vendinger. At partiets nestleder og vennegjengen selv utløste en granskning, er utelatt. Det samme er politianmeldelsen. Alt som sies om varsler er dette:

«Senterpartiet fikk også varsler. Disse ble håndtert av generalsekretær i tråd med etiske retningslinjer, og alle saker er avsluttet ved utgangen av februar 2019.»

På spørsmål om hvorfor SMS-saken er utelatt, svarer generalsekretær, Knut M. Olsen:

– Behandling av varslersaker er omtalt i årsmeldingen. Innholdet i varslersaker er fortrolig informasjon.

– Hører det ikke hjemme i beretningen at nestlederen har vært under granskning, og at han som følge av dette trakk seg midlertidig som nestleder?

– At nestlederen valgte å legge ned arbeidet sitt i en kortere periode, var hans eget valg og av kort varighet, sier Olsen.

Burde vært med

Aftenposten har snakket med flere på landsmøtet som gir uttrykk for at det burde ha stått noe om saken i årsmeldingen. Men flere vegrer seg for å uttale seg om saken på et landsmøte som ellers preges av stor jubel og gode meningsmålinger.

En av få som utad vil uttale seg om saken, er Morten Edvardsen, styremedlem og andrekandidat i Oslo Sp.

– Den burde vært med i årsmeldingen, det er det ingen tvil om, sier han om saken.

Han minner om at partiet «var tydelig på at det ville lære av saken» og legger til at man ikke må unnta ting som er vanskelige fra årsmeldingen.

– De må være en del av den historieskrivingen og det dokumentet som en årsmelding er, sier han.

Kom etter opprivende strid

Meldingen ble spesielt eksplosiv siden den ble sendt kort tid etter en opprivende og belastende lederstrid mellom Borten Moe og Navarsete.

Navarsete fikk stilt diagnosen posttraumatisk stressyndrom på grunn av striden dem imellom. Den førte til at hun trakk seg som partileder i 2014.

– Var det ekstra tøft å få denne meldingen i en situasjon hvor du ennå ikke var helt friskmeldt?

– Ja, det var det, sa Navarsete i fjor.

Borten Moe, som gjentatte ganger ga uttrykk for at han var «skuffet og forbannet over at den ansvarlige» avsenderen av meldingen ikke hadde stått frem, skrev han følgende om meldingen på egen Facebook-side i fjor:

– Som nestleder og som deltager på turen er jeg svært lei meg for dette. Dette er det ingen som fortjener, aller minst Liv Signe Navarsete.

Hverken Navarsete, Borten Moe eller Gram, som alle er på Sps landsmøte, vil kommentere at saken ikke omtales i årsmeldingen.