Regjeringskrise kan utløse lederdebatt i Frp

Dersom Frp forlater regjeringskontorene, kan det utløse en lederstrid i partiet. Sentrale folk i partiet mener det ikke er naturlig at Frp fortsetter med Siv Jensen som leder hvis partiet blir et opposisjonsparti.

Dersom Frp forlater regjeringen vil det utløse en debatt om Siv Jensens lederskap av partiet, tror sentrale kilder.

Siv Jensen har samarbeidet tett med Erna Solberg de seks siste årene, og hun har ledet Frp siden våren 2006. Dersom hun og Frp går ut av regjeringen, vil det kunne utløse en debatt både om Siv Jensens lederrolle og om hvordan Frp skal opptre som opposisjonsparti.

Det opplyser flere kilder i Frps stortingsgruppe. De tilhører ulike fløyer i partiet.

Frp skal ha landsmøte i vår og Siv Jensen er på valg.

En rørt Siv Jensen i det hun velges til ny partileder i Frp etter Carl I. Hagen (t.h.) i 2006. Nestleder Per Arne Olsen til venstre.

Har samarbeidet så tett med Erna Solberg og co.

En kilde spår en splittet gruppe mellom en del «moderate politikere» og den mer opprørske fløyen i gruppen. Samme person gir tydelig uttrykk for at vedkommende ikke tror Siv Jensen vil kunne fortsette som leder, dersom partiet havner i opposisjon.

Dersom Frp forlate regjeringen, vil det kunne utløse en debatt om fremtiden til Siv Jensen som partileder, bekreftes av flere andre kilder.

En sier det ikke «vil ikke være unaturlig med en debatt om lederskap», hvis Frp nå forlater regjeringen.

– Det er mange som ønsker en slik debatt og et skifte nå, men Siv Jensen står meget sterkt i partiet. Dersom hun vil selv, er det sannsynlig at hun gjenvelges, forklarer en som har lang fartstid på ulike nivåer i Frp.

Tidligere nestleder og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har signalisert at han er motivert og klar for nye oppgaver i partiledelsen.

Frustrasjon i gruppen

Jensen har vært en ubestridt leder av Frp og klart å manøvrere det inn i regjeringskontorene. Men i stortingsgruppen skal det nå være betydelig frustrasjon over at den føler seg tilsidesatt av «regjerings Frp.» Dette er en frustrasjon som har økt etter at Solberg-regjeringen ble flertallsregjering for ett år siden.

En annen kilde sier det vil bli reist spørsmål om Siv Jensen vil være den rette lederen i opposisjon siden hun i over seks år har jobbet så tett sammen med den regjeringen Frp da vil være i opposisjon til.

Vil ikke være noe støtteparti

Enkelte av dem som vanskelig ser for seg at Siv Jensen kan fortsette som leder, er blant dem som sterkest understreker at Frp må frigjøre seg helt fra regjeringsplattformen, og kun samarbeide med regjeringen fra sak til sak i Stortinget.

Alle Aftenposten har snakket med understreker at Frp har et tydelig vedtak på at partiet ikke støtter en regjering det ikke er en del av.

En av kildene i gruppen bruker uttrykket «partiet vil nullstille seg», om partiet nå går ut av regjeringen. Dette for å bli et tydeligere parti. Noen tror det kan bli problematisk for Jensen å være den tydelige lederen for et slikt parti. Siv Jensen har tross alt hatt et svært tett forhold til Erna Solberg og andre i regjeringen.

Kan ta regien selv

Flere påpeker at Siv Jensen vil kunne ta regien på et lederskifte selv. En antyder at det godt kan hende hun nå vil gjøre noe annet dersom Frp nå ender som et regjeringsparti. Hun er på valg på landsmøtet til våren.

Siv Jensen har hatt sentrale lederverv i partiet som nestleder, parlamentarisk leder og leder i 21 år. De siste 14 år har hun ledet partiet.

I juni fyller hun 51 år, og kan ha muligheter til å sikre seg en god jobb enten i Norge eller internasjonalt. På det internasjonale markedet er det særlig en posisjon som peker seg ut for en person som i en årrekke har vært finansminister, nemlig jobben som generalsekretær i OECD. Dagens generalsekretær José Ángel Gurría, har ett år igjen av åremålet sitt. Han har sittet i jobben siden 2010 og skal gå av neste sommer. Om økonomen Siv Jensen skulle melde interesse for en slik jobb, må jobben i kulissene begynne en god stund før 2021.

Første nestleder og statsråd Sylvi Listhaug er favoritt til å overta som patileder etter Siv Jensen. Samferdselsminister Jon Georg Dale (t.h.) nevnes også som en av tre aktuelle arvtagere.

Hvem vil overta?

En Frp-kilde i regjeringsapparatet sier vedkommende ikke vet noe om når Jensen ønsker å overlate ledervervet i Frp til andre. Men den dagen hun varsler en slik avgang, er han sikker på hva som kommer til å skje.

– Det blir lederkamp når hun går av, sier han.

Ketil Solvik-Olsen, tidligere nestleder og samferdselsminister og nestleder og nåværende olje- og energiminister Sylvi Listhaug vil være blant de aller heteste navnene til å overta. Et annet navn som går igjen er samferdselsminister Jon Georg Dale.

Solvik- Olsen har forholdsvis nylig antydet at han er interessert i vervet. Det skjedde i forbindelse med lanseringen av egen bok: «På vei». Da la han ikke skjul på at Frp blir mildere i formen med ham som leder enn med Sylvi Listhaug.