Høyre-forslag: Foreldre som mottar gratis barnehage, må gå på kurs

Heidi Nordby Lunde foreslår å innføre aktivitetsplikt for foreldre til barn som får gratis kjernetid i barnehage. Forslaget vil skape debatt på partiets landsmøte til helgen.

Foreldre som mottar gratis barnehage, bør få aktivitetsplikt, ifølge Høyre-forslag.

– Vi tilbyr nå skattefinansiert kjernetid i barnehage. Det er flott, og da tenker jeg vi har frigjort tid slik at den ene eller begge foreldrene kan være i aktivitet. Jeg mener det er rimelig å si at vi kunne tenke oss noe tilbake, sier stortingsrepresentant og Oslo Høyre-leder Heidi Nordby Lunde.

Hun har ledet Høyres arbeids- og inkluderingsutvalg som foreslår å opprette en prøveordning der foreldre som benytter seg av gratis kjernetid i barnehagen, må delta på kvalifiseringsprogrammer dersom de ikke er i arbeid, aktivitet eller utdanning.

Dette gjelder foreldre til rundt 18.200 barn fra familier med lav inntekt.

Tilbudet om gratis kjernetid (halvdagsplass) går nå til barn i alderen 3–5 år i familier som har en samlet inntekt på under 450.000 kroner. Foreldrene må selv søke om tilbudet.

Heidi Nordby Lunde innser at forslaget er kontroversielt også innad i Høyre, og venter debatt på landsmøtet til helgen.

Tror gulrot holder

– Vi snakker ofte om barnefattigdom, men det er ikke barna som er fattige, det er foreldrene som ikke har høy nok inntekt. Mange av disse i Oslo er flyktninger eller innvandrere som ikke har forutsetninger for å gå ut i norsk arbeidsliv, eller som synes at ytelsesnivået er på et nivå som gjør at en klarer seg relativt greit, sier Lunde.

Hun ser for seg at NAV får ansvar for å skreddersy tilbud som språkopplæring, lese- og skrivekurs, eller tilpassing av kvalifikasjoner til norsk arbeidsliv. Kommunen plikter å gi gruppen et tilbud, mens foreldrene plikter å ta imot, understreker hun.

– Vil barna miste plassen, dersom foreldrene ikke kan eller ønsker å delta på aktivitetstilbudet?

– Barnet vil ikke miste plassen, men vi vil koble tilbudet med en aktiv forventning overfor foreldrene. Jeg tror de fleste vil synes det er et godt tilbud, og at vi ikke vil trenge å bruke pisk, sier Lunde.

Mathilde Tybring-Gjedde

Frykter familier vil droppe barnehage

Lundes kollega fra Oslo Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, mener det er en dårlig idé å koble gratis kjernetid i barnehage til en plikt for foreldrene. Hun frykter det vil heve terskelen for å sende barn i barnehagen, og vil møte Lunde til duell under landsmøtet.

– Gratis kjernetid er en rettighet for barna, og det beste tiltaket for å få gode norskkunnskaper, sosial kompetanse og god integrering. Jeg er skeptisk til å innføre en plikt for foreldrene som i verste fall gjør at de ikke vil benytte seg av tilbudet, sier hun.

Tybring-Gjedde understreker at det finnes rundt 17.000 barn som kvalifiserer til gratis kjernetid, men som ikke benyttet tilbudet i 2016.

– En del familier er av ulike grunner skeptiske til å sende barna i barnehage. Vi må drive oppsøkende virksomhet for å få med disse barna, og jeg tror ikke løsningen er å innføre en plikt for foreldrene. Det er bedre å innføre et aktivitetstilbud, sier hun.

Ressurskrevende plikt

Både i Gamle Oslo, Drammen og Bergen er det tidligere gjort forsøk med å koble gratis kjernetid i barnehage med aktivitetsplikt for foreldrene. Fafo-forsker Beret Bråten var med å evaluere prosjektet som ble avsluttet i 2015.

– Mange av foreldrene vi intervjuet synes det var veldig fine tiltak, fordi det ga dem mulighet til å lære noe de ellers ikke ville ha tilgang til. De så på det som en gyllen mulighet, heller enn sur plikt, sier hun.

Hun understreker at det var få familier som deltok i prøveprosjektet, og at det varte en kort periode. Hun sier det kan være krevende særlig for små kommuner å etablere meningsfylte tilbud til denne gruppen.

– De må skaffe oversikt over hva slags tilbud det er behov for, få organisert foreldrene inn i det, og få dem til å møte. Det er en viktig grunn til at dette ikke er rullet ut i landsformat, sier hun.

Heidi Nordby Lunde ser for seg at prøveordningen i første omgang skal etableres i Oslo, for så å utvides.

– Vi er avhengig av å få med oss byrådet i Oslo, men det er lokalvalg om ett år. Om det nåværende byrådet ikke ønsker å koble gratis kjernetid med aktivitetsplikt, er det en debatt jeg gjerne tar med meg inn i valgkampen, sier hun.