Kristne i Norge skåler mer enn før. Antall kristne som er totalavholds, er blitt halvert siden 1980-tallet.

Kristen og avholdsmann, det er ikke nødvendigvis likestilte begreper, viser en ny stor undersøkelse.

Avisen Dagen har kartlagt kristenfolkets alkoholvaner. Stadig flere aktivt kristne drikker.
  • Alf Ole Ask

– Vi vet det, men vi liker det ikke. Det skal en sørlandsk misjonsmann ha sagt da han ble konfrontert med at Jesus gjorde vann til vin. Nå viser en ny undersøkelse fra avisen Dagen av kristenfolket drikker mer enn før. På Sørlandet sier halvparten av de aktive kristne at de aldri tar seg set glass, mens på Østlandet og i Nord-Norge er det henholdsvis 21,8 og 20,5 prosent av de aktive kristne som sier at de ikke drikker alkohol overhode.

Andelen avholds-kristne er halvert siden 80-tallet, ifølge avisen Dagen.

Kartleggingen er utført av analysebyrået Nordic Navigation i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen.

– Det er der hvor vekkelsesbevegelsen har stått sterkest historisk at standpunktet om totalavhold har vært mest utbredt, sier Helje Kringlebotn Sødal, professor i idé- og kristendomshistorie ved Universitetet i Agder til Dagen.

OK med et glass

– Hvorfor synes kristne det er mer greit å drikke nå enn før?

– Livsstilspietismen har vært på retur i flere tiår, og et moderat alkoholkonsum har vært en del av dette. Man har ikke den samme autoritetsinnstillingen som tidligere, sier professoren.

Mens mange bedehusfolk og pinsevenner unngår alkoholen, er det mer greit å ta seg et glass eller to i Den norske kirke, Frikirken og Det evangelisk lutherske kirkesamfunn, skriver avisen.

Flest drikker i Kirken

Sødal mener det er helt naturlig at Den norske kirke har færrest totalavholdspersoner fordi de har en bredere medlemsmasse. De har heller ikke hatt noen alkoholkrav til medlemmene sine historisk sett.

Det er det flere andre organisasjoner og kirkesamfunn som har hatt.

Men når det er sagt:

– Det er klart mange flere avholdsfolk blant aktive kristne enn ellers i samfunnet, men det er likevel skjedd en endring de siste tiårene der en har gått fra et nærmest selvsagt totalavholdsstandpunkt i store deler av lekmanns- og frikirkemiljøene til at mange nå synes det er ok å drikke en gang iblant, sier hun.