Atomopprydningen i Norge kan koste 20 milliarder kroner

Rivingen av atomanleggene i Halden og på Kjeller og arbeidet etterpå kan koste rundt 20 milliarder kroner, viser en ny rapport.

Atomreaktoren på Kjeller ble lagt ned i fjor.

– Det har vært begrenset reaktorvirksomhet i Norge, men vi har kompliserte anlegg og avfall som gjør at oppryddingen kommer til å koste mye. Rapporten viser hvor kostnadskrevende og langsiktig nedbyggingen kan komme til å bli. Tiltakene som blir foreslått, vil bidra til å gjøre oppryddingen så effektiv som mulig, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Atomreaktoren i Halden ble stengt i 2018, mens reaktoren på Kjeller ble stengt i 2019.

Den nye delrapporten viser at rivning av anlegg og tilbakeføring av områdene vil koste rundt 7 milliarder kroner. Samtidig vil det komme kostnader på rundt 13 milliarder kroner til behandling av brukt brensel og oppbevaring av radioaktivt avfall. Det blir presisert at det er stor usikkerhet rundt kostnadene.

Arbeidet med opprydningen antas å ta rundt 20–25 år.

– Vi skal rydde opp for å sikre oss mot skadelige konsekvenser for mennesker og miljø fra radioaktiv stråling fra den virksomheten som har vært. Utredningen er en del av det puslespillet som nå legges for at vi skal få en trygg og effektiv opprydding. Den skal vurderes grundig og etter planen behandles av regjeringen høsten 2020, sier Nybø.