Tajik rystet i retten: - Viser hvorfor vi må endre arbeidsmiljøloven

Miljøarbeider Mats Rolfsen (35) og kollegene arbeidet opp til åtte døgn i strekk med beboere med tunge rus- og psykiske problemer. Aps nestleder Hadia Tajik mener Aleris-saken må føre til endring av arbeidsmiljøloven.

 – Jeg oppfattet at hvis jeg fylte ut skjemaet fra Skatt Øst helt ærlig, fikk jeg ikke jobbe mer, sier Mats Rolfsen som har saksøkt Aleris Ungplan og BOI. Til høyre advokat Kjetil Edvardsen.

– Når du jobber 200 timer på 14 dager, flyr du rundt som om du er kronisk fyllesyk. Slik beskriver miljøarbeider Mats Rolfsen (35) arbeidsforholdene i saken Fagforbundet har anlagt mot Aleris Ungplan og BOI.

– Jeg mener at vi må endre arbeidsmiljøloven for å sikre at ansatte får det vernet de har krav på. Har du styringsrett skal du også ha arbeidsgiveransvar.

Det sier Aps nestleder Hadia Tajik. Hun satt på tilhørerbenken mandag da Rolfsen og kolleger forklarte seg om arbeidsforholdene i Aleris.

Styringsrett betegner den retten arbeidsgiver har til å bestemme arbeidstid, -sted og arbeidsoppgaver for ansatte.

Krever fast ansettelse

Fagforbundet krever at 24 medlemmer er «arbeidstagere» med rett til overtid, ferie og pensjon etter arbeidsmiljøloven.

Aleris mener på sin side EØS-avtalen gir selskapet rett til å bruke selvstendig næringsdrivende uten arbeidsmiljølovens begrensninger.

– Er du i praksis vanlig ansatt skal du være det, ikke innleid konsulent med de begrensninger det medfører for deg som arbeidstager, kommenterer Tajik.

 – Dersom det jeg hørte i retten i dag stemmer, så er det totalt uakseptable forhold, sier Hadia Tajik.

Fikk nattevakt med aggressiv beboer som straff

I dag forklarte saksøkerne seg for første gang i den omfattende saken. I ett tilfelle fikk retten høre om en konsulent som på vakt i åtte døgn med to netter som hvilende vakt.

En 25 år gammel kvinne, som ønsker å være anonym, føler hun ble straffet etter at samboeren ble med i søksmålet mot Aleris Ungplan og BOI. Da ble hun satt opp på nattevakt med en utagerende mannlig beboer som uttrykkelig ikke skulle passes på av kvinner, hevder hun.

– Det var aldri problem før min samboer ble med i søksmålet. Da ble jeg satt opp på en bruker som ikke skulle ha kvinnelig passer på natten. Det var også menn på jobb. Likevel hadde de ført opp meg til å sitte der. Jeg følte at det var en straff mot meg, sier hun.

Samboeren ble sagt opp pr. mail etter å ha jobbet 220 timer hver måned i fire år.

– Det var en veldig stor belastning, sier hun.

Satte tomflaske foran døren for å våkne

Oslo tingrett fikk høre at lange økter var regelen i omsorgsboligen Elvetun ved Fetsund. Og at de som stilte kritiske spørsmål ble straffet med færre oppdrag neste måned når nye arbeidslister ble sendt ut.

Konsulentene beskrev levende hvordan de holdt ut de tøffe øktene: Man satte en stol foran trappen eller tomflaske foran døren for å våkne hvis en beboer tok seg ut.

Blant kolleger hadde «Elvetun-draget» en helt spesielt betydning: Grå i trynet, poser under øynene og slapphet.

De hevdet at etter at Skatt Øst slo ned på praksisen med utstrakt bruk av konsulenter, orienterte Aleris dem om hvordan skjemaet fra Skatt Øst skulle fylles ut slik at myndighetene ikke ville reagere.

Flere fikk høre at de skulle bytte penger og fakturaer med hverandre for å få det til å fremstå som de hadde flere arbeidsgivere.

– Det legger et enormt press på folk som risikerer å miste arbeidet hvis du ikke fyller ut slik Aleris vil, sier Rolfsen, med representanter fra Skatt Øst på tilhørerbenken.

Han fikk etter hvert ingen nye oppdrag i Aleris. En annen fikk høre fra bolederen at han kunne «fakturere faren for å klippe gresset».

Tajik: Totalt uakseptabelt

– Dersom det jeg hørte i retten i dag stemmer, så er det totalt uakseptable forhold. Ansatte som får beskjed om hvordan de kan trikse med fakturaer for å skjule at de egentlig bare har en oppdragsgiver. Ansatte som ikke får jobbe videre dersom de er ærlige om at de inngår som en del av ordinær grunnbemanning i en bedrift. Ansatte som opplever sanksjoner dersom de sier fra om avvik. Alt dette er svært alvorlig og ikke sånn vi skal ha det i norsk arbeidsliv, sier Tajik.

Samtidig erkjenner saksøkerne at de har skrevet kontrakt som selvstendige konsulenter og krevd fradrag som næringsdrivende overfor skattemyndighetene. Mange har også bedt om lange vakter og ikke ønsket fast jobb.

– Det var greit i starten. Vi tjente gode penger, og du tenker ikke over at du ikke får feriepenger, må tegne forsikring og så videre, sier Rolfsen.

– Jeg ble lurt til å tro at jeg var en løsarbeider i velferdsstaten og at jeg måtte leve uten syke- og feriepenger, sier kvinnen.

Tajik sier at saksøkerne fortjener å bli lyttet til og tatt på alvor.

– Det er opp til retten å konkludere i saken, men jeg mener uansett at denne saken er viktig for hele det norske arbeidslivet. Vi ser ofte at kommersielle selskaper velger å leie inn ansatte, enten via bemanningsbyråer eller ved at de ansatte leies inn som enkeltmannsforetak. Det gjør at de mister helt grunnleggende rettigheter i arbeidslivet, sier hun.

Aleris: Må få belyst alle sider av saken

Administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Ungplan og BOI vil ikke kommentere saksøkernes påstander.

– Av respekt for tingrettsbehandlingen mener vi det er ryddigst å få belyst alle sider av denne saken i retten, og ikke føre en parallell rettssak i mediene. Dette i motsetning til Fagforbundet, saksøkerne og Aps nestleder Hadia Tajik som bruker dagen på tilhørerplass i Oslo tingrett, og som hele tiden bruker denne saken til å snakke kraftfullt og unyansert til mediene, sier han.