Politikk

Slik vil samferdselsministeren bygge mer vei med mindre bompenger

Helst vil samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at staten skal ta hele regningen for veibygging. Men når det ikke går, vil han bygge like mye vei ved å effektivisere, nedbemanne og bruke mer oljepenger.

Jon Georg Dale (Frp) vil helst kaste alle bomstasjonene på sjøen. Det får han ikke lov til. Likevel vil han ikke redusere veibyggingen.
 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Thomas Spence
  Journalist

Bompengesaken rir Frp som en mare foran lokalvalget til høsten. Med Frp i regjering har antall bomstasjoner økt fra 170 til 245, selv om partiet lovet å fjerne alle bomstasjoner.

Samtidig eksploderer motstanden mot bompengene. Partiet Folkeaksjonen NEI til mer bompenger noterte nylig 20 prosent oppslutning i Bergen.

Partihøvding Carl I. Hagen kuppet helgens Frp-landsmøte da han fikk delegatene til å vedta – mot ledelsens vilje – at Frp vil bruke 100 milliarder oljekroner til slette bomgjeld. Siv Jensen sa etterpå at dette var det lite realisme i.

I år – på Jon Georg Dales «vakt» – vil staten dermed likevel kreve inn hele 13 milliarder bomkroner.

Dale vil helst kaste alle bomstasjonene på sjøen. Det får han ikke lov til. Det er et klart flertall for bompenger.

– Men hvordan i alle dager skulle du ha finansiert all veibygging som er planlagt i Nasjonal Transportplan uten bompenger?

– Med statlige investeringer. Så enkelt. Staten skulle ha betalt.

– Hva ville dere da ha prioritert vekk?

– Med effektivisering og smartere måter å bygge vei på. Dernest ville Frp, med rent flertall, ha kuttet bevilgninger til en rekke formål. Det er bare å se på våre alternative budsjett fra opposisjon. Vi ville for eksempel ha kuttet bistanden og i en rekke statlige overføringer.

– Men det får vi ikke gjennomslag eller flertall for. Da må vi gjøre det beste ut av det. Vi skal nemlig ikke redusere ambisjonsnivået på veibygging.

Dale sier Frp har redusert andelen bompenger i prosjektene som vedtas, innført rabatter, fjernet bomstasjoner og slettet bomgjeld.

Les også

Flest nordmenn har elbil der bilistene får store bompengefordeler

– Hvordan skal du bygge mer vei med færre bompenger uten å øke skattene?

– Det er fullt mulig. Vi har for eksempel redusert kostnadene med 20 prosent gjennom etableringen av selskapet Nye Veier som nå bygger hele strekninger.

– Pengene vi sparer, kan vi bruke til å bygge mer vei, og bilistene kan betale mindre i bompenger.

Han sier han samtidig vil gjøre flere grep.

– Vi må få en kostnadsreduksjon i alle prosjekter, også de som Statens vegvesen gjennomfører. Vi må redusere planleggingstid. Det har vært vanlig med syv år for å planlegge et veiprosjekt. Det er for lang tid. Det er dyrt. Og vi må bygge mer sammenhengende, ikke klattvis og delt. Det er også dyrt.

Vil bruke mer oljepenger

Dale tar også til orde for å bruke «handlingsrommet som ligger i handlingsregelen».

– Det ser ut til at alle har glemt dette. Men den mest sentrale delen av regelen åpner for å innfase oljepenger i økonomien til vekstfremmende skattelettelser, forskning og investering i infrastruktur.

– Vi vil fremover bruke mer penger av oljeformuen på veibygging, slik handlingsregelen åpner for.

Les også

Der var hun tilbake, gitt! | Trine Eilertsen

Dernest vil Dale «hente inn penger» ved effektivisering av egne etater. Han viser til jernbanereformen, slanking av NSB og Statens vegvesen.

– Jernbanereformen bidrar til innsparing slik at vi kan bruke mer penger på jernbane, men også på vei.

– Vi skal effektivisere Statens vegvesen (SV). Vi har allerede redusert 500 årsverk i SV. Det tallet skal bli høyere. Når vi flytter ressurser fra administrasjon til vei, så kan vi bygge mer vei, uten å øke bompengene.

– Men disse tiltakene er langt fra nok til å erstatte inntektene som bompengene gir?

– Nei, men det har jeg ikke sagt heller. Skal vi fjerne alle stasjonene, så må Frp bli større. Men dette er smarte grep for å holde veiutbyggingen oppe, samtidig som vi reduserer andelen bompenger og river stasjoner.

Vil endre byvekstpakkene

Dale sier han vil endre de såkalte byvekstpakkene der lokale myndigheter inngår avtaler med regjeringen. Statens bidrag forutsetter at all vekst i persontransport i prosjektet skal skje ved kollektiv, sykling og gange – ikke ved bruk av personbil.

Mange bilister er forbannet over at de betaler bompenger som kommer andre til gode.

– Vi har sagt i Granavolden-erklæringen at vi skal se på om vi skal ha et annet nullvekstmål. I dag er det bygd på at det er bilene som er problemet. Det tror jeg vil endre seg når andelen elbiler blir høyere.

Jon Georg Dale (Frp).

– Og så vil vi endre systemet slik at mer av pengene kommer bilistene til gode.

– Hvordan kan dere vinne kampen mot nye bompengepartier?

– Punkt 1, jeg er glad for all mulig drahjelp mot bompenger. Men den beste måten å kanalisere denne drahjelpen på er å stemme Frp. Ingen aner hva disse partiene mener om eiendomsskatt og eldreomsorg. Jeg er redd disse partiene ender opp med å sende regningen for veibygging til innbyggere gjennom økt eiendomsskatt.

– Dere lovet å fjerne bomstasjonene hvis dere kom i regjering, men brøt løftet og inngikk et kompromiss. Bør dere ikke bare innrømme det, eller trekke dere?

– Dette er feil. Vi vedgår at det er et kompromiss. Vi sier at vi ikke greide å fjerne alle bomstasjoner, men vi gir høyere rabatter og øker den statlig andel i veiprosjekter. Og vi slår oss ikke til ro med det. Det kan ikke herske noen tvil om at folk hadde betalt mer bompenger hvis ikke Frp hadde sittet i regjering.

– Du stiller opp og tar æren for store nye veiprosjekter. Har du vurdert å boikotte snorklipping av en bompengefinansiert vei?

– Nei, det vil passe dårlig. Mange av disse er vedtatt med en andel bompenger i NTP og vedtatt i Stortinget. Det må vi forholde oss til.

– Og merk, i ny NTP, den frem til 2029, så er bompengeandelen redusert fra 40 prosent til 28. Neste gang blir andelen enda lavere, hvis vi får være med og bestemme.

– Men mens dere planlegger nye veiprosjekter med bompengefinansiering, så er Folkeaksjonen kompromissløst imot bompenger. Forstår du at mange vil stemme på slike partier?

– Våre folk lokalt sier det samme som folkene i folkeaksjonen om bompenger. Hvis folkeaksjonen får gjennomslag, vil veibygging bli betalt på annet vis, for eksempel gjennom økt eiendomsskatt.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Nasjonal Transportplan
 2. Statens vegvesen
 3. Handlingsregelen
 4. Kollektivtransport
 5. Bil
 6. Samferdsel
 7. Fremskrittspartiets landsmøte