Ap-lederen avviser forlik om private aktører i eldreomsorgen

TRONDHEIM (Aftenposten): Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen fra Ap ønsker seg et bredt kompromiss som sikrer private aktører i eldreomsorgen. Jonas Gahr Støre sier nei.

Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte Ladesletta helse- og velferdssenter hvor gamle og unge møtes. Fra venstre Theo, Alfred, Jonas, Bjørn Lundberg med gitar, ordføreren Rita Ottervik, Knut, Miriam og Amanda.

De to arbeidsgiverforeningene Spekter og NHO Service og Handel satte sammen et utvalg som i vår publiserte en rapport der de etterlyste et bredt politisk kompromiss om morgendagens eldreomsorg, kalt «velferdsmiks».

Det betyr at det offentlige har ansvaret for at alle skal få de helse- og omsorgstjenestene de har behov for. Men det skal være et mangfold av alternativer, kommersielle, private ideelle og offentlige. En av forfatterne var tidligere helseminister fra Ap, trønder og lobbyist Bjarne Håkon Hanssen.

– Vi takker høflig nei til den invitasjonen. Det betyr å formalisere en åpning for kommersielle aktører som vil ha en andel av norsk omsorg og muligheten for å tjene gode penger på det, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Fredag besøkte han og Trondheims ordfører Rita Ottervik (A) Ladesletta helse- og velferdssenter i Trondheim.

Ingen kommersielle sykehjem

Det var kommersielle selskaper som drev sykehjem i Trondheim da Ap overtok for 16 år siden. Ordfører Ottervik sier at de sykehjemmene har kommunen overtatt, men at de på flere områder samarbeider godt med ideelle aktører.

Rapporten fra de to arbeidsgiverorganisasjonene er blitt ammunisjon for høyresiden i valgkampen, men Støre er klar:

– Kommunene avgjør hvordan de løser de viktigste omsorgsoppgavene som barnehager og eldreomsorg, men for Ap er det en bunnplanke at dette er fellesskapets ansvar.

– Mener du man skal rekommunalisere alle de kommersielle sykehjemmene?

– Det har jeg respekt for at kommunene avgjør, men jeg forstår de kommunene som gjør det, sier Støre.

Støre: Tydelig hele tiden

Signalene fra Aps leder innebærer at ønsket om å få til et kompromiss over blokkgrensene synes umulig. I Fagforbundet, som er LOs største forbund, har man lenge presset Ap for å være tydelige på dette området. Denne uken ble det en stor mediesak at Støre hadde investert i aksjefond, som via andre fond kan ha plassert noen få kroner av Støres penger i kommersielle helseforetak. Disse fondene har han solgt seg ut av.

Tidligere Ap-statsråd Bjarne Håkon Hanssen vil ha kompromiss som slipper til private i eldreomsorgen.

– Føler du press på deg, etter fondsavsløringene, om å være tydeligere på dette området?

– Nei, jeg sier det samme om dette tema nå som før. Jeg har vært tydelig på dette i hele valgkampen, sier Støre som også trekker en linje mot for eksempel Rødt som vil ha forbud mot private aktører. Ap vil ha ideelle aktører inn.

– Høyresiden snakker om private på en måte som blander sammen ideelle, foreldredrevne med store internasjonale investeringsselskaper som ønsker seg inn i et mulig marked, legger han til.

Private reddet full barnehagedekning

– Men ved barnehageforliket i 2003 var det jo en miks av private og offentlige som sørget for full barnehagedekning. Vi står foran en eldrebølge. Hvorfor passer ikke det her?

– Barnehageforliket var noe annet. Det var bygging av barnehager vi ikke hadde. Det å bygge ut tilbud til barn er mer oversiktlig enn å bygge ut eldreomsorg. Den eldre del av befolkningen har meget varierte behov. Tar vi inn markedstenkingen stykker vi opp eldreomsorgen, en sektor der en trenger å tenke helhet. Dette er også begynnelsen på at det utvikles forskjeller, understreker Støre.

Støre viser til at 30 prosent av barnehagene har kommersielle eiere, mens tallet er 10 prosent i eldreomsorgen. Han ser ingen grunn til at dette skal øke.

Han understreker at det ikke gjøres dårlig arbeid i de kommersielle sykehjemmene i Norge i dag.

– De fleste har tariffavtaler, noe som bør være en selvfølge. Men det forhindrer ikke at det gjennomgående er press på lønn og pensjon. En helsearbeider i et kommersielt foretak, tjener opptil 70.000–80.000 mindre enn en offentlig ansatt, sier han.