Svindlet Stortinget for 450.000 kroner – vil ha etterlønn fra samme sted

Avtroppende stortingsrepresentant Mazyar Keshvari leverte falske reiseregninger og svindlet til seg penger fra skattebetalerne. Nå vil den tidligere Frp-profilen ha etterlønn. Det er ikke aktuelt, er svaret fra Stortingets presidentskap.

Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari fotografert under partiets landsmøte i april 2018.

I oktober 2018 avslørte Aftenposten at Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Mazyar Keshvari hadde levert en rekke falske reiseregninger til Stortinget.

Senere erkjente han å ha svindlet til seg 450.000 kroner på denne måten.

Kehsvari har vært vararepresentant på Stortinget for Frp-leder Siv Jensen mens hun har vært finansminister i Solberg-regjeringen. Som følge av Frps historiske regjeringsexit skal Jensen tilbake til Stortinget. Det betyr at Keshvari ryker ut.

I denne forbindelse har han bedt Stortinget om å få etterlønn – såkalt fratradelsytelse. Dette utgjør full lønn i opptil tre måneder og tilsvarer 248.000 kroner.

Brevet der Keshvari ber om å få penger ble mottatt av Stortinget 2. februar, viser arkivsystemet.

Enstemmig presidentskap sier nei

Stortingets presidentskap har vurdert søknaden og slår fast at det ikke er aktuelt at nasjonalforsamlingen skal betale etterlønn til en representant som har svindlet institusjonen og fellesskapet for penger.

«Dette har vært og er en alvorlig og unik sak for Stortinget. Keshvari har altså tilstått å ha begått grovt bedrageri mot Stortinget. Etter en samlet vurdering av alvorlighetsgraden i denne saken har presidentskapet enstemmig besluttet å avslå søknaden», skriver stortingspresident Tone W. Trøen i en e-post til Aftenposten.

Aftenposten har bedt Mazyar Keshvari om en kommentar, men denne forespørselen er ikke besvart.

Stortingspresident Tone W. Trøen opplyser at Keshvari har søkt om etterlønn, men at han ikke vil få penger.

Fikk beholde full stortingslønn etter avsløringene

Stortingsrepresentanten ble i oktober dømt til syv måneders ubetinget fengsel for bedrageriet, men beslutningen ble anket til lagmannsretten av påtalemyndigheten, som mener dommen ikke var streng nok. Saken skal opp i Eidsivating lagmannsrett 30. mars.

I utgangspunktet lå det an til Keshvari kunne bli sittende på Stortinget til 2021, ettersom stortingsrepresentanter ikke kan bli avsatt, selv om de blir dømt i straffesaker.

Les også

For ni måneder siden anmeldte Stortinget en Ap-politiker for fiktive reiseregninger. Hun er blitt avhørt én gang.

Stortingsrepresentanten har hatt sykepermisjon mesteparten av tiden etter Aftenpostens avsløringer, og Stortingets arkivsystem viser hvordan han har sendt en rekke forespørsler om å likevel fortsette å motta ordinær godtgjørelse, tilsvarende 987.000 kroner i året.

Dette er blitt innvilget, har Stortingets administrasjon tidligere bekreftet.

Vanlige arbeidstagere har ikke rett på full sykelønn utover ett år. På Stortinget er det derimot «langvarig praksis» at representanter i sykepermisjon får full lønn uten tidsbegrensing, Keshvari ville derfor fått dette uavhengig av hvor lenge han hadde hatt sykefravær – hadde det ikke vært for at han nå ryker ut på grunn av Frps regjeringsexit.

Forsvarer: – Vanskelig å se grunn til at han skal forskjellsbehandles

Keshvari meldte seg ut av Fremskrittspartiet samme dag som han møtte i retten i oktober 2019. Dette gjorde at han ble uavhengig stortingsrepresentant.

Som Aftenposten tidligere har omtalt, ville dette gitt Keshvari rett på 400.000 kroner i partigruppetilskudd om han kom tilbake etter sykepermisjon. Dette blir det nå ikke noe av.

Advokat John Christian Elden fotografert da Keshvari møtte i retten 18. oktober i fjor.

Keshvaris forsvarer, advokat John Christian Elden, gir uttrykk for at det ikke er noen grunn til at Keshvari ikke burde fått etterlønn.

«Han har avgått fra Stortinget, og har takket være påtalemyndigheten ingen rettskraftig dom han kan sone, så det er vanskelig å se grunn til at han skal forskjellsbehandles opp mot andre som avgår fra Stortinget. Han burde fått lov til å få dom og sonet den – selvsagt uten lønn- straks han tilsto i stedet for å seigpine ham», skriver Elden i en tekstmelding.

Stortingets presidentskap har tidligere besluttet at Keshvari ikke ville fått beholdt godtgjørelsen under soning av en eventuell fengselsstraff.