Politikk

Koronakommisjonen vil følge opp vaksinestrategien

Statsminister Erna Solberg (H) ber koronakommisjonen om å fortsette arbeidet med å evaluere pandemihåndteringen.

Stener Kvinnsland leder koronakommisjonen, som i elleve måneder har undersøkt Norges håndteringen av pandemien.
  • NTB-Johan Falnes

Onsdag legger koronakommisjonen fram sin rapport fra en elleve måneder lang undersøkelse av hvordan Norge taklet pandemien.

Men det er ikke slutten.

Nå bekrefter statsminister Erna Solberg (H) overfor NTB at hun har bedt koronakommisjonen om å fortsette arbeidet.

– Målet er å få en grundig og helhetlig evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien.

Uavklarte spørsmål

Ifølge Solberg skal kommisjonen kartlegge alle relevante sider ved pandemihåndteringen.

– Vi er ennå ikke ferdige med pandemien. Derfor er det naturlig at kommisjonen leverer en sluttrapport. Det vil også være temaer hvor læringspunktene først kan trekkes senere, sier Solberg.

Hun trekker fram vaksineringen som et eksempel på dette.

– Vi må se på hva som har fungert godt, og hva som ikke har fungert slik det burde. Det gir oss et godt grunnlag for å være enda bedre forberedt på framtidige kriser.

Dynamisk situasjon

Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland er enig i at det også i tiden framover vil være spørsmål som fortjener oppmerksomhet.

– Vaksiner og vaksinestrategi er et tema som må følges nøye, og jeg vil tro at det er en av sakene som det blir naturlig å følge opp, sier Kvinnsland til NTB.

Andre saker som Kvinnsland ser for seg at bør undersøkes videre, er spørsmålene knyttet til grensekontroll og koronatiltakenes konsekvenser for utsatte grupper.

– Hele bildet er dynamisk. Det skjer ting hele tida.

Nye spørsmål

Også opposisjonspolitikere har tatt til orde for at undersøkelsene bør fortsette i månedene som kommer, enten ved at koronakommisjonen får et nytt mandat, eller ved at det nedsettes en helt ny kommisjon.

Et hovedspørsmål fra opposisjonens side har vært regjeringens beslutning om å kjøpe vaksiner gjennom EU. Dette spørsmålet har koronakommisjonen ikke behandlet grundig i rapporten som legges fram onsdag.

Et annet hovedspørsmål har vært om Norge burde gjort mer for å forhindre importsmitte.

Samtidig har nye virusvarianter de siste månedene påvirket koronapandemiens forløp kraftig. Heller ikke dette har kommisjonen rukket å gå dypere inn i.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Koronaviruset