De rødgrønne blokkerer kriseforskrifter – ber regjeringen holde seg til vanlig praksis

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV blokkerer forskriftsendringer på utdanningsfeltet under den nye koronaloven. Nå varsler Ap-leder Jonas Gahr Støre at saken får etterspill i Stortinget.

Jonas Gahr Støre og de andre rødgrønne stanser en forskrifts endring fra regjeringen.

Fredag fikk Stortinget oversendt et første sett med nye forskrifter fra regjeringen under koronaloven, som gir regjeringen vide fullmakter til å iverksette krisetiltak.

Alle slike kriseforskrifter kan blokkeres av et mindretall på en tredjedel av de folkevalgte på Stortinget, og den muligheten har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV nå bestemt seg for å benytte seg av.

Rødt og MDG støtter også bruken av muligheten for å blokkere forskrifter som gis med hjemmel i koronaloven som ble endelig vedtatt enstemmig i Stortinget tirsdag.

Aps leder Jonas Gahr Støre mener at regjeringen ikke har begrunnet hvorfor det var nødvendig å bruke koronaloven på endringer av forskrifter på utdanningsområdet.

Og dette kommer han til å ta opp i møte i den spesielle Koronakomiteen på Stortinget. Den ledes av Stortingets president og medlemmer er det parlamentariske lederne i stortingspartiene. Støre mener komiteen bør sende et klart signal til regjeringen om at de plikter å gjøre en slik vurdering, slik det er formulert tydelig i koronaloven.

Mindretallet kan si nei

Det må minst 57 representanter til for å blokkere en slik endring, ifølge koronaloven. De fem partiene har 81 representanter på Stortinget. At et mindretall kan blokkere, er en sikkerhet for at regjeringen skal kunne gå lenger enn Stortinget ønsker. Det er ikke nødvendig med formelt møte i Stortinget. Det holder at mer enn 57 stortingsrepresentanter meddeler presidentskapet at forskriftsendringene skal stanses.

Fem forskrifter

De fem partiene har bestemt seg for å blokkere hele eller deler av til sammen fem kriseforskrifter på utdanningsfeltet. De fem forskriftene dekker barnehager, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Her mener de fem partiene blant annet at regjeringen ikke har begrunnet hvorfor dette ikke kan bruke vanlig praksis å legge saken frem for Stortinget på normal måte.

Grønt lys for mye

– Vi gir grønt lys for noen av forskriftsendringene, men setter foten ned når det gjelder endringene innen utdanning, sier Aps leder Jonas Gahr Støre.

Han legger til at her ber regjeringen om for vide fullmakter som skaper unødvendig usikkerhet for skoler og universiteter.

– Det er også grunn til å minne regjeringen om hva et enstemmig storting vedtok denne uken, at den må begrunne hvorfor det ikke er anledning til å gjøre vedtaket gjennom ordinær behandling i Stortinget, skriver han i en pressemelding.

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp.

Ikke presise nok

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier at koronaloven krever at de forskriftene som gis, er presise og godt begrunnede.

– Dette er ikke tilfellet for forslagene på utdanningsområdet. Det foreslås altfor vide hjemler. Derfor sier Senterpartiet «nei» til viktige deler av disse forskriftene. Regjeringen må enten be om en ordinær behandling i Stortinget, eller sørge for at forskriftene på dette området rammes inn på en annen måte, sier hun.

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen har gått for langt.

SV: Dette går for langt

SV-leder Audun Lysbakken sier at Stortinget tar kontroll og sier nei.

– Forslagene vi stopper går altfor langt, og ville gitt regjeringen mulighet til å gjøre endringer i studenters og elevers rettigheter. Vi vil passe strengt på at regjeringen følger endringene Stortinget gjorde i koronaloven, slik at den bare brukes til endringer som er akutt nødvendige og er tydelig avgrenset. Dette er et tydelig signal til regjeringen om at vi ikke vil tillate den å gå for langt, understreker han.

MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm mener også at regjeringspartiene går for langt.

– De ber om å sette hele utdanningsloven til side, heller enn å komme med konkrete forslag til unntak. Fullmaktene må være mer avgrenset og konkret begrunnet, og det er ikke tilfellet her, advarer hun.

Rødt ba også om å få opphevet enkeltforskrifter innenfor justissektoren og helsesektoren, men klarte ikke å få andre partier med seg på dette.

– Rødt går mot forskrifter som kan innskrenke demokratiet, svekke rettssikkerheten og rettigheter for de svakeste, sier partileder Bjørnar Moxnes.

Kunnskapsminister Guri Melby skriver i en epost til Aftenposten sier de nå vil gå gjennom regelverket på nytt.

– Det at Stortinget stemmer ned noen av forskriftene, innebærer at vi fremdeles har et regelverk som det for mange i utdanningssektoren ikke er mulig å følge. Departementet vil nå vurdere alternative endringer av regelverket som gjør at regelverket vil være mulig å etterleve.

– Utfordringen her er at forutsetningene for å drive opplæring varierer mye. Det betyr at det er behov for et regelverk tilpasset denne svært krevede situasjonen vi er i. Men dette skal vi selvfølgelig løse på en måte som får tilslutning i Stortinget.