Regjeringen vil kjøpe seks nye kampfly

Stortinget har gitt grønt lys til kjøp av 46 kampfly av typen F-35, men regjeringen ber nå om fullmakt til å kjøpe ytterligere seks fly.

Regjeringen vil anskaffe ytterligere seks kampfly av typen F-35. Foto: Mads Claus Rasmussen / NTB scanpix

Ifølge Forsvarsdepartementet siste anslag vil 52 kampfly koste 82,4 milliarder kroner i innkjøp. Dette ligger under kostnadsrammen satt av Stortinget i 2012, men er over den prisjusterte styringsrammen.

Årsaken til at det ligger over skyldes i hovedsak en langt høyere dollarkurs enn forventet, selv om dette motvirkes noe av redusert pris på fly, deler og utstyr.

Forsvarsdepartementet opererer fortsatt med relativt lav forventet dollarkurs i sin usikkerhetsanalyse, 7,87 kroner, mens dagens dollarkurs er på over 9,1 kroner.

Det er også flere usikkerhetsmomenter når det gjelder prisen for nye kampfly, medgir departementet. Tyrkia skulle opprinnelig ha kjøpt 100 fly av samme type som Norge, men ble tidligere i år kastet ut av programmet av president Donald Trump etter kjøp av luftvernmissiler fra Russland.

Tyrkia har også levert deler til F-35 flyene, og frykten er nå at disse kan bli dyrere fordi andre produsenter må finnes.

– Med mindre partnerskapet finner leverandører som kan produsere til samme lave kostnad som Tyrkia, må det forventes økte levetidskostnader, heter det i Forsvarsdepartementets framlegg til neste års statsbudsjett.

De norske flyenes antatte levetidskostnad reduseres samtidig fra 304 til 276 milliarder kroner.

Det er basert på reelle kostnader for drift og vedlikehold, ikke beregninger som tidligere, får NTB opplyst i departementet. Det anslås også at de dyreste våpensystemene blir noe billigere og at de vil ha lengre levetid enn tidligere antatt.