Politikk

– Norge bør si opp normaliseringsavtalen med Kina

SVs Petter Eide mener at Norge bør si opp normaliseringsavtalen med Kina, fordi den undergraver Norges muligheter til å oppfylle internasjonale avtaler.

SVs Petter Eide mener Norge bør si opp avtalen som normaliserte forholdet til Kina, fordi en kan legge demper på Norges kritikk av Kinas overgrep i Hongkong
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

I Hongkong kan Kina når som helst komme til slå ned opprøret med brutal makt. Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) frykter at Norge kommer til å være et taust vitne eller en svært forsiktig kritiker.

– Norge bør raskest mulig si opp normaliseringsavtalen med Kina. En rødgrønn regjering bør ha dette som et mål, mener jeg, sier han.

Det var normaliseringsavtalen som i 2016 smeltet isfronten mellom Norge og Kina. Isfronten oppsto da kineserne brøt forbindelsene etter at dissidenten Liu Xiaobo i 2010 fikk fredsprisen.

Avtalen har vært omstridt og av eksperter betegnet som ydmykende for Norge.

Norge undergraver avtaler

Eide, som har bakgrunn fra å lede Amnesty International i Norge, sier at denne avtalen bryter med Norges forpliktelser i henhold til internasjonale konvensjoner.

– Dette er avtaler eller konvensjoner som omhandler alt fra menneskerettigheter, forbud mot tortur og sivile og demokratiske rettigheter. I slike nettverk av avtaler har landene som har inngått disse, to forpliktelser. Det første er å etterleve avtalene, og det andre er å overvåke og kritisere andre som ikke gjør det, forklarer Eide.

 • Les også: Omfattende dokumentlekkasje viser forholdene i Kinas høyteknologiske omskoleringsleire.

Han mener at normaliseringsavtalen med Kina derfor undergraver avtalene, fordi Norge i avtalen har lovet å respektere Kinas utvikling og sosiale system, og den norske regjeringen skal heller ikke støtte noe som underminerer Kinas kjerneinteresser.

Dette svekker Norges mulighet til å kritisere for eksempel Kina, som også har inngått mange av de samme avtalene.

Kritikk er viktig

– Disse avtalene har ingen verdi uten et system der det er en rett og plikt til gjensidig kritikk. Hele menneskerettssystemet innenfor FN og Europarådet er lagt opp slik at man har rett og plikt til å observere og kritisere de enkelte landene. Men med denne avtalen har Norge sagt at de har en rett til å kritisere alle andre land, men ikke Kina, sier Eide.

– Jeg kjenner ikke til at Norge har inngått lignende normaliseringsavtaler med noe annet land, sier SV-representanten.

Han mener det er viktig å slå ring om slike konvensjoner, fordi de er under press fra ulike hold. Ifølge ham må Norge igjen bli den som i internasjonale sammenhenger forsvarer slike avtaler.

Han utfordrer også Guri Melbye (V) som har kritisert Kina for opptredenen i Hongkong, og som han mener bør gå inn for å si opp normaliseringsavtalen.

Ap: hypotetisk

– Men tror du at du får Ap med på at dette blir rødgrønn politikk?

– Det vet jeg ikke, men jeg mener at SV bør fronte dette, sier han.

Ap vil ikke ta stilling til Eides utspill.

«Jeg forholder meg til hva utenrikspolitisk talsperson Audun Lysbakken mener om denne saken. Jeg kan ikke føre hypotetiske regjeringsforhandlinger gjennom mediene med enkeltrepresentanter fra SV», skriver Aps Anniken Huitfeldt i en SMS-kommentar til Eides utspill.

Venstre: Avtalen viktig

Venstres stortingsrepresentant Guri Melbye sier at hun forstår at Eide vil markere en avsky mot det kinesiske kommunistpartiets overgrep.

– Men jeg tror ikke situasjonen for demonstrantene i Hongkong blir bedre om vi bryter avtalen. Da jeg for kort tid siden var i Hongkong, var det ingen som tok til orde for noe slikt, forklarer hun.

Hun viser til at denne avtalen gir Norge en mulighet for dialog med Kina og at man kan ta opp menneskerettighetssituasjonen.

– Det vet vi at UD gjør, men det er viktig at vi følger dette opp, sier Melbye, som forteller at utenriksminister Ine Eriksen Søreide skal på møte i Venstres stortingsgruppe for å diskutere denne saken, sier hun.

Les også

 1. Brakvalg for demonstrantenes støttespillere. Blir det slutt på bråket i Hongkong nå?

 2. Lange køer utenfor valglokalene i Hongkong

Les mer om

 1. Norge
 2. Eide
 3. Kina
 4. Hongkong
 5. Rettigheter
 6. Audun Lysbakken