Hareide: – Rogaland KrF sender et signal til resten av partiet som jeg håper det ikke lyttes til

Knut Arild Hareide er avhengig av å unngå stortap i ett eller flere av de tyngste og mest konservative KrF-fylkene for å få partiet med seg på å gå i regjering med Ap og Sp. Han mislyktes totalt i første forsøk.

Det ble massivt nei til KrF-leder Knut Arild Hareides forslag om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp under lørdagens fylkesårsmøte i Rogland KrF, partiets største fylkeslag.
Det ble massivt nei til KrF-leder Knut Arild Hareides forslag om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp under lørdagens fylkesårsmøte i Rogland KrF, partiets største fylkeslag.

KrF største fylkeslag, Rogaland, bestemt seg lørdag: Bare én av 16 delegater støtter partileder Knut Arild Hareide forslag om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp. Det skjer til tross for at nesten hver tredje stemmer på årsmøtet gikk til Hareide.

Nå reagerer hele partiledelsen, samt flere profilerte stortingsrepresentanter på at ikke mindretallet er bedre representert blant delegatene.

– Jeg er naturlig nok glad for at 1 av 3 støtter meg i Rogaland. Men jeg er overrasket over at Rogaland KrF velger å ikke lytte til et råd fra hele partiledelsen om å gjøre hva de kan for å sørge for at begge sider blir hørt på landsmøtet, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Aftenposten.

– De sender med sin avstemning et signal til resten av partiet som jeg håper ikke lyttes til. Vi trenger et resultat 2. nov som har legitimitet i hele partiet, sier Hareide.

Én delegat støtter Hareide

Av 134 delegater på fylkesårsmøtet stemte 91 for å søke regjeringsmakt med dagens regjering bestående av Høyre, Frp og Venstre. Bare 43 støttet Hareide.

Det innebærer at to-tredjedeler, 67 prosent, av delegatene på Rogaland KrFs årsmøte vil samarbeide med høyresiden.

Fylkesårsmøtet valgte kun KrFs fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal som enslig «venstreside-kandidat». De 15 andre delegatene vil stemme imot Hareides linje på landsmøtet 2. november.

Fylkesårsmøtet i Rogaland stemte lørdag ned et forslag som ville sikret at KrFs delegasjon til KrF-landsmøtet reflekterte den reelle støtten i Rogaland for å samarbeide med henholdsvis venstre- eller høyresiden.

En slik fordeling ville gitt 5 «røde» delegater og 11 blå. I stedet ble det altså 1–15.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som ønsker å gå inn i Solberg-regjeringen, sier det slik:

-Jeg er veldig glad for at et så tydelig flertall setter pris på gjennomslagene de siste årene for KrFs politikk, og derfor ønsker å gå til Solberg-regjeringen først, sier Ropstad.

– Jeg hadde ønsket at delegasjonen i større grad skulle gjenspeile stemningen på fylkesårsmøtet, legger han til.

Grøvan: Viktig at alle blir hørt og representert

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Aust-Agder vil at KrF skal fortsette som uavhengig i opposisjon.

– Det er viktig at vi får en god representasjon i delegasjonene som ivaretar de ulike syn på fylkesårsmøtene. Representativitet er viktig for å gi sluttresultatet legitimitet og for at vi skal kunne bygge broer etter 2. november.

– Det har vært en kraftig polarisering og det vil sikkert ikke avta de neste to ukene. Da er det viktig at alle blir hørt og representert selv om de ikke nådde frem på fylkesårsmøtet. Min oppfordring til de neste fylkesårsmøtene er å ivareta de syn som er til stede på årsmøtene på en best mulig og representativ måte, sier Grøvan.

Bekkevold: – Det er ikke bra hvis vi ikke står sammen

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, som er enig med Hareide om regjeringsvalget, er enig i partilederens kritikk:

– Det burde vært fem delegater som støttet partilederen. Men det lyttet ikke Rogaland til. Vi har hele tiden snakket om at 2. november-vedtaket skal ha legitimitet.

– Det er synd hvis delegatene reiser fra landsmøtet og er urolig for at det ikke er det reelle flertallet som nådde gjennom, sier Bekkevold.

Han understreker at fylkesårsmøtene står fritt til å velge sin delegasjon. Men at skjev representasjon nå kan få alvorlige konsekvenser:

– Det er ikke bra hvis vi ikke står sammen. Jeg håper Rogaland ikke blir en modell som alle andre fylker følger, men at man sender delegasjoner som gjenspeiler det som var resultatet av avstemningen på fylkesårsmøtet, sier Bekkevold.

Steensnæs: – Andre KrF-fylker må lære av dette

– Dette gikk helt feil, sier tidligere KrF-statsråd Einar Steensnæs som var til stede under fylkesårsmøtet til Rogaland KrF som æresgjest, men uten stemmerett.

– Jeg er veldig skuffet over at Rogaland ikke greide å lage en delegasjon der mindretallet også kommer til uttrykk.

– Jeg jobber internasjonalt med demokratispørsmål i Oslo-senteret. Jeg har lang erfaring for at det oppstår konflikt, frustrasjon og det som verre er når et flertall undertrykker et mindretall.

Steensnæs maner nå de andre fylkeslegene i KrF til å ta lærdom av det som skjedde i Rogaland KrF.

– Rogaland var først ute. Jeg håper de andre fylkene lærer av dette og sørger for at også mindretallene blir representert på landsmøtet. Og det gjelder uansett hvilket flertall som vinner frem i de ulike fylkene.

– Det som skjedde i Rogaland må bli et kraftig utropstegn til fylkene som nå skal ta sine valg. Vi må som parti komme oss gjennom dette, sier Steensnæs.

Skjebnehelg neste helg

Tilsammen har de fire store KrF-fylkene Agder, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal 60 av de 190 delegatene på det ekstraordinære landsmøtet. De fire fylkene er tradisjonelt blant de blåeste og mest verdikonservative KrF-fylkene og har seks av KrFs åtte stortingsrepresentanter.

Skal han ha noen sjanse til å få landsmøtet fredag 2. november på sin side, må han unngå stygge sifre i disse i utgangspunktet konservative fylkene.

Neste kritiske slag for Hareide er fylkesårsmøtet i Agder fredag 26. oktober. Dagen etter avvikles fylkesårsmøtene i Hordaland og Møre og Romsdal.