Politikk

Vil gi statsstøtte til dagmammaer

Alle barnepassordninger skal få statsstøtte, uavhengig av om barnet passes i barnehage, av dagmamma, au pair eller praktikant, mener Frp. Pengene skal utbetales direkte fra staten.

I tillegg til statsstøtten som Frp foreslår, må foreldrene ut med en egenandel til dagmammaen.- Dette skal skje i ordnede former, sier nestleder Per Sandberg. Foto: TORE MEEK/SCANPIX

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

For første gang i denne valgkampen letter Frp på sløret og konkretiserer partiets nye familiepolitikk. Partiet foreslår endringer som kan føre til en oppblomstring av dagmammaer, praktikanter og au pair-er. Ifølge programmet vil Frp «prioritere foreldrenes valgfrihet» og «sørge for likhet i overføringene den enkelte familie mottar til barneomsorg fra staten, uavhengig av hvordan tilsynet organiseres». Dette er velkjente toner. Men i tillegg til disse prinsippene går partiet nå inn for å utbetale offentlig støtte «direkte til den institusjon eller omsorgsperson foreldrene velger».

I dag gir staten direkte støtte til drift av barnehageplasser. De som ikke benytter seg av barnehage, kan få kontantstøtte – og bruke pengene (3303 kroner pr. måned) til for eksempel selv å lønne dagmamma eller praktikant.

Rett til dagmammaen.

–Vi ønsker et system hvor pengene går direkte til tjenesteprodusent, slik at vi vet at barnet får omsorg, forklarer nestleder Per Sandberg, som har ledet partiets programkomité.

På spørsmål om dette betyr at man skal få utbetalt likt beløp enten man benytter seg av barnehage eller praktikant, opplyser Sandberg at det ikke er tilfelle. Det vil avhenge av omsorgsform.

–Vi vil gi lik statlig støtte til alle typer barnehager, offentlige og private, sier han og presiserer at støtten vil variere ut ifra barnets alder, oppholdstid, hvorvidt det er funksjonshemmet og lignende.

–10.000 kroner i måneden er et noenlunde gjennomsnitt, sier han.

–Velger man i stedet en dagmamma, vil man kunne få inntil samme sum betalt direkte til dagmammaen. Og så må foreldrene i tillegg ut med en egenandel, for dette skal skje i ordnede former, sier han og forklarer at han ikke tror man får en dagmamma til å jobbe for mindre enn rundt 10.000 kroner pluss egenandel når inntekten skal skattlegges.

–Så disse pengene skal kun gå til hvite dagmammaer?

–Ja. Det er selvsagt. Og velger man en praktikant eller en au pair, koster det i dag ca. 4000. Da får man den summen fra staten. Da har man valgt bort en barnehageplass, valgt bort dagmamma og dermed valgt å avstå fra større overføringer fra staten.

Selv om Sandberg ikke har alle svar klare, antyder han at en dagmamma bare får statsstøtte tilsvarende ett barn selv om hun passer flere.

Nav kan få jobben.

De konkrete utbetalingene skal gå direkte fra staten til dem som utfører jobben.

–Pengene utbetales direkte fra staten, eksempelvis Nav, forklarer nestlederen.

På spørsmål om dette vil medføre et stort byråkrati og nye kontrollordninger, benekter han begge deler.

–Kontroll med dagmammaer eksisterer. Det vil ikke være annerledes enn å kontrollere andre former for svart arbeid, sier han.

Nyansert kontantstøtte.

Frp vil innskrenke kontantstøtten til foreldre som selv velger å være hjemme med egne barn, men «legge noen kriterier til grunn» for ordningen.

–Målet er at kontantstøtten kun skal betales ut til beste for barnet. Kriteriene kan for eksempel være språk og integrering, opphold i Norge eller statsborgerskap. Dette må vurderes og utredes, sier han uten å ville konkretisere dette noe nærmere.

–Summen på kontantstøtten skal i utgangspunktet videreføres, men vi vil vurdere å øke denne, sier Sandberg.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Fremskrittspartiet (Frp)