Politikk

Heikki Holmås: – Olje- og gassindustrien driver med manipulering av fakta og propaganda

Mens bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass mener SV-politikeren driver med konspiratorisk retorikk.

Heikki Holmås er SVs miljøpolitiske talsmann.
  • Arild Færaas
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

I helgen skrev Aftenposten saken «Olje- og gasslobbyen hevder gass er dobbelt så bra som kull. Men hvor er bevisene?».

Der fortalte vi at ingen uavhengige forskere kunne bekrefte Regjeringens og oljebransjens påstand om at norsk gass er en del av den globale klimaløsningen.

I Europa det nemlig ikke god nok kunnskap om utslipp av naturgass, som har den sterke klimagassen metan som hovedbestanddel.

SVs Heikki Holmås reagerer slik på saken.

– Aftenposten dokumenterer at oljeindustrien driver bevisst manipulering av fakta og propaganda der de prøver å fremstille at det er mest klimavennlig om Norge pumper opp mest mulig olje og gass. De burde være så ærlige å si at de vil tjene mest mulig penger på å forurense kloden, sier eksstatsråden.

Erstatter gass kull?

Han mener også at påstanden om at norsk gass erstatter kull er en påstand helt uten rot i virkeligheten.

– Olje- og gassbransjen har aldri klart å legge frem dokumentasjon for dette, hevder Holmås.

Holmås får delvis støtte fra Ola Elvestuen (V), leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Om gass erstatter kull i Europa, kan det ha en positiv effekt. Men gass erstatter kull i liten grad. Det som skjer er at fornybar energi erstatter kull, og fornybar energi erstatter også gass. Det er en positiv utvikling og det innebærer at vi må se på vår egen olje- og gasspolitikk.

Hildegunn T. Blindheim er klima- og miljødirektør i Norsk olje og gass.

Dette svarer Norsk olje og gass

Hildegunn T. Blindheim er direktør for klima og miljø i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Dette er kun konspiratorisk retorikk fra Holmås, som vet bedre. I Norge må alle utslipp av klimagasser rapporteres og godkjennes av miljømyndighetene, og dataene er åpne og tilgjengelig for alle. At gasskraftverk slipper ut halvparten så mye som kullkraftverk er veldokumenterte fysiske fakta. Vi ønsker selvfølgelig også åpenhet rundt alle data knyttet til utslipp også utenfor Norges grenser, sier hun.

Angående påstandene om at dersom norsk gass forsvinner, blir det erstattet av kull, sier Blindheim:

– Hvis norsk sokkel skal levere mindre naturgass til Europa, er alternativet for EU enten kull med dobbelt så høye utslipp, eller gass fra andre land. Et eksempel er Russland som har langt høyere utslipp fra produksjon og transport av naturgass enn norsk gass har.

  • To smarte forskere fra Telemark har løst et teknologisk problem som kan føre til klimarevolusjon i landbruket

Nestleder Nikolai Astrup i energi- og miljøkomiteen representerer regjeringspartiet Høyre.

– Denne saken viser hvor viktig det er at vi har kontroll på metanutslippene. Utslippene fra norsk sokkel fra næringen er svært lave, og det er viktig at vi kan føle oss trygge på de tallene.

Marit Arnstad (Sp) har tidligere vært olje- og energiminister. Hun etterlyser bedre oversikt over utslippene fra norsk gass.

– Det hadde vært klokt av olje- og gasselskapene å klarlegge bedre hvor mye metanlekkasje det er. Også fordi jeg deler bekymringen som kommer fra den britiske professoren i Aftenpostens artikkel om at dette kan bli argumenter for kull-lobbyen, sier Arnstad.

MDG: – Må flytte investeringer

Nasjonal talsperson Une Aina Basholm fra Miljøpartiet de Grønne mener mye av Norges næringspolitikk er basert på at Norge bidrar til klimaendringene med gass. Det må endres:

– Vi må flytte investeringer fra olje og gass til fornybare næringer og innovasjon. Å investere mer i olje og gass nå, er også dårlig økonomisk politikk for Norge, mener hun.

Aftenposten har ikke fått svar fra Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland, som er nestleder i energi og miljøkomiteen.

Fikk du meg deg saken i helgen? Olje- og gasslobbyen hevder gass er dobbelt så bra som kull. Men hvor er bevisene?

Her kan du lese alle artiklene i #klodenvår-serien

Les mer om

  1. Oljebransjen
  2. Oljeindustrien
  3. Heikki Holmås
  4. Kull
  5. Olje og gass
  6. Energi
  7. Nikolai Astrup