Frp er «mer enn skeptisk» til Erna Solbergs klimaoppdrag til Sylvi Listhaug

Frp har ikke tro på statsministerens plan om å utrede elektrifisering for de største landbaserte industrianleggene i Norge.

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug, som også er Frp nestleder, har fått i oppdrag av regjeringen å kartlegge mulighetene for å elektrifisere de største landbaserte industrianleggene i Norge. Frp er svært skeptisk.

Statsminister Erna Solberg (H) sa søndag til Aftenposten at regjeringen har gitt det Frp-styrte Olje- og energidepartementet i oppdrag å kartlegge mulighetene for å elektrifisere de største landbaserte industrianleggene i Norge. Erna Solberg har lenge ivret for dette i regjeringen.

– Det er statsministerens privilegium å føre frem de sakene vi ønsker å prioritere, sa Solberg til Aftenposten.

Statsministerens og regjeringens mål er at mer av overskuddet fra norsk vann- og vindkraft kan erstatte gass og bidra til reduserte klimaskadelige utslipp fra landbasert industri.

Les også

Regjeringen vil utrede hel eller delvis elektrifisering av Mongstad, Kårstø og Melkøya

– Redder ikke verden

Frp, det nest største regjeringspartiet, er «mer enn skeptisk» til dette, forteller partiets energipolitiske talsperson på Stortinget Terje Halleland, til Aftenposten.

– Jeg kan støtte en utredning, sier Halleland, som samtidig understreker at han venter at en utredning bare vil vise hvor håpløst tiltakene er. Frps mann i Stortingets miljø- og energikomité innrømmer glatt at Frp har et mer negativt syn enn Erna Solberg på klimatiltaket.

Olje- og energidepartementet, som har fått oppdraget av regjeringen, styres i dag av Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

– Jeg tror aldri at dette blir noe av. Jeg tror vi kan bruke strømmen vår på en annen måte. Nå vet vi at får tøffe budsjettår fremover. Og er det noe Norge kan bidra med, så er det karbonfangst og -lagring (CCS). Men utfordringen med det, er finansieringen. Det er veldig dyrt. Og da må ikke dette komme i veien for CCS. Alle scenarioer for at verden klarer 2-gradersmålet krever at vi lykkes med CCS, og der har Norge et stort ansvar og en viktig oppgave. Da må vi ikke spore av og begynne å bruke pengene våre på andre ting, sier Halleland.

Han legger til elektrifisering av landanleggene vil ha lite å si for de globale klimagassutslippene. I dag drives anleggene med kraft fra lokale gasskraftverk. Dersom denne kraften erstattes med vann- eller vindkraft, vil Norge få mer gass å eksportere til utlandet, fastslår Halleland.

– Det vil på ingen måte redde verden, sier han.

Erna Solberg avviste i går overfor Aftenposten at dette tiltaket betyr at regjeringen har fått mindre tro på tro på karbonfangst og -lagring.

– Nei. Vi trenger også det for å kutte utslipp. Arbeidet med karbonfangst og -lagring fortsetter med uforminsket styrke, sa hun.

Terje Halleland, Frps olje- og energipolitiske talsperson, har ikke tro på Erna Solbergs plan om å elektrifisere de største landbaserte industrianleggene i Norge.

Frp: Høyre har stemt imot dette tidligere

Regjeringens konsekvensutredning vil bare ha noe for seg dersom kvoteprisene blir veldig mye høyere i dag, mener han.

Det internasjonale klimakvotesystemet omfatter både petroleumsvirksomhet og landbasert industri i Norge. Dersom det blir voldsomt mye dyrere å slippe ut klimagasser fra industrien, kan det bli lønnsomt å elektrifisere de aktuelle anleggene, erkjenner Halleland.

– Om det skulle skje, da kan det være greit å ha konsekvensutredet dette på forhånd. Men jeg har ikke tro på at det er noe realisme i dette. Ikke med dagens situasjon og med dagens kvotepriser.

– Det står ikke noe i regjeringsplattformen om dette. Hva skjer om Erna Solberg og Høyre gjerne vil gjennomføre dette etter at dette er utredet, mens dere fortsatt ikke er overbevist?

– Det er ingen tvil om at det er CCS som er regjeringens store satsing om hvordan en skal takle klimagassutslipp fra industrien. Det er det som er regjeringens politikk, og det er det vi vil fremføre hvis vi skulle komme i en slik situasjon.

– Hva tenker du om at statsminister Erna Solberg tar initiativ til dette, overfor et Frp-styrt departement?

– Det har vel vært dialog om dette med vår tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg før Sylvi Listhaug tiltrådte. Jeg ser ingen dramatikk i det. Men regjeringen har vært skeptisk til dette tidligere, da lignende initiativ har kommet fra andre partier.

Halleland viser blant annet til da SV i 2018 fremmet forslag om elektrifisering av Kårstø. Da stemte Fro og Høyre imot.

SVs energipolitiske talsperson er ditto fornøyd med initiativet fra statsminister Erna Solberg.

«Det er på høy tid at regjeringen også går inn for å kutte utslippene fra noen av de største utslippsbombene i Norge. SV foreslo at disse utslippene skulle kuttes allerede i 2017 og i 2018. Begge ganger stemte samtlige regjeringsparti mot. Dette gledelig at de nå endelig kommer etter, selv om deres sommel betyr to tapt år i kampen mot klimakrisen», skriver han i en e-post til Aftenposten.