Politikk

Forsker advarer: Risikabelt med kommunesammenslåing rett før eldrebølgen kommer

Går det som Regjeringen vil, skal kommunekartet se helt annerledes ut i 2020. Før den tid skal kommunene også bygge opp kapasiteten i eldreomsorgen.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Forsker Einar Vetvik mener det er vågalt å gå i gang med en storstilt sammenslåing av kommuner samtidig som landets lokalpolitikere må rette blikket mot den kommende eldrebølgen.

— Når man ikke har fått gjennomført kommunereformen før den er overmoden, er det ikke sikkert man har valgt det mest gunstige tidspunktet for en slik reform, sier forsker Einar Vetvik ved Senter for omsorgsforskning, og sikter til den store «smellen» eldreomsorgen vil gi mange kommuner fra 2020.

Kommunereform – ingen parademarsj

I en fersk forskningsrapport påpeker han at gjennomføringen av kommunereformen neppe blir noen parademarsj.

— Mye motstand må håndteres, sier han. Vetvik gir uttrykk for at det er et tankekors at man setter i gang en omfattende omorganisering av Kommune-Norge i en periode da norske lokalpolitikere bør ha oppmerksomheten rettet mot de store omsorgsutfordringene de snart vil få.

Fra 2020 til 2030 øker antall eldre over 80 år med 55 prosent. I 2030 – altså om ca. 15 år - vil det være nesten 350 000 nordmenn i denne aldersgruppen. Det er dette som omtales som «eldrebølgen».

Ubeleilig tidspunkt for reform

— Det kan være en betydelig ulempe for planleggingen av helse- og omsorgssektoren, dersom kommunen primært er opptatt av å implementere en mer eller mindre tvungen sammenslutning med flere andre kommuner.

Slik sett går det an å tenke at når en ikke har maktet å få på plass en kommunereform tidligere, kan det nå være klokt å vente litt med store endringer i strukturen, slik at kommunene får tilstrekkelig fokus på veksten i omsorgsoppgavene fra 2020, heter det i forskningsrapporten.

I 2030 – altså om ca. 15 år - vil det være nesten 350 000 nordmenn i aldersgruppen som omtales som «eldrebølgen»

Vetvik, som har vært rektor og forskningsleder ved Diakonhjemmets høyskole i Oslo, poengterer at en kommunereform vil medfører at mye «snus på hodet» i mange kommuner.

— Det skal etableres nye organisatoriske enheter og man skal gjennomgå stillingsstrukturen. For politikerne blir det en kjempemessig og tidkrevende prosess, sier han og viser til at mange mener det går ti år før slike nye organisasjoner får satt seg og virker som de skal.

Radikal omorganisering

Vetvik minner om at et hovedpoeng med kommunereformen er radikale omorganiseringer, slik at kommunene skal bli bedre i stand til å kunne klare nye oppgaver. Og da påpeker han at man ikke bare kan legge en kommunes organisasjon oppå en annens.

 • Ikke gå glipp av det viktigste innen norsk politikk. Følg Aftenpostens politiske redaksjon på Facebook og Twitter
 • Man må skape nye systemer. Det blir utrolig krevende. I 2020 vil kommunene dermed både få en demografisk smell i form av flere eldre og samtidig nye organisatoriske løsninger i kommunene. Når man får to så svære ting å forholde seg til på en gang, må det blir en stor utfordring, sier han.

Boomen i gang i Akershus

Flere kommuner rundt Oslo, som mange eksperter mener bør slås sammen med nabokommuner, får eldreboomen midt oppi prosessen med å vurdere sammenslåing.

Både Sørum, Skedsmo, Rælingen og Ullensaker får en kraftigere vekst av eldre over 80 år før 2020 enn mellom 2020 og 2030.

– Økningen er kraftig i gang. Men for meg virker det ikke som de har sett det selv, sier han.

Mener kommunen kan håndtere flere ting

Trine Myrvold er forskningssjef forNorsk institutt for by- og regionforsknings (NIBR) avdeling for styrings- og planleggingsanalyser av miljø og klima, helse og folkehelse og bolig. Hun mener dette er en overkommelig utfordring.

— Jeg har tillit til at kommunene klarer å håndtere flere ting samtidig, det vil si både eventuell sammenslåingg og forberedelser til eldrebølgen.

Sammenslåing vil dessuten bety at en del små kommuner får bedre forutsetninger til å bygge omsorgsboliger og sykehjem, ikke minst mer spesialiserte tilbud til grupper i den eldre befolkningen.

Forberedelsene til en eventuell sammenslåing kan i første omgang gi støtet til bedre samarbeid mellom kommunene om tilbudet til en aldrende befolkning, sier Trine Myrvold.

– Det blir en kjempeutfordring

Forskeren er absolutt inne på noe, sier Aps ordfører i Rælingen. I hans kommune vil antall eldre over 80 år øke med nesten 50 prosent fra 2010 til 2020.

– Vi er forberedt, men likevel spente på hvordan det kommer til å gå, sier han og opplyser at kommunen har vedtatt bygging av 32 nye institusjonsplasser for demente.

– Men vi får store utfordringer i hjemmetjenestene, i hjemmesykepleien. Det blir veldig mye på en gang.

afp000776236-SBHajaneMb.jpg

På Fjærdingby omsorgssenter mener Borgny Larsen og andre ordføreren treffer, at det helst være som nå. De mener Rælingen bør bestå som egen kommune.Uansett starter kommunen nå en utredning for å se hva den kan tjene og tape på å slå seg sammen med nabokommuner.

— Etter ordre fra statsråden, bemerker ordfører Øivind Sand og sikter til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sanner: Må ha reform for å takle eldrebølgen

Kommunereformen er nødvendig for å takle de store velferdsoppgavene som kommer med eldrebølgen, mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Alternativet til en kommunereform er langt sterkere statlig styring på dette feltet. Det ønsker ikke jeg, sier Sanner.

– Men blir det ikke for store ting for kommunene å håndtere på en gang?

— Nei, Kommunereformen blir gjennomført i løpet av noen få år, med nasjonale vedtak i 2017. Det er før de største utfordringene med eldrebølgen kommer, sier Sanner.

Kommunereformen er nødvendig for å takle de store velferdsoppgavene som kommer med eldrebølgen, mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

KS-direktør Helge Eide sier man alltid kan diskutere hva som er riktig tidspunkt for slike større organisatoriske prosesser. — Det er nok riktig, som Vetvik sier, at man ikke skal undervurdere nødvendige ledelsesmessige ressurser som må legges inn for å få ønsket effekt av sammenslåingen, sier Eide og sikter til både administrative og politiske ressurser.

Men han tror ikke man kan si at noe tidspunkt er bedre eller dårlige enn andre. Han påpeker at så lenge staten sørger for at kommunene har god nok økonomi, og så lenge kommunene får tilgang på nødvendig kompetanse, mener han utbygging av eldreomsorgen blir en «overkommelig oppgave helt uavhengig av tidspunkt for en kommunereform.»

Les også

 1. Bare 567 ekstra plasser på åtte år

 2. Stort flertall for stor- kommuner

 3. Risikabelt korstog mot norske kommunegrenser

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Kommunesammenslåing