Onsdag blir trolig siste møte mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre

Knut Arild Hareide har fått klarsignal fra KrFs landsstyre om en opposisjonstilværelse fordi Høyre vil fortsette å regjere med Frp. Onsdag kan det formelle bruddet skje.

Selv uten samarbeidsavtale innrømmer Knut Arild Hareide at KrF og Regjeringen er bundet av en rekke avtaler fra siste periode.
  • Alf Ole Ask

Etter at KrF-ledelsen fredag hadde kastet mediene på dør, gikk KrF-leder Knut Arild Hareide på talerstolen. Da lettet han mer på sløret om hvordan han hadde det som eneste hane i kurven under forhandlingene med de tre lederne for Høyre, Venstre og Frp I tillegg hvordan han etter de første møtene med de tre andre borgerlige partiene ser på KrFs muligheter.

I det KrFs landsstyre lørdag avsluttet sitt to dagers møte, sier Hareide at han i den lukkede delen av sin innledning ikke «fortalte mye mer om innholdet i møtet mellom Siv, Erna, Trine og meg.»

– Jeg har respekt for den type samtaler. Vi fire partiene skal møtes igjen onsdag. Men vi har her på landsstyremøte hatt grundige drøftelser rundt de strategiske valgene, sier Hareide til Aftenposten.

– Vi og mange andre ser at KrF i denne stortingsperioden vil komme i en viktig posisjon – i mange spørsmål i en vippeposisjon. Det var et modent landsstyre som understreker at dette må brukes med klokskap og ansvarlighet, sier Hareide.

Økt politisk innflytelse

KrF-lederen understreker at partiet skal søke politiske innflytelse i de sakene som det prioriterer og han ramser opp: Flere lærere, kamp mot fattigdom hjemme, distrikts- og familiepolitikk.

KrF-lederen legger til at det hittil bare har vært ett møte mellom de fire partiene. Forventningsavklaringene – som han kaller det – kom ikke på torsdagens møte som varte i to timer.

– Alt er ikke avklart, men mye tyder på at Erna Solberg velger å samarbeide med Frp i regjering, og da går vi i opposisjon, gjentar han og understreker at det var et samlet landsstyremøte som på denne måten bekreftet det som var budskapet i valgkampen: En sentrum-høyreregjering eller opposisjon.

– Det betyr at møte på onsdag blir det siste møtet?

– Jeg vil ikke helt utelukke noen ting, men det er min antagelse, sier han.

Bundet av gamle avtaler

Men selv om KrF hverken går inn i regjering eller ender opp med en samarbeidsavtale, er det i den siste stortingsperioden blitt inngått en rekke forlik med Regjeringen. Dette er om saker som peker langt inn i neste stortingsperiode.

– Dette er avtaler som binder oss, men de er også bindende for Regjeringen, sier Hareide.

På denne listen står skattespørsmål, fjorårets budsjettforlik fastla politikk for utvikling av drivstoffavgifter, hovedlinjene i el-bilpolitikken, en rekke miljøavgifter. Avisen Vårt Land viste i sin papirutgave torsdag til 63 punkter i bare i budsjettforliket. I tillegg kommer Nasjonal transportplan og en rekke andre avtaler innenfor helse og kultur.

– Hvilke av disse sakene er de viktigste for KrF?

– Jeg vil ikke nå rangere disse, men vi har full oversikt, smiler han.

Evaluere valgkampen

Det er ikke bare i Ap at man nå skal granske hva som gikk galt i valgkampen. KrF skal frem til sitt neste landsstyremøte i november granske hva som førte til at partiet gjorde ett elendig valg og endte på åtte mandater, det tapte to, I det arbeidet skal det bruke både interne og eksterne krefter.