Politikk

Avviser ikke å stenge grensen til Russland for å stoppe asylstrømmen

Regjeringen forbereder tiltak som skal speede opp asylbehandlingen. Et annet tiltak som ikke avvises på regjeringshold, er midlertidig stengning av grensen mot Russland.

 • Geir Salvesen

Situasjonen på Norges grenseovergang ved Storskog i Finnmark med et rekordaktig antall asylsøkere tirsdag – hvorav mange sannsynligvis blir kastet ut igjen – har fått alarmen til å gå i både Regjeringen og i Stortinget.

Statsminister Erna Solberg (H) ble onsdag utfordret på hvilke tiltak Regjeringen har for å få kontroll på asyltilstrømningen og hva som kan gjøres i Finnmark hvor russerne tilsynelatende slipper alle som har papirer over norskegrensen.

Tirsdag:

Les også

Ny dagsrekord – nesten 200 asylsøkere til Norge fra Russland

Solberg viste i spørretimen i Stortinget blant annet til et møte som utenriksminister Børge Brende har hatt med sin russiske kollega, Sergeji Lavrov om saken. Og hun fortalte at det foregikk samtaler på grensekommissær-nivå. Afghanere som ikke kan returneres over russergrensen kan bli sendt rett til Afghanistans hovedstad Kabul, fortalte hun.

Hun vil ha fortgang i innstramningene for å demme oppfor asylpresset mot Norge og for å hindre folk som ikke har. Det trengs tydelige og klare signaler, mener hun.

Saken fortsetter under bildet

Asylsøkerene krysser grensen på sykkel, et resultat av spesielle regler som forbyr grensekryssing til fots. Foto: Tore Meek

Regjeringen vurderer å gå til Stortinget med kutt i utredningskravene og høringskravene for asylsøkere.

— Skal vi gjøre innstrammende tiltak, må vi gjøre dette i et raskere løp enn tidligere om det skal ha effekt. Det må bli mer midlertidighet (når det gjelder opphold) også lovvedtak raskere. Vi trenger et annet tempo, hvis ikke blir dette uoverkommelig, sa hun. Regjeringen vil nå "kutte hjørnene".

Bakgrunn:

Les også

Først kom syklende syrere. Nå kommer resten av verden

— Kan ikke bare sitte og se at dette skjer

Deler av opposisjonen i Stortinget er like urolig som Regjeringen over situasjonen. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier dette:

— Det som skjer nå er ikke bærekraftig for Norge. Ganger man opp de siste månedstallene for asylsøkere, er det rundt 100.000 i ett år. Og ser vi på Storskog, er det 6000 i måneden. Vi kan ikke bare sitte og se på at det skjer, vi må få en mye, mye strengere grensekontroll, i hvert fall på Schengens yttergrense mot Russland, sier han.

- Kan det bli aktuelt å stenge grensen til Russland?

— Vi må diskutere slike ting med Regjeringen som sitter på det juridiske apparatet, men her må vi tørre å tenke litt nytt for å se hvilket handlingsrom vi har. Vi kan ikke ha en politikk som går på at det som skjer, det skjer.

Anundsen avviser ikke stengning

Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil ikke avvise at det kan bli aktuelt å stenge grensen for en tid. På et direkte spørsmål fra Aftenposten om grensestengning, svarer han slik:

- Vi holder alle muligheter åpne. Det sporet vi nå følger overfor russerne er dialog. Men foreløpig har ikke det gitt resultater.

Mange afghanere kommer nå over grensen på Storskog. Flere av dem har hatt lengre opphold i Russland og er ikke det som Norge anser som genuine flyktninger.

Les mer:

Les også

UDI ber om utvidet akutthjelp for å takle asylsituasjonen

— Hvorfor ikke bare snu dem på grensen? Nå blir jo asylsøkere som åpenbart ikke får opphold, sendt i fly bort fra Finnmark for en omstendelig behandling andre steder i landet?

— Det er veldig utfordrende å håndtere den store strømmen. Vi hadde som mål å beholde dem i region nord, og nå kommer det nye mottak der som øker kapasiteten, sier Anundsen. Og legger til at han har flere tiltak på sitt skrivebord som snart vil komme.

Har Norge mistet kontrollen med asylstrømmen?

Aftenposten møtte statsministeren etter Stortingsmøtet.

- Har Norge mistet kontrollen med asylstrømmen?

- Vi kontrollerer jo ikke antallet som kommer til Norge, det er det jo ingen land som gjør. Det som er viktig er at vi skal ha en god prosess på dem som er kommet, og vi skal returnere raskt dem som ikke har behov for asyl.

Statsminister Erna Solberg mener det må raske og innstrammende tiltak for å få ned asylstrømmen til Norge. Hennes justisminister Anders Anundsen sier at regjeringen holder alle muligheter åpne og utelukker ikke stengning av grensen. Selv sier Solberg det har vært viktig for både Norge og Russland å holde grensen i nord åpen. Foto: Geir Salvesen

— Hva gjøres nå fra Regjeringens side overfor russerne for å få asylstrømmen over Storskog mindre stri?

— Det skjer oppfølginger etter møtet med utenriksminister Lavrov, og så sitter grensekommissærene og samtaler. Nå følger vi de klare, diplomatiske spillereglene for å få forutsigbarhet på den grensen. Det har vært viktig for oss og det har vært viktig for russerne å ha grensene åpne. Å ha forutsigbarhet på dette feltet har vært viktig for den økonomiske utviklingen i nordområdet. Men vi jobber også med å få ut budskapet til folk som har oppholdt seg lenge i Russland og som sannsynligvis ikke har et asylbehov som sådan, men som nå kommer og som tror at Norge er helt åpent, at det ikke er tilfelle. Og at de vil bli returnert til sine opprinnelige hjemland.

Støre: – Går ut fra at Regjeringen vurderer stengning

Ap-leder Jonas Gahr Støre har lang erfaring som norsk utenriksminister gjennom en årrekke. Mener han at russer-grensen bør stenges?

— Jeg går ut fra at det er en av mulighetene Regjeringen har til vurdering. Det er kontakt med russerne på flere nivåer og det har vår støtte. De (Regjeringen) har innsikt om samtaler i en sak som dreier seg om forholdet til fremmede makter og som resten av Stortinget foreløpig ikke har tilgang til, men som jeg går ut fra vi blir informert om senere. Dette gjelder forholdet til et annet land, og et ikke hvilket som helst annet land, sier Støre, og fortsetter:

- Spørsmålet er også om denne asyltilstrømningen er et brudd med russisk regelverk om hva som skal gjelde for å få lov til å nærme seg grensen til et annet land. Her er det forskjellig praksis og det er uholdbart i lengden overfor et naboland.

- For utenforstående kan det virke som det ikke er noe særlig drivkraft for løsninger bak våre kontakter med russerne? Møtet med Lavrov førte ikke til noe håndfast, og grensekommissærene holder fortsatt på?

— Jeg tror det er fornuftig å føre de samtalene med fagmyndighetene. Det er ikke gitt at det å føre dette opp på politisk nivå er det man skal gjøre som en første reaksjon.

 1. Les også

  Asylsøkere som pressmiddel | Per Anders Madsen

 2. Les også

  UDI: Vil bygge brakkebyer for opptil 3000 asylsøkere i Sør-Norge

 3. Les også

  Aftenposten mener: Norge og Russland må hindre en krise i nord

 4. Les også

  Marwa (22) har sin tre måneder gamle baby i armene. Her stopper drømmen om Norge midt på tundraen.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Migrantkrisen i Europa

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Storskog-asylsøkere får behandlet søknadene i Norge

 2. NORGE
  Publisert:

  Regjeringen får holde Storskog-redegjørelse bak lukkede dører av hensyn til Russland

 3. NORGE
  Publisert:

  Finnmark: Det kom nesten 5500 asylsøkere. 670 er sendt ut, dobbelt så mange er forsvunnet.

 4. VERDEN
  Publisert:

  Vedum ber regjeringen vurdere å stenge grensa ved Storskog

 5. KRONIKK
  Publisert:

  Storskog: Når innvandringspolitikk og sikkerhetspolitikk kolliderer | Lars Rowe

 6. NORGE
  Publisert:

  Regjeringen ba eksperter vurdere hvordan flyktningkrisen blir i år. Her er svarene de fikk.