Frp om integreringsforslag: – Dette er å slå inn åpne dører

Fem partier vil gjøre det enklere å få midlertidig arbeidstillatelse, og innføre forbud mot niqab i skolen. Frp mener forslagene er å «slå inn åpne dører».

Tankesmia Agenda presenterer rapporten «10 bud for en ny integreringspolitikk». Utvalget besto av f.v. Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp), Sveinung Rotevatn (V), Bård Vegar Solhjell (SV), Marte Gerhardsen (Agenda), Dagrun Eriksen (KrF) og Jette F. Christensen (Ap).

I løpet av våren har politikere i de rødgrønne partiene (Ap, SV, Sp) gått sammen med venstre og KrF for å lage det de mener vil være en ny og bedre integreringspolitikk.

Resultatet er rapporten «10 bud for en ny integreringspolitikk». (Se budene i egen faktaboks.)

– Det er ikke selvsagt at alle punktene i rapporten vedtas på alle partienes landsmøter, men en del vil det nok bli bred enighet om, sier Bård Vegar Solhjell (SV), som har ledet utvalget.

Rapporten vektlegger blant annet:

  • Flere midlertidige arbeidstillatelser til asylsøkere.
  • Gradering av uføretrygd på bakgrunn av arbeidsevne.
  • Forbud mot niqab i skolen, og forbud som hovedregel i det offentlige for øvrig.
  • Nasjonale retningslinjer for hijab i skolen.
  • Ikke kjønnsdelt svømmeundervisning.
  • Spredt bosetning av flyktninger, og å forebygge at innvandrere flytter videre til Oslo-regionen etter fullført introduksjonskurs.
  • Stoppe innføringen av såkalte «integreringsmottak»

Solhjell mener utvalgets rapport går lenger enn Stortingets integreringsforlik på en rekke punkter.

Statssekretær Hanne Iversen (Frp) for innvandrings- og integreringsministeren mener de ti budene er «helt på linje med hva regjeringen ønsker».

Hun er uenig i at meldingen går utover forliket som allerede er vedtatt i Stortinget, og synes det meste er gammelt nytt.

– Dette er å slå inn åpne dører. Det er hyggelig at utvalget legger seg så tett opp mot integreringsmeldingen og er enig med den. Mesteparten er allerede gjennomført, eller i gang med å gjennomføres. Så dette er kanskje litt sent, men veldig flott, mener hun.

Ingjerd Schou, asyl- og innvandringspolitisk talskvinne for Høyre, mener mange asylsøkere påstår å være noen andre enn de er.

Integrering fra dag én

– Vi vil ha integrering fra dag én. Om man skal yte, må man også få lov til å yte. Grupper med høy innvilgelsesprosent bør få komme i arbeid raskt, sier Solhjell (SV).

Utvalget foreslår at man skal gi flere mulighet til å ta del i arbeidslivet raskere ved å gjøre det lettere å få midlertidig arbeidstillatelse.

De ønsker også en gradering av uføretrygden basert på arbeidsevne.

Ingjerd Schou, asyl- og innvandringspolitisk talskvinne for Høyre, mener det kan være problematisk å gi rask arbeidstillatelse, og viser til at innvilgelsesprosenten til asylsøkere fra land som Syria og Eritrea er langt høyere enn fra en rekke andre land.

– Vi kan ikke automatisk ta for god fisk at alle kommer fra det landet de sier de kommer fra, hevder hun, og får støtte fra statssekretær Iversen i Frp.

– Et arbeidsforhold bør starte med redelighet, og identiteten er det viktigste man skal snakke sant om, påpeker Schou.

Strengere om hijab og niqab

Utvalget ønsker et forbud mot niqab-bruk i skolen og som hovedregel i det offentlige for øvrig.

De mener slike hodeplagg virker hemmende i kommunikasjon, og gjør det vanskelig å identifisere hvem man snakker med.

Videre ønsker de at det skal lages nasjonale retningslinjer for hijabbruk i skolen for å gjøre de enklere for lærere og rektorer å forholde seg til problemstillingene som kan oppstå.

– Vi må få felles verdier for hvordan vi skal takle dette. Nå er det opp til hver enkelt skole, og det kan være vanskelig i møte med foreldrene. Vi vil ha et sett nasjonale retningslinjer om små jenter i skaut, sier Solhjell (SV).

Statssekretær Iversen (Frp) syns det er gledelig at utvalget kommer frem til denne konklusjonen.

– Et niqabforbud er virkelig å slå inn åpne dører. De er veldig hyggelig om alle partiene står for dette, for da vil det være flertall for det på Stortinget. Dette er et forslag som er fremmet av Frp flere ganger, sier hun.

Statssekretær Hanne Iversen (Frp) for innvandrings- og integreringsministeren mener utvalgets forslag ikke går lenger enn integreringsforliket i Stortinget.

Regjeringspartiene ikke med

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har ikke vært med i utvalget. KrF og Venstre synes ikke det er problematisk å delta, til tross for at de er støttepartier i regjeringen.

– Vi vil fortsette å være konstruktive i regjeringssamarbeidet. Da vi fikk invitasjon til å være med og tenke langsiktig i integreringspolitikken, synes vi imidlertid det var viktigere hva vi samarbeider om enn hvem vi samarbeider med, sier Dagrun Eriksen i KrF.

Schou i Høyre synes det er uproblematisk at KrF og Venstre ser nærmere på integreringspolitikken.

– Det er prisverdig at partiene setter seg ned og gjør et helhetlig arbeid på integreringspolitikken. Vi har vårt eget prosjekt, Regjeringen, hvor vi hele tiden ser på disse problemstillingene. At det kommer andre prosjekter i tillegg er helt uproblematisk, sier hun.

Iversen (Frp) mener det er greit at partiene selv velger arbeidsmetodene sine.

– Det de har kommet frem til er det samme vi kom frem til i forhandlinger i forkant av integreringsmeldingen, og som KrF og Venstre allerede har støttet, mener hun.

Representantene fra de fem partiene har underskrevet notatet på vegne av seg selv, men flere understreker at de har hatt løpende kontakt med partiledelsen.

– Dette er ikke vedtatt politikk i Venstre, men jeg er i tett kontakt med andre i partiet om det vi har kommet frem til, sier Sveinung Rotevatn i Venstre.

  • Les også: