Solberg: Fylkene selv ansvarlig for ferjepriser

Opposisjonen etterlyser samme engasjement fra Erna Solberg (H) for ferjepriser som for bompenger. Ferjepriser er fylkenes ansvar, svarer statsministeren.

Statsminister Erna Solberg (H) under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.

– Nå kan Sunnmørsposten fortelle om at dagpendlere må ut med 11.000 kroner mer i året for pendling mellom Aursnes og Magerholm, sa Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Hvorfor velger statsministeren å føre en politikk som gjør det dyrere for folk i distriktene å komme seg til og fra jobb? ville hun vite.

Hun viste til at statsministeren i høst avbrøt et nordisk møte på Island for å fly hjem til Norge og diskutere bompenger i regjeringen, da bompengekrisen sto på som verst.

– Hvorfor ser vi ikke et tilsvarende engasjement for folkene langs kysten? Er det bare fordi det ikke er valg i år? spurte Tajik.

Både i Nordland og Møre og Romsdal har det den siste tiden vært kraftige protester mot at billettprisene ble økt fra nyttår. Nordland droppet nylig prisøkningen.

– Fylkeskommunenes ansvar

Solberg (H) viste til at regjeringen er opptatt av et godt ferjetilbud.

– Ferjetakster for fylkesferjer er et ansvar for fylkeskommunene, sa hun.

Solberg viste til at regjeringen i 2018, i forbindelse med omlegging til en grønnere ferjepark, satte av 100 millioner kroner mer til fylkene på ferjer og endret kostnadsnøkkelen.

– Vi bidro med mer penger til ferjefylkene. Det er noen valg som fylkespolitikerne gjør selv. Fylkeskommunenes økonomi har vært robust og god i alle disse årene, sa Solberg.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes er langt ifra imponert over de 100 millioner kronene i ekstra tilskudd som Solberg trekker fram.

– Transportøkonomisk institutt og Menon har beregnet at overgangen til null- og lavutslippsferjer vil koste mellom 800 millioner og 1,2 milliarder kroner. Nå ligger det inne 100 millioner kroner, altså bare en åttedel eller tolvdel, sa han.

Høster erfaringer

Statsministeren sa at man ennå venter på å høste erfaringer fra de stedene man har gått over til mer klimavennlige ferjer. Hun understrekte også at dette ikke er årsaken til prishoppet i Nordland.

– Denne utskiftningen er ikke årsaken til at Nordland har satt opp prisene, for der har det knapt vært endringer i anbudene knyttet til klima, sa Solberg.

Hun erkjente samtidig at det har vært «utfordringer» knyttet til dette i Vestland og Møre og Romsdal hvor en rekke ferjestrekninger er tatt over av batteriferger.

«Belærende»

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum anklaget Solberg for å legge seg til en belærende og arrogant tone i debatten. Han mente regjeringen har forverret økonomien for folk i kystfylkene ved å øke momsen på ferje, buss og hurtigbåt, kutte i pendlerfradraget og legge om inntektsnøkkelen for fylkene.

– Konsekvensen av politikken er at tilbudet blir dårligere, enkelttilbud blir lagt ned, prisene går opp og det blir stor usikkerhet, sa Vedum.

Han ville vite hva statsministeren har tenkt å gjøre for å få ned billettprisene og styrke tilbudet.

Solberg fremholdt at anklager om belæring og arroganse ofte kommer når argumentene begynner å bli tynne. Hun avviste at kystfylkene har fått forverret sin økonomi på hennes vakt og ba i stedet Sp og de rødgrønne om å ta ansvar for den politikken de selv fører i fylkene:

– Mener Sp at vi skal overta ansvaret for fylkesferjene og bestemme regulativet fordi rødgrønne partier ikke kan ta dette ansvaret?