Politikk

Nye millioner til forsøk med fritidskort for barn

Kommuner over hele landet har nå knappe to uker på seg til å søke om penger og bli med i regjeringens prøveprosjekt med fritidskort for barn.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) utfordret elever fra Ullevål skole på isen ved Voldsløkka mandag ettermiddag. Caroline Froyn går i 6. klasse og hadde ingen problemer med å holde følge med statsråden.
  • NTB-Kristian Skårdalsmo

– Målet er at alle skal kunne delta i fritidsaktiviteter, og at ikke barn og unge skal oppleve å stå utenfor, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Det var KrF som i fjor fikk gjennomslag for at det skal etableres en nasjonal ordning med et fritidskort for barn og unge.

– For mange barn og unge får ikke mulighet til å delta i fritidsaktiviteter i dag. Vi vet at sosialt nettverk, venner og fritidsaktiviteter er en nøkkel for inkludering og integrering og unngå utenforskap, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Han tok med seg statsministeren og Venstre-leder og kunnskapsminister Trine Skei Grande til Sagene IF og idrettsanlegget på Voldsløkka i Oslo for å presentere nyheten om at interesserte kommuner nå kan søke om midler.

Regjeringen har satt av 60 millioner kroner til forsøk med fritidskortordninger i 2020. Ulike ordninger skal nå testes ut i noen få kommuner. Statsminister Erna Solberg (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskapsminister Trine Skei Grande tok turen til Sagene IF og skøytebanen på Voldsløkka i Oslo for å presentere nyheten.

– Dette skal gjelde alle. Vi øker barnetrygden for alle under 6 år, så får vi fritidskort for dem over for at alle skal ha mulighet til å delta i ulike fritidsaktiviteter, sier Grande.

Les også

Oslo-ledere mener Håndballforbundet skor seg på barn og unge: – Ikke akseptabelt

Kortautomat?

En strålende vintersol speiles i den blankpolerte isen, hvor titalls barn fra flere skoler i nærheten tester skøyteferdighetene – sammen med en ivrig barneminister.

– Det er 20 prosent barnefattigdom i Sagene bydel. Så dette er en veldig aktuell sak her, sier daglig leder Vibeke Thiblin i Sagene IF til NTB.

– Vi har til enhver tid 500.000 kroner i utestående medlems- og treningsavgifter. Vi dekker for omkring 20 prosent i året som ikke betaler for seg, sier hun.

Thiblin minner om at 80 prosent av bydelens befolkning bor i blokk.

– Vi blir også en møteplass i tillegg til å være et idrettslag, konstaterer hun.

Thiblin ønsker svar på om ordningen vil kunne kombineres med bidrag fra en sponsor eller giver. Hun håper på en ordning som ikke stigmatiserer, men har samme regler for alle. Og hun ønske seg et ubyråkratisk system.

– Det enkleste hadde vært om de puttet det inn i en kortautomat av noe slag og betalte der og da, sier hun.

Les også

Denne bydelen dekker treningsavgiften til barn med dårlig råd

«Norge i miniatyr»

Regjeringen har satt av 60 millioner kroner til forsøk med fritidskortordninger i 2020. Ulike ordninger skal nå testes ut i noen få kommuner.

Ropstad vil at pilotkommunene skal utgjøre et «Norge i miniatyr», med noen små og noen store kommuner, og kommuner med ulike levekårsutfordringer.

På sikt er målet en nasjonal ordning, men når det vil skje, kan imidlertid hverken Ropstad eller Solberg svare på.

– Det vil ta noen år før vi er i havn med det, både budsjettmessig, men også når det gjelder å finne den ideelle modellen, sier Solberg.

Ropstad gir klar beskjed om at han vil ha satt av mer enn 60 millioner kroner til ordningen i 2021-budsjettet.

Samtidig varsler Grande kamp for at barna selv skal få medbestemmelse i ordningen, som er inspirert av et lignende system på Island.

– Jeg vil at barna skal bestemme selv i den norske versjonen. Barn må få medbestemmelse og være med på å utforme fritidsaktivitetene, sier hun.

Les mer om

  1. Barn
  2. Barnefattigdom