Thorkildsen ville ha hjelp til å omgå offentlighetsloven: – Send brevet via SV

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ba en Oslo-rektor sende innspill til henne via SV. På den måten ville ikke henvendelsen bli journalført og dermed offentlig.

Byråd for skole, Inga Marte Thorkildsen (SV).

«Det stemmer at jeg 19.10.17 fikk en melding fra Inga Marte Thorkildsen (byråd for eldre, helse og sosiale tjenester på det daværende tidspunkt) om at jeg kunne sende innspill til henne eller SV slik at hun/ de slapp å journalføre. Dette ble ikke gjort», forklarer rektor ved Voksentoppen skole Marjolein Pijnenburg i en SMS til Aftenposten.

Hun forklarer at hun tok denne saken opp med sine sjefer i Oslo-skolen og resultatet ble at Pijnenburg ikke sendte inn sine synspunkter.

Sjeldent klart brudd

Kristine Foss, som er sekretær i Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg, sier til Aftenposten at det er sjelden å se en slik oppfordring om å bidra til å bryte offentlighetsloven.

Hun viser at det er en viktig rettighet i et demokrati at offentligheten har innsyn i hvem som kommer med hvilke innspill i en politisk prosess.

Foss påpeker at selv om innspill var blitt sendt via SV adressert byråden, skulle det likevel vært journalført hos Oslo kommune.

Uheldig formulering

På direkte spørsmål om det er vanlig at byråden oppfordrer til en praksis som omgår offentlighetsloven, svarer byråd Thorkildsen i en e-post:

«Jeg ser i ettertid at formuleringen i meldingen til Marjolein Pijnenburg kan misforstås. Det var selvfølgelig ikke min intensjon.»

Lovet å slippe journalføring

I den opprinnelige meldingen fra 17. oktober i fjor skriver Thorkildsen at hun er opptatt av å få rektorens synspunkter, ikke minst fordi hun er rektor ved en spesialskole. Oppfordringen kommer i etterkant av en samtale mellom de to:

« Vi har jo et utviklingsarbeid nå kalt "barnehjernevernet". I første omgang sterkt fokusert mot 0–6 årsgruppen, men målet er at skolene skal være en del av dette etter hvert. Da er det lett å glemme spesialskolene, og det må vi ikke! Kunne et alternativ være at du sender meg eller SV (så slipper vi å journalføre noe) et notat med viktige innspill fra deg?»

Hendelsen fant sted kort tid før Thorkildsen overtok som byråd for oppvekst og kunnskap, mens hun fortsatt var byråd for eldre, helse og sosiale tjenester.

Ønsket bidrag

«Som rektor på en spesialskole med viktige kunnskaper, ønsket jeg å invitere Marjolein Pijnenburg til en samtale for å lytte til hennes erfaringer. Når rektor ikke ønsket dette, ønsket jeg å gi henne en mulighet til å dele sine tanker og råd med SV i stedet, som et bidrag til partiets politikkutforming, skriver Thorkildsen.

Hun utdyper:

«Jeg mente ikke at hun skulle sende meg noe skriftlig uten å journalføre, men at det var mulig å sende direkte til SV uten journalføring. Hadde hun sendt noe til meg skriftlig, hadde dette selvfølgelig blitt journalført,» forklarer Thorkildsen i dag.