KrF-topper tause om fremtiden til partiets familiepolitiske talsmann etter homovigsel

– Det er en vanskelig sak, svarer lederen av KrF Kvinner på spørsmål om hun tror Geir Bekkevold fortsetter som KrFs familiepolitiske talsmann. Saken kan bli tatt opp i partiets sentralstyre torsdag.

KrFs stortingsrepresentant og familiepolitiske talsperson Geir Bekkevold blir møtt med intern kritikk etter at han viet et lesbisk par.

Torsdag er det sentralstyremøte i KrF. Da vil trolig prestegjerningen til partiets familiepolitiske talsmann Geir Bekkevold bli et tema.

Etter at han som prest på fritiden viet partiets lesbiske kommunikasjonssjef og hennes partner, har enkelte fremmet krav om at han ikke lenger bør fronte KrFs familiepolitikk på Stortinget.

– Det var en uklok handling, sier Ann Kathrine Skjørshammer til Aftenposten. Hun leder Kristelig Folkepartis kvinnebevegelse (KrF Kvinner) og sitter i partiets sentralstyre.

Naturlig at saken blir drøftet i sentralstyret

Lederen av KrF Kvinner mener Bekkevold «ga noen signaler» da han foretok vielsen og påpeker at han var mer enn en vanlig privatperson. Hun minner om at han representerer et parti som har hatt mange diskusjoner om synet på ekteskapet.

KrF var mot den nye ekteskapsloven som fra 2009 gjorde det mulig for to av samme kjønn å inngå giftermål. Det sies ikke lenger i gjeldende program at partiet vil jobbe for å reversere loven, men partiet understreker at ekteskapet er en «ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon».

Samtidig som det slås fast at «KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne ...,» sies det at partiet «anerkjenner at mennesker er ulike og respekterer at de tar ulike valg for sine liv.»

Skjørshammer: Tar debatten internt

Skjørshammer vil ikke offentlig si noe om hvorvidt Bekkevold bør fortsette som partiets fremste familiepolitiske talsmann på Stortinget, og hun vil heller ikke spå noe om utfallet i saken.

– Det får vi diskutere internt i partiet. Dette er vanskelig, sier hun.

– Tror du saken blir et tema på sentralstyremøtet?

– Det er naturlig at den blir det, svarer hun.

Saken står i utgangspunktet ikke saken på dagsordenen, men kan bli tatt opp under temaet «aktuell politikk».

En fylkesleder har bedt ham gå fra vervet

Ingen av KrFs to nestledere ville mandag svare på spørsmål om Bekkevolds posisjon. Flere andre sentrale politikere valgte også å la være å svare på Aftenpostens spørsmål om saken.

Leder i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Martine Tønnessen, skriver i en SMS til Aftenposten at hun mener Bekkevold bør få fortsette som familiepolitisk talsperson. Hun synes ikke saken bør behandles av partiets sentralstyre torsdag.

Det har stormet rundt Bekkevold etter vielsen. I tillegg til at en rekke medlemmer har meldt seg ut av partiet, har fylkeslederen i Vestfold ifølge NRK foreslått at han bør gå av som familiepolitisk talsmann. Fylkeslederen i Østfold har også uttalt seg kritisk, mens fylkesleder i Bekkevolds hjemfylke, Telemark, sier det er opp til stortingsgruppen om Bekkevold skal fortsette i vervet.

Partiets stortingsrepresentant fra Vest-Agder, Hans Fredrik Grøvan, er også blant dem som åpent har kritisert Bekkevold.

Stortingsgruppen avgjør

Knut Arild Hareide, som overfor Aftenposten torsdag mente man burde skille mellom hva Bekkevold gjør som prest på fritiden og hva han gjør som stortingsrepresentant, har uttalt at han ikke forventer at Bekkevolds posisjon som familiepolitiske talsmann kommer opp som et tema.

Det er til syvende og sist KrFs stortingsgruppe som avgjør hvilke politikere i gruppen som skal ha ulike posisjoner. Gruppen konstituerer seg rundt 1. oktober, i forbindelse med Stortingets konstituering og offisiell åpning av en ny sesjon. Men kommer det en klare signaler i den ene eller andre retningen fra partiets sentralstyre, vil de selvsagt bli vektlagt.