Politikk

Røde Kors etterlyser konkrete tiltak mot bolignød

Tusenvis av mennesker mangler et trygt sted å bo. Røde Kors savner konkrete tiltak i regjeringens strategi for å løse problemet.

Bostedsløse i Oslo fikk i mars tilbud om overnatting i gymsalen til Uranienborg skole da den holdt stengt på grunn av koronautbruddet. Røde Kors etterlyser mer konkrete tiltak fra regjeringen for å sikre alle et trygt hjem å bo. Foto: Heiko Junge / NTB

  • NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve

Kommunene har ansvar for å hjelpe dem som strever med å skaffe seg bolig på egen hånd. Nå vil regjeringen gjøre ansvaret enda tydeligere og gi fylkesmannen ansvar for å følge med på om kommunene gjør det de skal. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi er glad regjeringen anerkjenner at det er tøft for dem som ikke har et godt sted å bo i dag, med statsministerens nullvisjon for bostedsløse i Norge. Samtidig mener vi regjeringen kunne vært mer konkrete i sine forslag for å sikre alle tak over hodet, sier analytiker i Røde Kors Ingrid Iversen Hølaas.

Regjeringen lanserte onsdag en ny boligsosial strategi med flere tiltak og en nullvisjon for bostedsløse. Den foreslår også lovendringer som skal stramme inn kommunenes ansvar for å sikre at alle har et trygt hjem.

Gamle tall

Nesten 180.000 mennesker strever med å skaffe seg tak over hodet på egen hånd, og 4.000 regnes som bostedsløse, heter det i pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Men Røde Kors påpeker at tallene er fra 2016 og at nye tall først kommer neste år.

– Det er overraskende at regjeringen ikke har kartlagt hvor mange bostedsløse det er i Norge nå, påpeker Røde Kors i en pressemelding.

Organisasjonen har laget en rapport om barn og unge som ikke har noe fast hjem. I denne vises det til ungdom i Oslo og Trondheim som bytter seksuelle tjenester mot et sted å bo, barn som sover ute og unge som blir plassert på hospits hvor det er mye rus. Røde Kors etterlyser flere tilpassede boligtilbud til barn og unge og bedre støtte til kommunene.

Tilsyn

Regjeringen sendte onsdag en ny lov på høring som skal klargjøre kommunenes ansvar for det boligsosiale arbeidet. Den vil også gi fylkesmannen ansvar for å føre tilsyn med at kommunen oppfyller plikten til å gi bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Blant kravene til kommunen er at den skal ta boligsosiale hensyn i planleggingen og ha oversikt over behovet for boliger til vanskeligstilte, påpeker Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Den forrige boligsosiale strategien kom i 2014, og nå har altså regjeringen lansert en strategi som varer fram til 2024. Her snakkes det om en nullvisjon for bostedsløse. Strategien retter seg spesielt mot å hjelpe barn og unge og personer med nedsatt funksjonsevne.

– Målet er at alle, uavhengig av bakgrunn, forutsetninger og personlige egenskaper skal få muligheten til å eie og forme et hjem som passer dem, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– Tror ikke på det

Blant grepene i strategien er å styrke ordninger for startlån og bostøtte og tiltak for å gjøre det tryggere å leie. Regjeringen vil også «vurdere å gi større handlingsrom for å ta boligsosiale hensyn i kommunal planlegging».

– Hadde Astrup ment alvor, kunne regjeringen stemt for SVs forslag om å gi kommunene mulighet til å legge inn sosiale krav til utbyggerne. Jeg tror ikke på denne snuoperasjonen før jeg ser det, sier SVs Karin Andersen.

Hun anklager regjeringen for å si en ting og gjøre noe annet, og viser til at regjeringen har kuttet i tilskuddet til utleieboliger i budsjettet for neste år. Selv om bostøtten har økt, har også boligutgiftene til de som får denne støtten, økt, og de går dermed i minus med regjeringens politikk, mener hun.