Olje- og energiministeren avviser Aps kraftutspill

Aps Espen Barth Eide krever en vurdering av hele norsk kraftpolitikk i kjølvannet av motstansen mot vindkraft på land. Det avviser olje- og energiministeren.

  • Alf Ole Ask

– Regjeringen fører en helhetlig energipolitikk, og mitt budskap til Arbeiderpartiet er at den ikke trenger en ny gjennomgang. Dette ble gjort for tre år siden i behandlingen av energimeldingen, meddeler olje- og energinister Kjell-Børge Freiberg via departementets informasjonsavdeling.

Aps Espen Barth Eide sa i et intervju med Aftenposten at tiden er inne for å legge denne nasjonale rammen til side og se hele kraftsektoren under ett, ikke som nå, der vindkraften behandles for seg. Barth Eide sier en også må se nærmere på samspillet mellom vind- og vannkraft i den totale strømproduksjonen.

I kommentaren til Barth Eides uttalelser skriver Freiberg:

«Det er for øvrig er ikke riktig som Espen Barth Eide hevder, at vindkraft og vannkraft behandles helt hver for seg. Hensynet til samordning av ulike typer kraftproduksjon, nettilgang og lignende er drøftet i regjeringens energimelding som Eide selv viser til, og som fikk bred tilslutning i Stortinget. Det er også tema i konsesjonsbehandling av strømnett og ny kraftproduksjon.»

Nasjonal ramme legges i skuffen?

NVE la i vår frem et forslag til nasjonal ramme som pekte ut 13 områder som mulige områder for mer vindkraft på land. Den har møtt enorm lokal motstand. Høringsfristen går ut høst.

Statsminister Erna Solberg varslet i BT før helgen at det kanskje ikke blir noen nasjonal ramme for utbygging av vindkraft, og Freiberg skriver at det er for tidlig å si om hva vi vil konkluderer med i spørsmålet om nasjonal ramme for vindkraft på land.

«NVEs forslag til nasjonal ramme er på høring til 1. oktober. Denne høringen danner grunnlaget for den videre behandlingen av saken. Forslaget er uansett ingen utbyggingsplan, som mange forsøker å fremstille det som, men et styrket kunnskapsgrunnlag som nettopp kan bidra til en mer helhetlig tilnærming til kraftutbygging," konkluderer han.