Disse tiltakene skal redusere bilistenes bompengeregning

ARENDAL (AFTENPOSTEN): Nye bevilgninger til nedbetaling av bompengegjeld og økt kollektivsatsing. Kutt i kommunal ekstravaganse og økt statlig andel av finansieringen av byvekstavtaler.

Statsminister Erna Solberg startet uken med partilederdebatt i Arendal. Regjeringens bompengepakke presenteres etter alt å dømme om kort tid.

Det er hovedsporene regjeringen arbeider intenst med for å løse bompengekrisen.

– Vi nærmer oss en løsning som reduserer bompengene for folk flest, sier samferdselsminister Jon Georg Dale tirsdag ettermiddag.

Bompengesaken er nå i ferd med å stjele all oppmerksomhet fra partienes prioriterte saker, forteller en kilde i regjeringsapparatet. Derfor haster det med å finne en løsning.

Mandag fyrte lederne for de fire regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF av startskuddet for «likeverdsreformen», der foreldre til barn med spesielle behov får garanti om koordinator.

Men tiltaket druknet helt i nye spørsmål om når bompengeforhandlingene er klare.

Regjeringspartiene Venstre, KrF og Frp ønsker derfor en avklaring for igjen å kunne bestemme den politiske dagsordenen.

Forhandlingene foregår nå utelukkende mellom de fire partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Samferdselsminister Jon Georg Dale er også hyppig inne i forhandlingene. Nesten ingenting lekker ut fra disse møtene.

Men før TV-debatten mandag ble de enige om å gi velgerne et signal om at det går mot en løsning.

Tiltak som motvirker hverandre

Kilder forteller til Aftenposten at den endelige pakken vil inneholde ulike tiltak som betyr at staten tar en større del av regningen, og samtidig slik at noen av tiltakene kan ha som mål å oppheve eller dempe effekten av andre tiltak.

Det klareste signalet så langt er at det skal bli lavere bompenger både i byene og i distriktene, og styrking av kollektivtransporten. Her de noen av de viktigste tiltakene som det arbeides med:

  • Flere prosjekter kan få slettet eller redusert gjelden, slik at bomstasjoner kan fjernes. Det krever penger over statsbudsjettet.
  • Øke den statlige andelen til kollektivutbygging ved at det bevilges mer penger over statsbudsjettet.
  • Øke dagens statlige andel, som i dag er på 50 prosent til finansiering av store kollektivprosjekter i de største byene, ved at prosjektene nedskaleres og prislappen kuttes samtidig som staten opprettholder sitt opprinnelige kronebidrag.
  • Strippe alle prosjekter for alle tegn på luksus (ekstravagante sykkelstier, arkitekttegnede T-banestasjoner, varmekabler på bussholdeplasser).
  • Bedre sosial profil for å skjerme utsatte grupper, som familier i randkommuner uten kollektive tilbud. En aktuell modell er Oslo Høyre og KrFs forslag om «amnesti» slik at man skal gå fra bare å betale bompenger én gang i løpet av én time, til én gang i løpet av tre timer.
  • Innføre skattefradrag for bompengeutgifter (vedtatt på Granavolden).
  • Åpne for lengre nedbetalingstid for bompengegjeld i fergeavløsningsprosjekter.
  • Tiltak for å redusere bompengene utenfor byene som mangler kollektivtilbud.
  • Forlenge tidshorisonten på prosjekter og derved sikre lavere årlig bompengeutgifter.
  • Innføre egenandel for kommunene ved bygging av fylkes- og kommunale veier, slik at de ikke lenger kan sende hele regningen til staten og bilistene.

Kompliserte forhandlinger

Bompengesaken er veldig sensitiv, og det er en teoretisk mulighet for at Frp forlater regjeringen like før valget hvis ikke partilederne kommer til enighet.

Uttalelser den siste uken signaliserer imidlertid tydelig at alle er innstilt på å finne en løsning.

Før sommeren ble det også oppnevnt en åttemanns gruppe bestående av de parlamentariske lederne i regjeringspartiene og partienes nøkkelpersoner ved Statsministerens kontor.

Men denne gruppen har kun møttes en gang, får Aftenposten opplyst av en deltager.

Kilder med innsikt i prosessen beskriver forhandlingene som kompliserte, først og fremst på grunn av dyp politisk uenighet hvor Frp og Venstre og dels KrF står steilt mot hverandre. Det gjelder synet bompenger og privat bilisme versus kollektiv transport, sykkel, gange, miljø- og klimatiltak.

Forhandlingene berører både stat, fylkeskommuner og kommuner, statsbudsjettet for 2019 og regjeringsplattformen fra Granavolden.

Denne ble snekret med en finstemt balanse mellom nettopp Frps prioritering av lavere bompenger og Venstres krav om satsing på kollektivtransport og nullvekst i byene.

Løsningen, som skal aksepteres av Frps landsstyre, vil derfor bygge videre på Granavoldens balanse mellom lavest mulig bompenger og kravet om nullvekst og bedre bymiljø.

Frp vil ha kommunal egenandel

– Hvis vi innfører pålegg om en ny egenandel, må kommunene tenke seg litt mer om. Man kan ikke pøse nye prosjekter inn i bypakkene og bare sende regningen videre, sa Siv Jensen til VG i helgen.

Statsminister Erna Solberg sier til Aftenposten at man har sett på alle incentivutfordringene som er i byvekstpakkene.

– Styringen av disse pakken blir vanskelig, fordi de er så store, sa hun.

Statsministeren viser til at det legges inn fylkes- og kommunale veier i byvekstpakkene. Da er det ikke unaturlig at det som er fylkesveiandelene også er prioritert i de kommunale budsjettene.

Hun viser til at dagens ordning kan skape forskjeller mellom kommunene. De som er med i disse pakkene kan løse veiproblemer utenfor eget budsjett, mens nabokommune som ikke er med i en slik pakke, måtte betale det over eget budsjett.

Dersom fylkes- og kommunale veier løftes ut må kommunene betale som igjen vil bidra til å redusere bompengeandelen.