Venstre-politiker nominerer vaksinesamarbeid til fredsprisen

Pandemien har vært en trussel også mot verdensfreden. Organisasjoner som har stått bak samarbeid for å få spredt vaksiner til flest mulig, bør derfor få årets fredspris, foreslår Venstre-politiker.

Carl-Erik Grimstad ønsker å hedre forskere og organisasjoner som har samarbeidet for å skaffe koronavaksiner til flest mulig.
  • Solveig Ruud

– Den største trusselen mot fred i 2020 stammer ikke fra noen enkelt stat, men fra en pandemi. Det sier Venstres helsepolitiske talsperson, Carl-Erik Grimstad.

Han nominerer derfor Gavi-stiftelsen og Capi-alliansen til årets fredspris. Med det initiativet mener han å hedre det samarbeidet som nå har pågått og fortsatt pågår mellom vitenskapsmenn for å utvikle og spre vaksiner.

– Hvis noen fortjener Nobels fredspris, er det forskerne som arbeider under ekstremt press. Pandemien har også vært utgangspunktet for et enestående samarbeid mellom forskere over hele verden.

Grimstad mener Gavi Og Cepi har bidratt til en ny form for samarbeid på tvers av ulike aktører i legemiddelindustrien.

Carl-Erik Grimstad mener pandemien er en trussel mot fred.

Pandemien en trussel mot internasjonal stabilitet

Han viser til at vaksiner er blitt til på rekordtid.

– Koronapandemien er en trussel mot liv, internasjonalt samarbeid, samt økonomisk og politisk stabilitet. Ingen stat eller gruppe kunne klart å løse utfordringene alene, påpeker han.

Grimstad mener pandemien har vært en trussel mot internasjonal fred og stabilitet. Han begrunner det med at makthavere har konkurrert om å gi hverandre skylden for spredningen av viruset.

– I denne spesielle situasjonen har det vitenskapelige miljøet fra Russland og Kina til USA og Europa har vært bærere av håp, skriver han i sin begrunnelse for nominasjonen.

Grimstad påpeker at Capi og Gavi har dannet Covax som har ført til at også fattige land har fått en bedre tilgang til vaksiner enn de ellers ville fått.

Gavi, Capi og Covax: Hvem er hvem og hvem gjør hva?

  • Gavi-stiftelsen er et internasjonalt vaksinefond. Nå kalles den The Vaccine Alliance, men opprinnelighet den, the Global Alliance for Vaccines and Immunisation. Dermed ble forkortelsen Gavi. Fondet jobber for å skaffe vaksiner til barn i fattige land. Gavi får bidrag fra både stater og private givere. Norge har gitt viktige bidrag til Gave siden starten. Det samme har Bill Gates. Fondet ble etablert i 2000. Bakgrunnen var en fallende tendens når det gjelder vaksinasjon av barn i den fattige verden.
  • Cepi står for Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Det er altså et samarbeid for å forberede epidemier. Cepi skal bidra til økt og raskere innsats for å utvikle av vaksiner mot smittsomme sykdommer. Samarbeidet skal samtidig bidra til at folk får tilgang til slike vaksiner under et smitteutbrudd. Koalisjonen ble startet i Davos i 2017 av Erna Solberg og Bill Gates. Den kom etter en enighet om at det var behov for en koordinert internasjonal plan for å utvikle vaksiner og forebygge epidemier. Nordmannen Tore Godal, som var Gavis første sjef, er omtalt som initiativtager til Capi. Hovedkontoret ligger i Norge.
  • Covax er en allianse som jobber for rask og bred fordeling av covid-19-vaksiner til alle trengende land. Da koronapandemien var i startfasen, startet WHO, Gavi og Capi Covax. Cepi støtter en rekke vaksiner som alle i denne alliansen kan få.