Ap under press for å utrede alternativer til EØS

Britenes brexitavtale øker presset for å utrede alternativer til EØS-avtalen. Marit Arnstad mener nye signaler fra Jonas Gahr Støre viser at Ap er på glid. LO kan alt i vår vedta støtte til en slik utredning.

Sps Marit Arnstad mener det nå er tegn som tyder på at hun kan få med Jonas Gahr Støre på å utrede alternativer til EØS-avtalen.
  • Alf Ole Ask

Opposisjonen mot EØS-avtalen vokser i fagbevegelsen. Det største LO-forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, har krevd at alternativer til avtalen utredes. Mye tyder på at LO vil slutte seg til dette i år. Det vil legge et tydelig press på Ap.

– Jeg har et avslappet forhold til det. Vi ser ikke behov for å bruke tid og krefter på den type utredninger der Norge er i dag. Men jeg har aldri vært skremt av folk som ønsker mer kunnskap, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB i romjulen.

Dette var en reaksjon på at britenes EØS-avtale kan styrke kravet om en utredning av alternativer til EØS-avtalen. Det gjelder ikke minst i LO.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen skriver også i en SMS at «vi aldri må være redde for mer kunnskap.»

Han sitter også i Aps sentralstyre.

LOs leer Hans-Christan Gabrielsen.

Sp: Ap er på glid

Leder i Sps stortingsgruppe og EØS-motstander Marit Arnstad tolker LO-toppens SMS og Støres uttalelser som en åpning fra Ap for å diskutere en utredning av alternativer til EØS.

Hun mener det betyr at en rødgrønn regjering kan nedsette en slik utredning.

Statsminister Erna Solberg har gjort det klart at hennes regjering ikke vil gjøre dette.

– Men Støre sier også at det må bety at fullt medlemskap i EU også utredes?

– Det vil ikke vi motsette oss, sier Arnstad.

Men hun mener det kan virke litt merkelig å utrede noe som det bare er flertall for blant Venstres velgere. Arnstad viser til den siste meningsmålingen om medlemskap.

Sp har i sitt programutkast foreslått å utrede alternativ til EØS. SV ønsker det samme og med LO på laget, er det duket for at Ap må snu i spørsmålet om utrede alternativer.

Støre verner EØS

I NTB-intervjuet er Støre krystallklar på at Ap ikke vil sitte i en regjering som sier opp EØS-avtalen. EØS-avtalen har faktisk aldri vært med populær.

I en meningsmåling gjort av Sentio for Klassekampen og Nationen i november sa 64 prosent at de ville stemt ja dersom det ble avholdt folkeavstemning om avtalen. Det er rekordoppslutning for EØS.

Til sammenligning sa 59,9 prosent nei til EU-medlemskap i den samme undersøkelsen. Bare 27,6 prosent sier ja.

Etter at britene fikk på plass en handelsavtale i julen, mener EØS-motstanderne at en handels- og samarbeidsavtale med EU er mer realistisk.

Les også

Dette kan Storbritannias farvel til EU bety for deg

– Fra en EU-motstanders ståsted er den britiske avtalen å foretrekker fremfor EØS-avtalen, sier Arnstad.

Britenes avtale gjør at det ikke er overnasjonale domstoler som Efta eller EU-domstolen som har det avgjørende ordet. Britene behøver heller ikke innføre nye lover og regler som EU-vedtar. Norge er forpliktet til det gjennom EØS.

Kamp i LO

I flere år har fagbevegelsen vært en viktig kamparena for dem som vil ut av EØS-avtalen. Nå ser det ut til at den samler seg om kompromisset om å utrede alternativene, slik Fellesforbundet og andre forbund ønsker. Det var ventet å bli den store kampsaken på LO-Kongressen i vår, men den er utsatt til våren 2022.

LO har kongress hvert fjerde år.

Representantskapet i LO, som er høyeste organ mellom kongressene, vil på møte i vår, vedta en såkalt fagligpolitisk uttalelse. Der vil det være formuleringer om EØS.

Allerede i 2017 vedtok LO-kongressen: «LO forventer at norske myndigheter utreder politiske, økonomiske, sosiale og avtalemessige konsekvenser av Storbritannias utmelding av EØS-avtalen.»

Signalene fra LOs ledelse er tydelig på at de ser for seg at de vil støtte kompromisset om en utredning av alternativene som er å fortsette med EØS, fullt medlemskap i EU eller en britisk løsning.

– Nå har vi fått en brexitavtale som jeg ser at britisk fagbevegelse er kritisk til. Både de økonomiske, arbeidslivsmessige og sosiale konsekvensene. Det er ikke unaturlig at vi ser nærmere på den avtalen og handlingsrommet i EØS, skriver LO-leder Gabrielsen i en SMS.