Miljø-Norge vil presse miljøvernminister Ola Elvestuen til å stanse oljeboring tett ved Trænarevet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har fått en het sak på sitt bord. Det tyske oljeselskapet Wintershall Dea vil prøvebore i følsomt farvann like ved Trænarevet. Miljøorganisasjoner og fiskeriinteresser har klaget på tillatelsen.

Bellonas båt Kallinika gjøres klar til å aksjonere mot boringen utenfor Lofoten.
  • Alf Ole Ask

Da Aps landsmøte i vår slo fast at partiet vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) for oljevirksomhet, flyttet miljø- og fiskeriinteressene oppmerksomheten til Trænarevet. Oljeselskapet Wintershall Dea har fått tillatelse til å bore en letebrønn tett ved de områdene som er vernet, og tett opp til Trænarevet.

Lisensen de skal bore på, er kalt Toutatis.

Nå gjør Bellonas aksjonsbåten Kallinika klar til å reise nordover og fysisk stanse boringen, om ikke klimaminister Ola Elvestuen (V) setter foten ned for boringen.

Bellona-leder Frederic Hauge forteller at Bellona, Natur og Ungdom, Norges Kystfiskarlag og Norges Miljøvernforbund har klaget på selskapets tillatelse fra Miljødirektoratet til å prøvebore.

Bellona-leder Frederic Hauge vil ta strid mot oljeboring nær Trænarevet.

Direktoratet har opprettholdt vedtaket. Klagen ligger nå Elvestuens bord. Miljøorganisasjonen ville ha oppsettende virkning, men har fått tommelen ned. Oppsettende virkning betyr at boring ikke kan foregå mens saken er under behandling.

– Dette er hasardspill med sårbar natur! Tillatelsen innebærer bruk av giftige kjemikalier, risiko for et akutt utslipp, og bidrar i tillegg til å forverre klimaendringene. Ved å gi DEA Wintershall denne tillatelsen, motsier Miljødirektoratet sin egen anbefaling fra 2010, da de sterk frarådet oljeboring i området, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord.

Havforskningsinstituttet advarte

Havforskningsinstituttet fremhevet i sin høringsuttalelse at området har “et viktig gytefelt for fisk, spesielt for norsk arktisk torsk, det er et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for flere sjøfuglarter, og blokken overlapper med korallområdet Trænarevet.”

Bellona-leder Hauge viser til at:

  • Trænarevet ligger 7,5 km unna brønnen
  • Boringen vil skje 83 km unna Røst
  • 54 km unna Træna

Stoltenberg-regjeringen stanset i 2001 Hydros boring i et felt med lignende forhold bare noen kilometer unna. Det skjedde også etter aksjoner fra Bellona og Natur og Ungdom.

Nå spør Bellona-lederen om Venstres klimaminister er mindre lydhør overfor faglige miljøinnvendinger og miljøinteressene enn Ap-regjeringen var. Den gang ble det gitt oppsettende virkning.

Vurderer saken

Klimaminister Ola Elvestuen har fått fiskeri- og miljøorganisasjoner på nakken.

– Det er foreløpig ikke gitt oppsettende virkning for klagene. Men dette har det heller ikke vært behov for, da boringen ikke har startet. Vi har kontakt med operatøren slik at vi har oversikt over tidspunkt for oppstart. Oppsettende virkning vil bli vurdert ved behov, sier statssekretær i klimadepartementet Sveinung Rotevatn til Aftenposten.

Han sier at klagen, som ble levert 13. august, vil bli behandlet så raskt som mulig.

Wintershall Dea har fått tillatelse til å starte boring 1. september, men kommunikasjonssjef i selskapet Kjetil Hjertvik, opplyser til Aftenposten at boringen først vil starte i månedsskiftet september/oktober og ta ca. en måned.

– Er dere forberedt på miljøprotester?

– Vi har observert at det er en debatt om dette, og det er bra. Vi vet hva slags område vi er i, og har tatt en rekke forholdsregler, forklarer Hjertvik.

Han viser til at brønnen som ble stanset i 2001, lå i Nodland IV som er innenfor det som ble kalt LoVeSe. Mens brønnen som nå skal bores, ligger like utenfor i det som kalles Nordland V.

Det er boret 4–5 brønner i dette, men ikke gjort funn.

Restriksjoner på aktivitet

Miljødirektoratet skriver i sin beslutning om å avvise klagen at Stortinget har bestemt at dette området skal åpnes for boring, til tross for miljømessige og beredskapsmessige betenkeligheter.

Det viser til at Stortinget har foretatt en «overordnet avveining av fordeler og ulemper ved denne typen aktivitet.»

I tillegg viser det til at det ble «gjort vurderinger av Olje- og energidepartementet da blokken ble tildelt» og at de ble satt klare begrensninger. Det skal ikke drives leteboring i oljeførende lag i gyteperioder og i hekke- og myteperioder, fra 1. februar til 31. august.