Regjeringen når ikke sykehjemsmål: For enkelt å skylde på koronaen, sier Ap, Sp og SV

– Det er ikke koronapandemien, men kommunereformen som har ført til at regjeringen nå sliter med å nå eget mål for utbygging av sykehjemsplasser, sier Sps Kjersti Toppe.

Nå må kommunene få arbeidsro. Kommunereformen må stoppes, sier Sps helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe.
  • Solveig Ruud

Helsepolitikere i Ap, Sp og SV kritiserer regjeringen for ikke å innfri oppsatte mål om utbygging av nye sykehjemsplasser. Og unnskyldninger om koronapandemien feier de vekk.

– Det blir litt for enkelt å skylde på koronaviruset når man ikke klarer å realisere målene sine. Vi ser at regjeringen heller ikke nådde egne mål om investeringer i nye sykehjemsplasser i 2019, og da hadde den ikke en pandemi å forklare det med, sier Aps Ingvild Kjerkol.

– Regjeringen kan ikke skyve fra seg ansvaret, sier SVs helsepolitiske talsmann, Nicholas Wilkinson.

Synkende antall søknader

Som Aftenposten har fortalt, er det første halvår i år kommet inn relativt få søknader om tilskudd til nye heldøgnsplasser i Husbanken.

Selv om antallet kan ta seg opp utover høsten, spår Husbanken at den kommer til å gi klarsignal til færre plasser enn regjeringen har planlagt. Det skjedde også i fjor.

Både Husbanken, KS og helse- og omsorgsminister Bent Høie, viser til alt fra kommunereformen og fjorårets kommunevalg til koronapandemien for å forklare de litt dystre tallene.

– Hva som skjer i 2020, er for tidlig å si, men det er nærliggende å anta at covid-19-pandemien kan påvirke kommunenes planlegging, uttalte Høie.

Provosert av korona-forklaring

Selv om Kjersti Toppe ikke utelukker at pandemien i år kan påvirke planleggingen noe, viser hun til at omsorgsforskere advarte mot at kommunereformen kunne føre til den utviklingen man nå ser.

– Det var varslet om at alt fokus på struktur kunne føre til at kommunene ikke hadde nok fokus på primæroppgavene og ble handlingslammet når det gjaldt å planlegge og prioritere i eldreomsorgen, sier hun.

Hun kaller statistikken for alvorlig og mener den viser at regjeringen ikke når egne mål.

– Men sittende regjering har likevel alt i alt skrudd opp tempoet i utbyggingen sammenlignet med forrige regjering?

–Ja, men da vi regjerte, var vi helt i starten med tilskuddsordningen, sier hun og sikter til det investeringstilskuddet Husbanken gir kommunene.

– Vi ville også ha videreutviklet det. Det lå til grunn for vår politikk at innsatsen måtte økes, sier hun og minner hvor «høye og mørke og kritiske dagens regjeringspartier var mot oss.»

– De har sviktet selv, ut ifra hva de lovet. De når ikke egne mål, og jeg mener kommunereformen har trøblet dette til skikkelig.

Bekymret over utviklingen

Alle tre gir uttrykk for bekymring over utviklingen – få år før andelen eldre i befolkningen virkelig skyter fart.

– Det er ikke til å komme unna at mange flere vil ha behov for en sykehjemsplass, sier Kjerkol. Hun mener det vil skje, uavhengig av om man satser på teknologi og annet for å få eldre til å bo hjemme lenger og dermed utsette behovet for en plass.

– Sett i lys av det enorme behovet for flere sykehjemsplasser med flere eldre, og flere med demens, så er dette grunn til bekymring, og det må tas tak. Vi kan ikke sitte passivt og se på at korona skaper andre helsekriser og at våre eldste og mest sårbare pasienter ikke får det tilbudet de har behov for og krav på, sier hun.

Toppe påpeker at det er nå vi er i en fase der forberedelse skulle gjøres for den store økningen i antall eldre som kommer.

– Det er ikke krise nå, men dette gjør at vi kommer i en krise om ganske få år, sier hun.

SVs Nicholas Wilkinson mener regjeringen ikke kan skyve fra seg ansvaret.

Sykehjemsutbygging kan gi økt sysselsetting

Både Kjerkol og SVs Nicholas Wilkinson påpeker at bygging av sykehjemsplasser vil gi sysselsetting i bygg- og anleggsbransjen. De mener det er en ekstra grunn til å sette kommunene i stand til å stikke spaden i jorden for å få flere sykehjemsplasser.

– I krisetider er det god politikk å investere i byggeprosjekter og styrke økonomien, men da må regjeringen ta en større del av regningen enn de gjør i dag, sier Wilkinson.

Han opplyser at byggenæringen snakker om tomme ordrebøker.

– Vi må starte flere byggeprosjekter som kan bygge opp økonomien og velferdsstaten. Da er sykehjemsplasser et ypperlig sted å starte, sier han.