Ny rapport om seksuell trakassering skremmer Stortingets lederskap

85 prosent av kvinnelige, europeiske parlamentarikere oppgir at de har vært utsatt for psykisk vold.

Stortingspresident Tone W. Trøen vil undersøke omfanget av trusler og seksuell trakassering av ansatte og politikere i nasjonalforsamlingen.

Kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering. Det viser en undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

– Dette er sjokkerende tall. Nær 50 prosent av kvinnene har vært utsatt for trusler om vold, voldtekt og drap. Dette må vi gjøre noe med, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

Til høsten vil historiens første kartlegging av eventuelle trusler og seksuell trakassering blant ansatte og politikere på Løvebakken bli gjennomført.

– Det er uakseptabelt at kvinner utsettes for denne typen trakassering. Selv om det er et lite antall kvinner som har deltatt i undersøkelsen, er tallene er så urovekkende at vi må undersøke selv her i Stortinget, sier hun.

Tall fra Europa

123 kvinner fra 45 europeiske land er intervjuet i den europeiske undersøkelsen. Svarene viser:

  • 85,2 prosent av de kvinnelige parlamentarikerne hadde vært utsatt for psykisk vold i sin tid i parlamentet.
  • 46,9 prosent hadde mottatt drapstrusler eller trusler om voldtekt.
  • 58,2 prosent hadde vært utsatt for seksuell trakassering i sosiale medier.
  • 24,7 prosent hadde vært utsatt for seksuell vold.
  • 14,8 prosent hadde vært utsatt for fysisk vold.
  • Andre funn i undersøkelsen:
  • Kvinnelige parlamentarikere under 40 år var mest utsatt for psykologisk og seksuell trakassering.
  • Trakasseringen kunne komme fra både politiske motstandere, kolleger fra eget parti eller vanlige borgere.
  • Mange kvinner som deltok i undersøkelsen ga uttrykk for at de ikke hadde noen instans i parlamentet å henvende seg til i tilfelle de ble utsatt for trakassering eller vold.

Ser til Sverige

Denne uken møtte Stortingets presidentskap sine svenske kolleger for å diskutere likestilling og seksuell trakassasering. Svenskene har jobbet målrettet med temaet siden 2006, og i 2014 ble det oppnevnt en tverrpolitisk arbeidsgruppe for å fremme likestilling i Riksdagen.

– Svenske kvinnelige politikere opplever at de har samme makt og innflytelse som menn. Men de opplever at det stilles høyere krav til dem enn menn, de føler mer uro og krav om å være pålest, sier Riksdagens visepresident og leder for arbeidsgruppen, Åsa Lindestam.

– Sverige ligger foran oss i likestilling i parlamentet. Vi kan lære mye av hvordan de tenker. Samtidig er vårt storting det mest likestilte gjennom tidene, sier Trøen.

– Har du fått signaler om at det har foregått denne typen trakassering og overgrep i Stortinget?

– Nei, jeg har ikke det. Men den siste tiden har vi sett flere kvinnelige lokalpolitikere fortelle om forferdelig situasjoner og hendelser både de, familien og til og med barna deres har vært utsatt for, sier hun.

I fjor kom også Amnesty med en rapport om kvinnelige politikeres erfaring med netthets. Der svarte syv av ti kvinnelige rikspolitikere at hets har gjort dem mer forsiktige i politikken.

Trakassering et problem

Hennes svenske kollega kjenner heller ikke til tilfeller av voldtekt, men sier at «seksuell trakassering» er et kjent problem. Og særlig yngre, kvinner utsettes for grov, krenkende språkbruk.

– Det er viktig at vi som politikere er et forbilde i samfunnet. At vi ikke bare lager lover som alle andre skal følge, men også følger opp i praksis, sier den sosialdemokratiske visepresidenten Åsa Lindestam.

På Stortinget skal karetleggingen av trusler og seksuell trakassering gjennomføres i høst.

Ser til Sverige

Denne uken møtte Stortingets presidentskap sine svenske kolleger for å diskutere likestilling og seksuell trakassasering. Svenskene har jobbet målrettet med temaet siden 2006, og i 2014 ble det oppnevnt en tverrpolitisk arbeidsgruppe for å fremme likestilling i Riksdagen.

– Svenske kvinnelige politikere opplever at de har samme makt og innflytelse som menn. Men de opplever at det stilles høyere krav til dem enn menn, de føler mer uro og krav om å være pålest, sier Riksdagens visepresident og leder for arbeidsgruppen, Åsa Lindestam.

– Sverige ligger foran oss i likestilling i parlamentet. Vi kan lære mye av hvordan de tenker. Samtidig er vårt storting det mest likestilte gjennom tidene, sier Trøen.

– Har du fått signaler om at det har foregått denne typen trakassering og overgrep i Stortinget?

– Nei, jeg har ikke det. Men den siste tiden har vi sett flere kvinnelige lokalpolitikere fortelle om forferdelig situasjoner og hendelser både de, familien og til og med barna deres har vært utsatt for, sier hun.

Trakassering et problem

Hennes svenske kollega kjenner heller ikke til tilfeller av voldtekt, men sier at «seksuell trakassering» er et kjent problem. Og særlig yngre, kvinner utsettes for grov, krenkende språkbruk.

– Det er viktig at vi som politikere er et forbilde i samfunnet. At vi ikke bare lager lover som alle andre skal følge, men også følger opp i praksis, sier den sosialdemokratiske visepresidenten Åsa Lindestam.

På Stortinget skal karetleggingen av trusler og seksuell trakassering gjennomføres i høst.