Politikk

Bygger badeland før kommunesammenslåing: – Haram kommune bruker penger de ikke har. Dette er ille.

Haram kommunestyre har vedtatt å bygge et badeland til 162,5 millioner i Brattvåg, en bygd med 2500 innbyggere – fem måneder før Haram blir tvangssammenslått inn i nye Ålesund kommune.

Like før Haram kommune opphører å eksistere, planlegger det avtroppende kommunestyret å føre opp et badeland til 162 millioner. En planlagt oppgradering av eksisterende badeanlegg til 70 millioner droppes. Fylkesmannen skal nå gjennomføre lovlighetskontroll av vedtaket. Haram kommune/SE Arkitekter

 • Robert Gjerde

– Haram kommune bruker penger de ikke har. De tar seg til rette og forsyner seg av midler som skal brukes av nye Ålesund kommune. Dette er ille, sier Svein Harsjøen (Frp).

Han var én av fem kommunestyrerepresentanter (av totalt 27) i Haram som argumenterte heftig imot badelandvedtaket, som lokalavisen Nordre først omtalte.

Svein Harsjøen (Frp) Privat

Haram er en av 199 norske kommuner som 1. januar slår seg sammen og blir til 49 nye kommuner. I mange av kommunene, særlig i de mindre og i de som tvangssammenslås, foregår det en investeringsbonanza før lysene slukkes, slik Aftenposten skrev mandag.

Regningen betales av innbyggerne i den nye storkommunen som kan bli tvunget til å øke eller innføre eiendomsskatt, øke avgiftene eller utsette investering i kritisk infrastruktur.

Aftenposten har gått gjennom situasjonen i fem fylker – Agder, Østfold, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal – som alle har flere sammenslåinger som trer i kraft ved nyttår.

I alle fylkene har fylkesmennene påpekt overinvesteringer, men uten at de kan gripe inn. Fylkesmannen har ingen maktmidler, utover å uttrykke bekymring over kommunenes økonomiplaner.

– Jeg er imot å tømme lommene

– Jeg er ikke imot badeanlegg, men jeg er imot å tømme lommene, sier Svein Harsjøen (Frp).

– Vi må forholde oss til eksisterende plan som la opp til å bruke 70 millioner på å oppjustere badeanlegget vi allerede har. Jeg reagerer på flertallet i siste liten øker prislappen til 162 millioner.

Han påpeker at Haram motsatte seg sammenslåing, anført av Sp-ordfører Vebjørn Krogsæter.

– Er dette en takk for sist, spør Harsjøen.

Det planlagte badelandet vil bli dominerende der det er planlagt midt i Brattvåg sentrum, kommunesenteret i Haram kommune. Det anlås et besøk på 60-90.000 besøkende for å kunne dekke driftsutgiftene. Brattvåg har 2500 innbyggere. Det er 9000 i hele kommunen som opphører 1. januar. Haram kommune/SE Arkitekter

Harsjøen mener badeland i Brattvåg kan få store konsekvenser for idrettens kår i andre deler av nykommunen.

– Det skal brukes tippemidler her som burde gått til prosjekt som er bedre begrunnet. Og driftsutgiftene for nye Ålesund blir store.

– Bare tull

Krogsæter er sterkt uenig.

– Dette er bare tull. Vi har startet et forprosjekt, endelig vedtak er det Ålesund som tar, sier Krogsæter.

Han påpeker at Haram kun har et 40 år gammelt basseng i kommunen.

– Dette er en sak vi burde ha gjort vedtak i for mange år siden.

Ordfører Vebjørn Krogsæter (Sp) Arnfinn Mauren

Fylkesmann Rigmor Brøste skal nå vurdere lovligheten av vedtaket. Det tas sikte på en avgjørelse før jul, får Aftenposten opplyst.

Hvis minst tre representanter krever lovlighetskontroll blir saken automatisk oversendt Fylkesmannen.

Mindretallet i Haram mener vedtaket kan sette kommunen i erstatningsansvar og at saken ikke oppfyller lovens opplysningskrav. De mener også at noen lokalpolitikere har forretningsinteresser i en utbygging, og derfor kan være inhabile.

Badeland til 200 millioner i fattige Eidsberg

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken er bekymret over markant økning i låneopptak i Spydeberg, Eidsberg, Askim, Hobøl og Trøgstad som snart danner Indre Østfold kommune.

– Vi har siden 2018 sett at det er en betydelig økning i investeringene i sammenslåingskommuner. Vi ser med bekymring på dette i en situasjon med stigende renter, som kan stige enda mer. Dette reduserer handlingsrommet for nykommunen, sier assisterende fylkesmann Trond Rønningen.

Her er en illustrasjon, presentert av kommunen, av hvordan det nye badeanlegget i Eidsberg kan se ut. Eidberg kommune/Norske arkitekters landsforbund

Planleggingen av et helt nytt badeanlegg til 200 millioner kroner i Eidsberg, som har store levekårsutfordringer og en stram økonomi, har satt sinnene i kok.

– Den investeringen vil svekke den nye kommunens økonomiske handlekraft vesentlig, sier Rønningen.

Les også

Solberg-regjeringen sliter med alt den har satt i gang | Trine Eilertsen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal uttrykker, i brev til Fræna kommune, bekymring for at Fræna, som danner nye Hustadvika sammen med Eide, budsjetterer med et negativt driftsresultat rett før sammenslåing. Fræna var Robek-kommune så sent som i 2016.

Her foretas det grunnundersøkelser der nye Haukås skole i Fræna kommune etter planen skal bygges. Fræna kommune

Planlagt bygging av en ny Haukås skole kan komme til å koste opp mot 150 millioner og vil bli den tyngste posten for nye Hustadvika – hvis ikke planene stanses av den nye kommunen.

Fræna-ordfører Tone Henøen (Sp) vedgår at det blir dyrt, men sier til Romsdals Budstikke at hun vil kjempe for at skolen oppføres.

Seniorrådgiver Kåre Træen, Fylkesmannen i Vestland Fylkesmannen

– Kommunene posisjonerer seg

Fylkesmannen i nye Vestland (sammenslåing Hordaland og Sogn og Fjordane) er urolig over at kommunene svir av penger rett før sammenslåing.

– Vi ser et bilde der kommuner posisjonerer seg før sammenslåing. Dette får konsekvenser for handlingsrommet til nykommunene, sier seniorrådgiver Kåre Træen i Vestland.

Fylkesmannen har sendt bekymringsmeldinger til en rekke sammenslåingskommuner. Det gjelder spesielt kommunene Flora og Vågsøy (nye Kinn kommune), Selje og Eid (nye Stad) og Førde, Jølster, Gaular og Naustdal (nye Sunnfjord).

Aftenposten skrev mandag om Agder-kommunene Lindesnes, Marnardal og Mandal hvor det blant annet bygges fem idrettshaller rett før de tre kommunene slår seg sammen.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Kommuneøkonomi
 2. Kommunereform

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Investeringsbonanza før kommunesammenslåing

 2. POLITIKK

  Sanner ville stoppe kjøpefest i sammenslåingskommuner, men trakk forslag

 3. NORGE

  Vi våkner opp til et nytt norgeskart i 2020. Det betyr 110 millioner digitale endringer.

 4. POLITIKK

  Siv Jensen med spark til Oslo Høyre: – Hele eiendomsskatten i Oslo bør fjernes i rekordfart

 5. POLITIKK

  Kommunalminister Monica Mæland: - Feil at små kommuner klarer seg alene.

 6. POLITIKK

  Ap og Sp i maktkamp om KS-lederen. Her er Aps kandidat til maktvervet.