Frp ut mot regjeringens klimaplan før den ble lagt frem

Frp vil på ingen måte garantere for flertall til tiltakene klimaminister Sveinung Rotevatn (V) legger frem fredag.

Klimapolitisk talsperson Jon Georg Dale i Frp er skeptisk til regjeringens klimaplan.

Fredag legger regjeringen frem sin plan for hvordan Norge skal nå klimamålene.

Planen kommer i form av en stortingsmelding som teknisk sett ikke krever flertall i Stortinget. Men tiltakene den beskriver, vil trenge det.

Frp er regjeringens støtteparti i Stortinget.

Partiet er ikke kjent med innholdet i klimaplanen. Og klimapolitisk talsperson Jon Georg Dale vil på ingen måte garantere for at regjeringen kan få flertall for planen hos dem.

Han sier at Frp vil støtte enkelttiltak om de er pragmatiske, nøkterne og fornuftige.

– Forslag som er rene symbolsaker som bare plager folk, bør ikke få overleve.

Han viser blant annet til at regjeringen vil tillate Oslo og Bergen å innføre soner der fossilbiler forbys.

– Det blir spennende å se hva regjeringen foretrekker nå. Om de legger opp til et konstruktivt samarbeid med oss om effektive klimatiltak eller om de løper etter symbolsaker og legger seg tett opp til Ap.

Dale mener regjeringens medieutspill de siste dagene kan tyde på det siste.

Vil likebehandle norsk og europeisk industri

Dale forklarer Frps linje slik:

– Vi må kutte utslipp, ikke flytte utslipp, og dermed arbeidsplasser. Det går ikke an for norsk industri å redusere det nasjonale klimaregnskapet, hvis det fører til at norsk industri må legge ned eller flagge ut.

– Det kan ikke være sånn at det er høyere pris på utslipp i Norge i enkelte år enn i europeiske land, legger han til.

Samtidig har Frp nylig foreslått å bruke 290 millioner kroner på å kjøpe en million klimakvoter for å unngå klimatiltak som ellers ville ramme norsk industri.

– Kutte utslipp, ikke flytte utslipp. Kolliderer ikke det med Frps politikk for kjøp av klimakvoter?

– Nei. Fordi våre forslag handler om å unngå at vi priser ut vår industri. Norsk industri driver renere enn i andre land. Da kan vi øke de norske utslippene, og samtidig sørge for at de globalt holdes lavt eller går ned.

– Men det er likevel en politikk for å flytte utslipp?

– Da får vi heller flytte utslipp hit, om det er det lønnsomme for det globale utslippsnivået.

Selv om Dale og Frp er motstander av EU, er han for å bruke all den fleksibiliteten som finnes i EU-systemet for å bevare norske arbeidsplasser.

– Hvis ikke blir EU-samarbeidet om klima helt meningsløst, sier han.

Vil utrede mer

Dale mener dessuten at det faglige grunnlaget for klimaplanen er for tynt. Regjeringen lener seg på Klimakur 2030. Dette er en utredning utarbeidet av Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Enova, Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dale mener arbeidet de har levert, svarer for dårlig på klimaeffekten av konkrete tiltak.

– Mange av tiltakene vil kreve mye grundigere utredning før vi kan støtte dem, sier han.

Frp er dessuten opptatt av at Norge skal velge de billigste klimatiltakene. Dale ivrer blant annet for planting av skog og mot elektrifisering av norsk sokkel.

– Men det er vel flere politiske hensyn å ta her enn pris? Hva om det er aller billigst å lempe avgifter på bilistene, som Frp vil beskytte?

– Det er rett. Det er derfor jeg sier kost og nytte. Kostnaden må veies opp mot nytte. Nytte vil romme alle disse andre faktorene, som vi vil kunne tillegge vekt. Men det er klart at det er stor forskjell på tiltak. Planting av skog koster 50 kroner pr. tonn i reduserte utslipp. Elektrifisering av sokkelen koster opp mot 8000 kroner pr. tonn.

Statsminister Erna Solberg sa til Aftenposten onsdag at planen skal gjennomførers hvert år i hvert enkelt statsbudsjett fremover. Hun understreket at det er en dynamisk plan.

– Men jeg tror det er et godt grunnlag for å få bred støtte til dette, sa hun da.

– Jeg opplever at det er bred tilslutning i Stortinget om klimamålene, og med unntak av Senterpartiet er det bred oppslutning om samarbeidet med EU. Så jeg håper og tror at vi blir enige, sa klimaminister Sveinung Rotevatn (V).